הישג לסמוטריץ׳: חוק הקבלת כהונה לשופטים עבר בטרומית

בחסות קריסתה של ממשלת השמאל של בנט ועבאס, חוק הגבלת כהונה של שופטים הקובע כי תקופת כהונת השופטים יהיה מקביל לכהונת ראש ממשלה שהציע ח״כ בצלאל סמוטריץ עבר...

הישג לסמוטריץ׳: חוק הקבלת כהונה לשופטים עבר בטרומית בג

בחסות קריסתה של ממשלת השמאל של בנט ועבאס, חוק הגבלת כהונה של שופטים הקובע כי תקופת כהונת השופטים יהיה מקביל לכהונת ראש ממשלה שהציע ח״כ בצלאל סמוטריץ עבר לפני דקות אחדות ברוב גדול במליאת הכנסת.

יו״ר הציונות הדתית ח״כ בצלאל סמוטריץ׳ אמר: ״הצעת החוק שלי לקציבת כהונה של שופטים בבית המשפט העליון עברה עכשיו ברוב גדול בקריאה טרומית. הרציונל של גדעון סער שמבקש להגביל כהונה של ראשי ממשלה לא נכונה בשיטה שלנו ביחס לראש ממשלה מאחר והוא תלוי בשותפיו וממש לא מרכז אצלו כח גדול מידי. בחוק של סער ישנה גם פגיעה קשה בזכותו הדמוקרטית של הציבור לבחור את מנהיגיו. לעומת זאת ביחס לשופטי בית המשפט העליון הרציונל הזה נכון פי כמה וכמה. שופטי בית המשפט העליון מחזיקים בידיהם כח בלתי מוגבל שעלול להשחית ואכן משחית בפועל. שופטים גם אינם נבחרים כך שאין בקציבת כהונתם שום פגיעה בעקרונות הדמוקרטיים. התנגדותו של שר המשפטים לה חושפת את צביעותו הרבה.״

דברי ההסבר המלאים לחוק: תפקיד שופט בבית המשפט העליון הוא תפקיד מרכזי בחברה וברשות השופטת במדינת ישראל, שבעוצמתו ובחשיבותו קשה להפריז. הכהונה בתפקיד זה מעניקה לאדם הנושא במשרה כוח שיפוטי וציבורי רב הנוגע, במישרין ובעקיפין, למרבית תחומי החיים במדינה. כמו כן הוא נושא בסמכויות משמעותיות בכל הקשור לפעולת הרשות השופטת, ליצירת תקדימים שיפוטים ולקביעת נורמות חוקתיות. שופטי בית המשפט העליון הם שלא פעם מנווטים את דרכה ומדיניותה וקובעים את סדר יומה של המדינה. בידיהם, על אף שמעולם לא ניתנה בחוק, הסמכות לבטל או להכשיר חוקים, להתערב בעבודת הכנסת והממשלה ועוד.

מטבע הדברים, כהונה ממושכת בתפקיד רב עוצמה זה עלולה להביא לריכוז מופרז של כוח בידי האדם שמכהן בו, ולכך עלולות להיות השלכות מזיקות. הגבלת התקופה המרבית לכהונה בתפקיד שופט בית המשפט העליון, באמצעות קביעת הסדר לעניין זה בחוק-יסוד: השפיטה (להלן – חוק היסוד) כפי שמוצעת בהצעת חוק זו, יכולה לסייע ביצירת איזון בין היעילות השיפוטית לבין ההשפעה המזיקה של ריכוז עוצמה מופרזת בידי אדם אחד.

נוסף על כך, קציבת התקופה המרבית לכהונה יכולה להבטיח כי בשנות הכהונה האחרונות שלו יהיה שופט בית המשפט העליון פטור מעיסוק בהיבטים הפוליטיים הקשורים בצורך הלגיטימי והמוכר כשלעצמו לקבוע תקדימים ולעיתים להפר את המתח העדין של הפרדת הרשויות. באופן זה יופנה מרב הקשב שלו ושל משרתו השיפוטית לעשייה עניינית ומועילה לטובת המדינה והאזרחים שלא פעם לא מקבלים את יומם בבית המשפט.

בסעיף 1 להצעת החוק מוצע להוסיף לחוק היסוד את סעיף קטן (ב) הקובע תקופה מרבית לכהונה בתפקיד שופט בבית המשפט העליון. כך לפי המוצע, אדם אשר כיהן בתפקיד שופט בבית המשפט העליון תקופה הזהה לתקופה המרבית המוצעת לכהונת ראש הממשלה בהצעת חוק-יסוד: הממשלה (תיקון מס' 12) (תקופה מרבית לכהונה בתפקיד ראש הממשלה), לא יהיה רשאי עוד לכהן כשופט בבית המשפט העליון.

בסעיף 2 מוצע לקבוע כי התיקון המוצע בחוק היסוד לא יחול על תקופות שבהן כיהן אדם כשופט בית המשפט העליון טרם כניסתו לתוקף של התיקון המוצע (להלן – יום התחילה). בהתאם לכך, לעניין חישוב התקופה המרבית לכהונה של שופט בית המשפט העליון המכהן ביום התחילה, ימנו רק את חלקה של תקופת הכהונה שחל אחרי יום התחילה.

גנץ דחה את בקשת בן גביר לבקר את החייל שנשלח למחבוש
הרמטכ"ל ונתניהו תוקפים את בן גביר: להשאיר את צה"ל מחוץ לפוליטיקה
הבקשה של בן גביר מגנץ: "ברצוני לבקר את החייל בבית הכלא הצבאי"
אייזנקוט: "התנהגות הקואליציה העתידית עשויה להביא לפירוק הצבא"
החייל שקרא "בן גביר יעשה סדר" - נשלח ל-10 ימים בכלא צבאי
דרעי זועם: לא מצליח להבין איך לא החלפנו את יו"ר הכנסת
'נעם' ו'הליכוד' חתמו על הסכם: מעוז ישמש כסגן שר
לאחר שהתפטר מההמשלה ומהכנסת: בנט יוצא למסע הרצאות בעולם
דרעי יקבל את הפנים והבריאות, בסביבתו דוחים את הביקורת
גנץ: נתניהו יוצר לבן גביר צבא פרטי ביו"ש ומסכן את הפעלת הכוח