10,000 חסידים, מי מתוכם יזכה להתפלל עם האדמו"ר?

בחסידות גור הודיעו אתמול לחסידים כי בשבת קודש הבעל"ט פרשת שלח יוכלו להשתתף בכל תפילה ביחד עם כ"ק האדמו"ר שליט"א 170 חסידים בכל תפילה על פי הגרלה, אך מי ישתתף בה?

10,000 חסידים, מי מתוכם יזכה להתפלל עם האדמו"ר? חסידי גור בתפילת מנחה עם האדמו

ר' יצחק מאיר טאומן, הודיע הערב לחסידי גור על אפשרות להתפלל בשבת קודש הבעל"ט פר' שלח עם כ"ק האדמו"ר שליט"א בבית המדרש. השתתפות תהיה על פי הגרלה לכל מי שמעוניין.


יש בערי הארץ 135 שטיבלא'ך של גור ובירושלים עוד 9 שטיבלא'ך ומתפללי ביהמ"ד הגדול לפי חלוקה של שטיבלא'ך נחשבים לעוד 26 שטיבלאך, ס"ה 170 שטיבלעך, לכן יהיה גורל ל-170 מקומות לכל תפילה בשבת.


סך לכל תפילות השבת 680 מקומות. כל שטיבל יקבל מקום אחד בכל תפילה. כל המקומות מחולקים בהגרלה בלבד ללא יוצאים מן הכלל.


ב. את ההגרלות לתפילות השבת הקרובה ומנחה לשבוע הקרוב יבצעו הגבאים של השטיבלעך בנוכחות רב, ובירושלים למתפללי ביהמ"ד הגדול בנוכחות הרב דב לנדאו שליט"א.


ג. מי שכבר היה בתפילת מנחה ביום חול או בתפילות בשבת שעברה, לא יכול להשתתף בהגרלה, ושלא יבא בשום פנים ואופן בלי יוצא מן הכלל לתפילות שבת בימי החול.


ד. בעזרת ה' יהיה גם 'שלום נעמען' ו'גיזעגענען' חבושים עם מסיכות ובמרחק 2 מטר אחד מהשני כנדרש בתקנון משרד הבריאות.


ה. כל אחד שזוכה ומגיע לשבת קודש זה על מנת שהוא מתפלל בשאר התפילות במקום אחר, אנחנו נכין בעז"ה אפשרות תפילה, אין להתקרב כלל לאיזור הכניסה בשאר התפילות.


ו. ההגרלות בשטיבלעך כוללים גם את הבחורים שהוריהם מתפללים בשטיבל, אין אפשרות להביא ילדים לביהמ"ד.


ז. אין אפשרות לאכול או לשתות בכל שטח ביהמ"ד בכל מקום שהוא כולל ס"ג, לכן רק מי שיש היכן לאכול ולשתות ולישון לפי תקנות משרד הבריאות יוכל להשתתף בגורל.


ח. בשבת קודש אחה"צ בשעה חמש וחצי יוכלו לעבור כל אנ"ש כולל הבחורים והילדים "אדורך גיין" בתוך הביהמ"ד, כשהם עם מסיכות ובמרחק 2 מטר אחד מהשני, התור יתחיל מסודר מבנייני שנלר ומיד אחרי האדורך גיין מתפזרים כל אחד למקומו מבלי להתעכב.


השבוע נוסף עוד הקלה בפתיחת בית המדרש לתפילת שחרית בימות החול על פי הרשמה מראש בקו החסידות.

תענית 'על שום מה'? ביהדות ישנם צומות למיניהם מה תכליתם ומטרתם?
חדש: הגאון הרב יעקב עדס שליט"א בֵּין הַמְּצָרִים ותקופת הקורונה
שיעור מאת מרן הרב אשר וייס שליט''א בענין צומות בתקופת הקורונה
הילולת צדיקים: הרא''ש
ברוך דיין האמת: החזן המיתולוגי בקלויז באומן נפטר באופן פתאומי
זמני כניסת ויציאת צום י"ז בתמוז תש"פ
מרן ראש הישיבה: השומרים על כללי הזהירות יהיו בריאים בעז"ה
רבני חב"ד: חולי קורונה פטורים מלצום
סוגיה: האם חתן צריך להתענות בי''ז בתמוז?
הלכה ומנהג: מה אירע בשבעה עשר בתמוז?