מעמד יומא ט"ובא לרבנן בזוטשקא בראשות האדמו"ר • גלריה

מעמד נאדר של כבוד התורה ועיון במשנת ודרכי לימוד התורה והתחזקות בלימוד התורה וקנייניה

מעמד יומא ט"ובא לרבנן בזוטשקא בראשות האדמו"ר • גלריה

ביום ה' פר' ואתחנן נחמו התכנסו חסידי ואוהדי בית זוטשקא למעמד "יומא ט"ובא לרבנן", סיום מסכת שבת במסגרת עמוד היומי במסכת שבת שתיקן האדמו"ר ללמוד במחזור שנתי, ומעמד לחיזוק ועידוד לימוד וקניין התורה הק' וקביעת עתים לתורה.

המעמד התקיים בסימן ט"ו באב יום שמרבים בו בתורה, כמו שכתבו חז"ל בגמ' וברש"י (תענית לא.) "מכאן ואילך מאן דמוסיף יוסיף - מחמשה עשר באב ואילך דמוסיף לילות על הימים לעסוק בתורה יוסיף חיים על חייו", לכך נתייחד המעמד לחיזוק לימוד התורה כל אחד לפי דרגתו.

בשעה 18:00 התאספו הקהל בביהמ"ד סאטמאר ברחוב הלפרין בבני ברק, לתפילת מנחה בראשות האדמו"ר, ומיד לאחמ"כ התקיים סדר לימוד מיוחד לכבוד ט"ו אב שמרבים בו בתורה. הציבור ישב ולמד בהתמדה מרובה, ומתוך מתיקות נפלאה, עד כדי כך שבהגיע מועד הסיום לא אבו הציבור לקום ממקומם, ולכך האריכו את הסדר במחצית השעה.

לאחר כשעתיים של לימוד התורה בחבורה ירד הציבור מתוך סיפוק ושמחת התורה ליטול ידיים לסעודת המצוה. בראשית נשא דברי פתיחה המשב"ק ר' נתנאל טויסיג במטרת ההתאספות לכבוד הסיום המסכת, והתאספות בחבורה למטרה אחת להרבות חיילים לתורה.

לאחמ"כ התקיים פאנל נפלא בדרכי לימוד התורה וקנייניה בעיון בקיאות והוראה, ע"י רבנים מופלגים שהשתתפו בה וענו לשאלות בענייני לימוד התורה ודרכי הלימוד: ר' יחזקאל דרברמדיקר רב חסידי באיאן מודיעין עילית, ר' משה שמעון גובנער ראש כולל עיון התורה, ור' חיים פישמן מג"ש בישיב"ג עץ חיים דבאבוב. הקהל האזין בשקיקה לפאנל המיוחד בה נשמעו הוראות והדרכות בדרכי לימוד התורה.

הרגשות בקהל עלו על גדותיהם כאשר האדמו"ר נכנס למעמד, ונטל ידיו לסעודת המצוה, ולאחמ"כ נתן את האות לקיים את הסיום ע"י המג"ש ר' אוריאל המאירי המוסר בקו של החסידות מידי יום את השיעור בעמוד היומי. אחר הסיום פצחו הקהל ריקודי מצוה סוערים לכבוד גומרה של תורה.

לאחמ"כ הופיע אורח הכבוד ר' מאיר לוריא ראש כולל חלקת יעקב וראש ישיבת עץ חיים באבוב, שהתקבל ע"י האדמו"ר בחביבות יתירה. ר' מאיר נשא ברוב רגש והתלהבות את משא המעמד בגודל יום חמשה עשר באב, והחובה להרבות ולהוסיף בו בלימוד התורה ומאן דמוסיף יוסיפו לו שנות חיים.

הס הושלך בקהל כאשר האדמור נשא את משא הקודש, דברי תורה והדרכה יסודיים בדרכי לימוד התורה. במהלכם דרש מהקהל להוסיף ולהרבות מיום זה בכמות ואיכות בלימוד התורה, ושלימוד התורה יהא באופן נעלה בקשר אמיתי וחזק, באופן שיורגש בלבבו בחינת 'חפציך' בכח העיוני ובכל החושים. וביאר את הדברים כמין חומר וקישרם להתחלת וסיום מסכת שבת. בקהל נרשמה התרגשות מיוחדת לאור דברים חוצבי להבות אלו.

בסיום דברי קודשו של האדמו"ר פצחו כל הקהל בריקודי שמחה והתלהבות, אשרינו מה טוב חלקינו ומה נעים גורלנו, ששים ושמחים בשמחת התורה ושמחת היום, ובשמחת אשר בחר בנו מכל העמים ונתן לנו תורת אמת.

לאחר ברכת המזון התפזר כל הקהל לביתו בהרגשות נעלות ומרוממות ובמטענים רוחניים עצומים, מתוך קבלות טובות להרבות ולהוסיף יותר ויותר בלימוד התורה הק', ולהתקשר בקשר איתן לתורה ולנותן התורה כמטרת אסיפה קדושה זו.

עליונים ששו ותחתונים עלזו בקבלת תורה!

מעמד יומא טמעמד יומא טמעמד יומא טמעמד יומא טמעמד יומא טמעמד יומא טמעמד יומא טמעמד יומא טמעמד יומא טמעמד יומא טמעמד יומא טמעמד יומא טמעמד יומא טמעמד יומא טמעמד יומא טמעמד יומא טמעמד יומא טמעמד יומא טמעמד יומא טמעמד יומא טמעמד יומא טמעמד יומא טמעמד יומא טמעמד יומא טמעמד יומא טמעמד יומא טמעמד יומא טמעמד יומא טמעמד יומא טמעמד יומא טמעמד יומא טמעמד יומא טמעמד יומא טמעמד יומא טמעמד יומא טמעמד יומא טמעמד יומא טמעמד יומא טמעמד יומא טמעמד יומא טמעמד יומא טמעמד יומא טמעמד יומא טמעמד יומא טמעמד יומא טמעמד יומא טמעמד יומא טמעמד יומא טמעמד יומא טמעמד יומא טמעמד יומא טמעמד יומא טמעמד יומא טמעמד יומא טמעמד יומא טמעמד יומא טמעמד יומא טמעמד יומא טמעמד יומא טמעמד יומא טמעמד יומא טמעמד יומא טמעמד יומא טמעמד יומא טמעמד יומא טמעמד יומא טמעמד יומא טמעמד יומא ט
שומרים על שלום בית גם בימים לחוצים! • צפו
הדף היומי מסכת כתובות דף צב
אמת מה נהדר במוסקבה - גלריה + קליפ ‎‎
הרב מיכאל לסרי - מסר חזק!
אתה נקי - עכשיו תתקדם! • צפו
שידור חי: מרן הראשל"צ הרב יצחק יוסף שליט"א
מה זה "לחזור בתשובה"? המדריך הקצר! • צפו
הדף היומי מסכת כתובות דף צא
עצות מעשיות ליום הכיפורים | הגאון הרב יחזקאל צמח שליט"א
שיעור חובה לפני יום הכיפורים | הגר"י צמח שליט"א