המשטרה ביטלה את הילולת ה'בבא סאלי' - ה'בבא ברוך' זועק לציבור

צביעות המדינה: בזמן שאירועי הנוצרים לרגל תחילת השנה האזרחית יתקיימו כרגיל הילולת ה'בבא סאלי' מתבטלת על פי גזרת המשטרה. בעקבות ההודעה המצערת יצא בנו של ב...

המשטרה ביטלה את הילולת ה'בבא סאלי' - ה'בבא ברוך' זועק לציבור בנטו של ב'בבא סאלי' הבבא ברוך, רבי ברוך אבוחצירא שליט״א

צביעות המדינה: בזמן שאירועי הנוצרים לרגל תחילת השנה האזרחית יתקיימו כרגיל הילולת ה'בבא סאלי' מתבטלת על פי גזרת המשטרה. בעקבות ההודעה המצערת יצא בנו של בעל ההילולה ה'בבא ברוך, רבי ברוך אבוחצירא במכתב חריף נגד הזוממים לבטל את ההילולה אשר מתקיימת ברציפות משנת תשנ''ד.

רבי ברוך כותב במכתבו: ״במפח נפש שמענו זה עתה על רצונם של הפקידים למנוע את השמחה של בית ישראל על ציונו הקדוש של מור אבי הקדוש עטרת בית ישראל, בין בתוך מבנה הציון ובין ברחבה תחת כיפת השמיים. אהה, כי מר לי מר, כבוד בית ישראל ניתן למרמס״.

עוד זועם בנו של הצדיק ה'בבא סאלי': ״אין אנו מקבלים החלטה זו בשום פנים ואופן, מאות אלפים מאחינו בית ישראל המקושרים בלב ונפש ובעבותות של אהבה עזה לאור עיני, עטרת ראשי ועטרת כל בית ישראל, אדוני אבי הקדוש והטהור זיע״א, לא יוכלו לראות כבלע את הקודש, ואיש לא יוכל למנוע מהם את השמחה הנאדרת הזו״.

המקובל חשף את סגולת הציון הקדוש ואמר: ״כי זאת עליכם לדעת, כל ישועת בית ישראל בארץ ובתפוצות נשענת על המקום המקודש הזה. מכל קצווי תבל אנשים מתחננים לקדוש ברוך הוא בזכות הצדיק ליבם קשור עמו כיתד בל תימוט, ואת היום המקודש הזה יחשוב מי שהוא שיוכל ליטול מאיתם?״.

״ואם היינו שומעים שבשאר מקומות היו סוגרים ומונעים מאנשים להגיע - חצי נחמה. אבל התימה הוא שרק במקומות הקדושה והטהרה יניחו אזיקים ואיסורים, איך אוכל והחרשתי לשעה כזו״, זעם רבי ברוך.

במכתבו מוסיף האדמו״ר רבי ברוך ופונה לכל המונעים את ההילולה: ״ובזאת אני מודיע ומכריז לכל פקיד או בעל תפקיד שחושב להגביל ולמנוע את השמחה הגדולה על מקום מנוחתו של מור אבי הקדוש זיע״א, לא יוכל לרחוץ בניקיון כפיו ולא יאמר לתועלת הציבור הגבלתי. די היה לכם זמן והותר לערוך ולסדר מה שחפצתם, ואין המגיעה עכשיו אלא כקוץ ממאיר וסילון מכאיב בלבבות מאות אלפים הבאים מידי שנה לפקוד את הציון ביום הקדוש״.

בסיום מכתבו מתחנן הצדיק למונעי ההילולה הקדושה: ״אנא הסירו את ידיכם מן הקודש, חידלו הרע, אל נא תתעסקו במקום הנורא הזה, והוא לא תצלח״.

כאמו, מפקד מרחב הנגב, תת ניצב נחשון נגלר, הורה כי השנה - התשפ"ב (2022) לא תתקיים הילולת הבאבא סאלי זצ"ל בהשתתפות הקהל הרחב ולא תותר כניסת הקהל הרחב לציון הקבר והמתחם המגודר אשר סביבו המוחזק ע"י הקרן להנצחת הבבא סאלי זצ"ל.

לטענת המשטרה רק כעת נודע כי: "מפקד מרחב נגב נוכח כי אין היתכנות סבירה לעמידה בהוראות חוק הבטיחות עד למועד אירוע ההילולה ובהתאם לסמכויות הקבועות בסעיף 8 לחוק הבטיחות במקומות ציבוריים".

המשטרה איימה על הציבור אשר יעז להשתתף בהילולת הצדיק ה'בבא סאלי': "המשטרה קוראת לציבור להישמע להנחייה זו ולא להגיע למתחם הציון ביום ההילולה. כל הפרה של הצו וככל שיידרש הדבר, תפעל המשטרה באמצעים הדרושים כדי למנוע את כניסת הקהל הרחב ואת קיום ההילולה הציבורית במתחם קרן הבאבא סאלי זצ"ל.

שמחת הווארט בחצרות מודזיץ- שידלובצא- ערלוי בני ברק
רה"י נגד שרת התחבורה היוצאת: "את ואלף כמוך ילכו לאבדון"
הדף היומי מסכת נדרים דף לג
מצפון נקי? יש רק דרך אחת! - הרב אליהו רבי
גם אבא, גם חבר וגם מורה לכל החיים! - הרב אליהו רבי
הדף היומי מסכת נדרים דף לב
צפו בשידור חוזר: הלווית הגאון רבי חנוך הכהן ארנטרוי זצ"ל
הדף היומי מסכת נדרים דף לא
מעשה שלך יכול להרוס לך, לילדיך ולנכדיך! | הרב אליהו רבי
עדין בחוץ ואכזר בבית? יש לכך פתרון! | הרב אליהו רבי