שמחת בית זוועהיל - אביר יעקב • גלריה

חתונה לנכד הגה"צ רבי מרדכי אוירבאך שליט"א רב ביהמ"ד אביר יעקב בתל אביב עם הכלה בת הרב שמואל דוד גולדמן שליט"א ראש ישיבת זוועהיל • גלריה

שמחת בית זוועהיל - אביר יעקב • גלריה

חתונה לבן הרב אהרן אוירבאך שליט"א בן הגה"צ רבי מרדכי אוירבאך שליט"א רב ביהמ"ד אביר יעקב בתל אביב חתן הגה"צ ראב"ד אנטוורפן זצ"ל

הכלה בת הרב שמואל דוד גולדמן שליט"א ראש ישיבת זוועהיל בן האדמו"ר מזוועהיל זצ"ל חתן הגה"צ רבי חיים צבי שפירא שליט"א אב"ד קהל חסידים בבני ברק

שמחת בית זוועהיל - אביר יעקבשמחת בית זוועהיל - אביר יעקבשמחת בית זוועהיל - אביר יעקבשמחת בית זוועהיל - אביר יעקבשמחת בית זוועהיל - אביר יעקבשמחת בית זוועהיל - אביר יעקבשמחת בית זוועהיל - אביר יעקבשמחת בית זוועהיל - אביר יעקבשמחת בית זוועהיל - אביר יעקבשמחת בית זוועהיל - אביר יעקבשמחת בית זוועהיל - אביר יעקבשמחת בית זוועהיל - אביר יעקבשמחת בית זוועהיל - אביר יעקבשמחת בית זוועהיל - אביר יעקבשמחת בית זוועהיל - אביר יעקבשמחת בית זוועהיל - אביר יעקבשמחת בית זוועהיל - אביר יעקבשמחת בית זוועהיל - אביר יעקב
קריאת הפרשה: והפעם בטעמים תימניים • הצטרפו:
צפו: הגרי"ח אוהב ציון על פרשת וארא
הרבי מויזניץ' ניחם את בני העסקן ר' אליהו יצחק ליבוביץ
רב חזקיהו יוסף קרלינשטיין - פרשת וארא
הלכה יומית: מהו המקור לדין לבישת הכיפה?
הדף היומי: מסכת פסחים דף נ''ה
צפו: הגרי"ח אוהב ציון על הכרת הטוב
הילולת צדיקים: רבי זושא מאניפולי זצ''ל
גלריה: טיש אצל אוז'רוב לכבוד הילולת ה"אש דת"
הרב עמאר - פרשת וארא תשפ"א