"עוון הוא להמנע מלבישתה" ראש ישיבת סלבודקה הגר"ד לנדו בהתבטאות חריפה על חובת לבישת מסכה

הגאון הגדול רבי דב לנדו שליט"א מסר לתלמידו הרב גולדשטיין לומר בשמו "שלבישת מסכה בזמנים הנ"ל חובה גמורה היא על כל אחד ואחד בלי יוצא מן הכלל ועוון הוא להמנע מלבישתה"

"עוון הוא להמנע מלבישתה" ראש ישיבת סלבודקה הגר"ד לנדו בהתבטאות חריפה על חובת לבישת מסכה הגר

המכתב המלא:


למתפללי ובאי ביהכנ"ס שליט"א


אחדשה"ט


נשאלתי מכמה ממתפללי ביהכנ"ס להביע דעתי בדבר לבישת מסכות בביהכנ"ס בשעות התפילה ובשאר הזמנים שהרבים מצויים בביהכנ"ס


לדעתי ההנהגה הראויה הישרה והברורה היא שכל אחד ואחד ילבש מסכה לכסות פניו בזמנים האלו

והדבר נצרך לשמירה וזהירות כדי שלא ינזק, וקל וחומר כדי שלא יזיק חלילה לאחרים


"רבינו הגאון רבי דב לנדו שליט"א אמר לי לומר בשמו שלבישת מסיכה בזמנים האלו חובה גמורה היא על כל אחד ואחד בלי יוצא מן הכלל ועוון הוא להימנע מלבישתה"


אסיים בתפילה


יהי רצון מלפני הקב"ה שיסיר ממנו חרון אפו

ויוציאנו בקרוב מצרה זו לרווחה


דו"ש וש"ת


צבי גולדשטין

בימה - המעודכנים מעדכנים
"אי חבישת מסכה עוולה גדולה ועבירה חמורה" מרן הגר"ד לנדו במכתב חריף
ממתק לשבת פרשת בלק תש"פ עם הרב נחמיה וילהלם
הוחלט: בגלל הקורונה ההילולא תבוטל
בני ברק: 'זקן החכמים' מרן הגר"ש בעדני פרץ בבכי - לעיני מרנן ורבנן
השיא של הגל השני: כמעט אלף חולים ביממה האחרונה
מחאת מרן הראשל"צ: אסור להכשיר נשים לרבנות - זה נגד ההלכה והיהדות!
האזינו: השפע חיים זי"ע בפסוקי דזמרה
באר שבע: רבי פנחס אבוחצירא אובחן כחיובי
קרעו שערי שמיים: בחתונת נכדתו האדמו"ר מקוזמיר התמוטט
צפו: בן האדמו"ר בריקוד עם המחותן מאחורי הקפסולה