הקפות שניות בלב תל אביב בבית מדרשו של רבי מרדכי אויערבאך • גלריה

שמחה פורצת מגזרים: תיעוד מהקפות שניות בלב תל אביב בבית המדרש דקהילת 'אביר יעקב סאדיגורה' בראשות רבי מרדכי אויערבאך שליט"א. השתתפו רבים מתושבי העיר בראשו...

הקפות שניות בלב תל אביב בבית מדרשו של רבי מרדכי אויערבאך • גלריה שמחת תורה בלב תל אביבשמחת תורה בלב תל אביב

שמחה פורצת מגזרים: תיעוד מהקפות שניות בלב תל אביב בבית המדרש דקהילת 'אביר יעקב סאדיגורה' בראשות רבי מרדכי אויערבאך שליט"א.

השתתפו רבים מתושבי העיר בראשות הרבנים: רבי משה פנחס זנדר, רב דחסידי גור בת"א, רבי אברהם נתן בורנשטיין, אב"ד רדומסק, הרב יצחק בר זאב, רב ביהכנ"ס הגדול בת"א, רמי"ם בישיבת 'עוז ואמונה' בת"א, יו"ר המועצה הדתית ר' אלדד מזרחי הי"ו ועוד רבנים ואישי ציבור ובני הקהילה.

שמחת תורה בלב תל אביבשמחת תורה בלב תל אביבשמחת תורה בלב תל אביבשמחת תורה בלב תל אביבשמחת תורה בלב תל אביבשמחת תורה בלב תל אביבשמחת תורה בלב תל אביבשמחת תורה בלב תל אביבשמחת תורה בלב תל אביבשמחת תורה בלב תל אביבשמחת תורה בלב תל אביבשמחת תורה בלב תל אביבשמחת תורה בלב תל אביבשמחת תורה בלב תל אביבשמחת תורה בלב תל אביבשמחת תורה בלב תל אביבשמחת תורה בלב תל אביבשמחת תורה בלב תל אביבשמחת תורה בלב תל אביב
איך למלא את מצבר החיים שלך? - הרב אליהו רבי
הילולת ה'בת עין' אצל המשפיע רבי מיילך בידרמן
הדף היומי מסכת נדרים דף מב
איך תהיה המאושר עלי אדמות? יוס'לה קמצן קדוש! - הרב אליהו רבי
הדף היומי מסכת נדרים דף מא
הסוד לכחות עצומים בכל בוקר מחדש! - הרב אליהו רבי
בני הישיבה פיזזו בהוצאת ספרו של ראש הישיבה
הדף היומי מסכת נדרים דף מ
תזהר לא להרוס לילד את החיים! - הרב אליהו רבי
הדף היומי מסכת נדרים דף לח