ברוך דיין האמת: הגאון רבי אברהם ארלנגר זצ”ל

הגאון רבי אברהם ארלנגר זצ”ל, בעל ה’ברכת אברהם’ ומראשי ישיבת ‘קול תורה’, הסתלק לבית עולמו • טעימה ממסכת חייו

ברוך דיין האמת: הגאון רבי אברהם ארלנגר זצ”ל רבי אברהם ארלנגר זצ''ל

הלילה (ליל ב') השיב את נשמתו ליוצרה הגאון רבי אברהם ארלנגר זצ”ל בעל סדרת הספרים “ברכת אברהם” ומראשי ישיבת “קול תורה” בירושלים, וזאת לאחר שפונה בערב חג הסוכות לבית החולים, והוא בשנת השמונים ותשע לחייו.

תולדות חייו

הגאון נולד בשווייץ בו’ לחודש טבת ה'תרצ”ב, לאביו הרב שמשון רפאל ארלנגר ז”ל, נכדו של הגאון רבי אברהם ארלנגר זצ”ל, שהיה מראשי הקהילה החרדית בשווייץ.

היה מראשוני התלמידים של הגאון רבי יוסף דב סולובייצ’יק זצ”ל, ראש ישיבת בריסק, ואף קיבל ודיבר בלימוד עם אביו הגרי”ז מבריסק זצ”ל ומזכיר דברים בשמו בספריו.

נישא לרעייתו הרבנית מרים, בתו של הגאון רבי חיים יוסף יעקובוביץ זצ”ל, שהיה ר”מ בישיבת פרנקפורט.

בשנת תרצ”ד עם עלותו לארץ הקודש מונה בעקבות חמיו לשמש כר”מ בישיבת ‘קול תורה’ בשכונת בית וגן בירושלים עיר הקודש, שם העמיד במשך השנים אלפי תלמידים מצוינים בתורה ויראת שמים.

היה מיוחד בכל הענינים של בין אדם לחבירו, לא דבק בו רבב של מחלוקת ח"ו. וענוה גדולה מכולם. זה בא יחד עם הריחוק מן הפרסום והשקר.

היתה תקופה לפני כעשרים שנה שליבן לעומק את כל הסוגיות הקשורות למצוות אלו, והיה מוסר שיעורים נפלאים ומתוקים בין קבלת שבת לערבית בסניף ישיבת 'עץ חיים' ברחוב חפץ חיים - דוד ילין בסמיכות לביתו.

כמו כן היה העביר שיחות מוסר בישיבת קמניץ הסמוכה למקום מגוריו. ואחת לתקופה מסר שיחות בישיבת מיר.

לפני כארבע שנים (תשע”ח) שיכל את כלתו מרת חיה רבקה ארלנגר ע”ה, אשת בנו הרב ישראל מאיר. כמו כן בעשרה בטבת באותה השנה שיכל את בתו החשובה מרת דינה ברענדל פרג ע”ה, שנפטרה ל”ע מהמחלה הנוראה.

הותיר אחריו דור ישרים מבורך, בנים וחתנים, מרביצי תורה ויראה בעולם התורה.

הלווייתו מתקיימת כעת מביתו רחוב ישעיהו 19 – בתי הורנשטיין כיכר השבת, להר המנוחות.

לפי צוואת הגאון - ההלוויה לא תעבור דרך מקום נוסף.

וכל בית ישראל יבכו את השריפה אשר שרף ה’.

הדף היומי מסכת נזיר דף יד
הדף היומי מסכת נזיר דף יג
הדף היומי מסכת נזיר דף יב
הדף היומי מסכת נזיר דף יא
הדף היומי מסכת נזיר דף י
הדף היומי מסכת נזיר דף ט
הדף היומי מסכת נזיר דף ח
הדף היומי מסכת נזיר דף ט
הדף היומי מסכת נזיר דף ט
הדף היומי מסכת נזיר דף ט