לפעמים אדם חושב שהוא צריך להיות בעצבות בשביל לתקן את החטא אבל ?

עיקר זה השמחה כמו שרבי נחמן מברסלב אומר מצווה גדולה להיות בשמחה תמיד לפעמים אדם רואה שיש לו כל מיני צרות והוא ניכנס לעצבות או שהוא עובר איזה עברה והוא חושב שאם הוא יהיה בעצבות זה יתקן אבל לא!!

לפעמים אדם חושב שהוא צריך להיות בעצבות בשביל לתקן את החטא אבל ?

עיקר זה השמחה

YBENET

ידוע על פי כל ספרי החסידות שהיצר הרע רוצה את העצבות שיש אחרי העברה מאשר את העברה, ולכן צריך תמיד להיות בשמחה.

מהי תספורתו המיוחדת של כהן גדול? • דף היומי
צפו: הגר''ש אלתר מגור בהדלקת נר ראשון
באישור מיוחד: הדלקת נר ראשון של חנוכה ליד הקרמלין • גלריה
גדולי ישראל במכתב חיזוק ללימוד התורה בחנוכה
גלריה עצרת מספד בפוניבז' לאברך הרב שמואל אליעזר בנדריים ז''ל
מה היתה תשובתם המיוחדת של אנשי נינוה? • דף היומי
גלריה ממסע הרב ניסים מלכה לקברי הצדיקים באוקראינה
הדף היומי מסכת תענית דף טו
הדף היומי מסכת תענית דף יד
הח"כ לשעבר הכניס ספר תורה, מי הגיע להשתתף? • גלריה‎‎