ממתק לשבת: פרשת בהר - בחוקותי עם הרב נחמיה וילהלם

כמידי שבוע, הרב נחמיה וילהלם, שליח חב"ד בעיר בנגקוק בתאילנד, מגיש ווארט על הפרשה בלשון קלה ומרתקת שתוכלו להעביר בעצמכם בשולחן השבת

ממתק לשבת: פרשת בהר - בחוקותי עם הרב נחמיה וילהלם

ממתק לשבת פרשת בהר - בחוקותי

הגמרא במסכת בבא בתרא מספרת, טורנוסרופוס הרשע שואל את רבי עקיבא, אם אלוקים אוהב את העניים למה הוא לא מפרנס אותם? עונה לו רבי עקיבא שזה בשביל להציל אותנו מדינה של גיהינום בזכות הצדקה שניתן להם.

שואל טורנוסרופוס אדרבא בגללם אתם מתחייבים בגיהינום כמשל למלך שכעס על העבד שלו והכניס אותו לבית סוהר וצווה שלא ייתנו לו לאכול ולשתות והלך אדם והאכילו והשקה אותו האם המלך לא יכעס עליו? ואם הרי קרויים עבדים כפי שנאמר "כי לי בני ישראל עבדים"

אמר לו רבי עקיבא: אתן לך משל אחר למה הדבר דומה: למלך שכעס על בנו ושם אותו בבית הסוהר וצווה שלא להאכילו ושלא להשקותו והלך אדם אחד והאכילו והשקהו כשישמע המלך הרי יתן לו מתנות ואנחנו קרויים בנים כפי שכתוב "בנים אתם לה' אלהיכם"

אמר לו טורנוסרופוס אתם קרויים בנים וקרויים עבדים בזמן שאתם עושים רצונו של מקום אתם קרויים בנים, ובזמן שאין אתם עושים רצונו של מקום אתם קרויים עבדים.

בפרשת השבוע אנחנו קוראים את הפסוק "כי לי בני ישראל עבדים", כפי שראינו בסיפור אנחנו מוצאים שני תארים שמביעים את היחס של עם ישראל עם הקב"ה 'בנים' ו'עבדים' התואר בנים יוחס לעם ישראל עוד לפני צאתם ממצריים כפי שנאמר "בני בכורי ישראל" והתואר עבדים התחדש במתן תורה וכפי שאנחנו אומרים לעבד הנרצע "אוזן זו ששמעה בהר סיני עבדי הם"

במבט ראשון, הקשר של בן עם אביו הוא קשר הרבה יותר עמוק ופנימי אבל מצד שני מכיוון שהקשר של הבן לאביו הוא קשר טבעי הרי שבנסיבות מסוימות יכול הבן להחליט להחליש את הקשר או אפילו לנתקו לגמרי לעומת זאת הקשר של העבד לאדונו הוא קשר שלא תלוי ברצונו ולכן אין ביכולתו להתנתק מהקשר הזה.

עם ישראל במצרים היו כמו בנים למקום הקשר עם הקב"ה היה קשר טבעי ולכן הוא היה מוגבל, לעומת זה במתן תורה כשהקב"ה עשה את בני ישראל לעבדיו הקשר נהיה קשר בלתי מוגבל שלא ניתן לניתוק.

זה גם ההבדל בין יציאת מצרים לגאולה העתידה ביציאת מצרים כתוב שהיו רשעים שלא רצו לצאת ולעומת זאת בגאולה העתידה כתוב שכל יהודי עתיד לעשות תשובה ולהיגאל וזה בגלל שביציאת מצרים כשהיו בבחינת בנים יכלו לבחור להתנתק מהקב"ה ולרצות להישאר במצרים ומי שבחר בדרך זו לא נגאל, אבל הגאולה העתידה היא לאחר שבני ישראל נהיו כבר בבחינת עבדים לקב"ה ונקשרו בקשר שאי אפשר לנתק.

יהי רצון שנזכה בקרוב לגלו את הקשר הנצחי בינינו לבין הקב"ה בגאולה האמתית והשלימה מיד ממש.

שבת שלום

הרב נחמיה וילהלם

בית חב"ד בנגקוק תאילנד

ענבים שנותרו לאחר האוכל, באיזה מקרה הם מוקצה? • דף היומי
הדף היומי מסכת ביצה דף כ"ה
השבת המיוחדת בשנה! • חול המועד סוכות • צפו
שמחת בית השואבה בחצר הקודש בוטושאן
הרץ בערב שבת וכלי בידו, מה ניתן לדעת עליו? • דף היומי
גלריה: שמחת החג ב'צאנז' - פתח תקוה של ילדי הקהילה
מהסוכה ועד לשלום הבית • חג הסוכות • צפו
מדוע אסור לאכול בשר גדי בליל הסדר? • דף היומי
גדר הפקר פירות שביעית • הרב אשר וייס
הגרי"ח אוהב ציון: הילולות הצדיקים בסוכות