בימים ההם אין מלך בישראל איש הישר בעיניו יעשה

בתקופה האחרונה החלו צצות להן מיני פרשנויות ואמירות שמקורן לבטח, במקרה הטוב, הינן מתוך דעות שכנינו ובני דודינו

בימים ההם אין מלך בישראל איש הישר בעיניו יעשה

מיודענו משכבר, העולה הרוסי, שתרם מזמנו והפך לפתע ליועץ של אזרחי ישראל, חה"כ אביגדור ליברמן יו"ר ישראל "ביתנו", היום: "כל המפלגות הציוניות לא כולל ש"ס ויהדות התורה שהן לא ציוניות ובלי נציגי ארגוני טרור כמו המשותפת יכולים להקים קואליציה יחדיו".

כהנה וכהנה הוא שפת הליצים החגים בגורן העגולה, שם מתלוצצים מכל שולחיהם - בוחריהם, וכאן נשאלת שאלת השאלות, לשם מה הינכם יושבים שם אם לא להיטיב את בטחוננו הנפשי והגשמי כאחד? אם לא לפעול בנחישות וביעילות למען כלכלת ורווחת העם ביחוד בעת משבר? האם לא נמאסו עליכם קטטותיכם הילדותיות זה מעל שנה ומחצה מאז אין מלך בישראל? וכעת, כשיש פתח רוחה בממשלת "אחדות" (לו יהי כן), אזרחי ישראל צריכים לראות הצגה משחקנים נבחרי שם, וכגן ילדים המתלוצץ ומהתל באנטלגנטיות וקטנוניות גם יחד מכל ציבור בוחריו? פעם במריבה ופעם בפגיעה ופעם בניטרול תעלול רם המעלה שהחליט מאן דהו מחברי הכנסת? ו"ממשלתנו" נתונה כל העת בתזוזה כעלה נידף למול צופי הסרט הנע הכה משעשע (אותם לבדם ככל הנראה).

וכאן עולה הזעקה מאליה, לשם מה הינכם מחממים את כסא הריפוד הנינוח? מפני מה ולמה הינכם מטריחים עצמכם ברכבי השרד הלוך ושוב בשדרות ירושלים? האגדה מספרת, כי היה מי שהפך הפוך והפך בספריות הגדולות ותשובה לכך לא העלה בידיו. אך היה מי שטען לשם כיוון הטמפרטורות שינעימו את השהייה בחדר.

וכאן שאלת תם, עלינו, מה מוטל לעשות, כיצד עלינו לפעול, האזרח הפשוט שליבו דואב עליו מי הם שלוחיו ומה עניינם בעת צרה, יורנו מורה ומגיד מה תפקידנו כעת וכיצד ננהג, היה מי שניסה להשיב לשכנע ולשלהב את ההמון בספרה רבה של מנדטים, היה מי שחשב להילחם בכוח ובהפגנתיות, היה מי שיצא חוצץ בסיסמאות וקלישאות נגד מחזיקי עולם, בטלנים ממלאכה ועוסקים במלאכת שמיים, ואף היה מי שהואיל לשאת טובה רבה וראה לנכון מתוך תוקף תפקידו רם המעלה לצדד מעט לטובתם של אותם בטלנים ולתרצם איך שהוא, ואף בא וחוקק חוק שמירת שבתו של מי שברא אותו, (לטובה נתכוון, לא?) ואנו, ציבור בני התורה, האמונים במסורת אבותינו ורבותינו זה דור דורים, בראותנו כזאת, ויותר ויותר מזאת, לא נחרוש, ולפינו לא ניתן מחסום, מייד נבוא נטען ונדרוש, ובפרט בימים אלה, כי "אין לנו על מי להשען אלא על אבינו שבשמיים" ואין ישראל נגאלין עד שיבקשו שלשתן: מלכות שמים, מלכות בית דוד, ובית המקדש. ויהי רצון, שיעלה רצון לפניו, יראה בעמו, ויחיש גאולתם השלמה מתוך חסד ורחמים מרובים בקרוב אכי"ר.

בימה - המעודכנים מעדכניםכסאות לרוב.

הנה מקצתן לפנינו: "השר" לבט"פ ח"כ אמיר אוחנה: אינני יודע להסביר לציבור מדוע אנו אוסרים תפילה בציבור מעל 20 מתפללים ולא אוסרים הפגנות".

הגע עצמך, תפילות מותר עד 20 איש בחוץ, אך להפגנות מותר לאלפים להגיע, בצפיפות, בלי מסכות. בגיבוי התקשורת מצפצפים על הדמוקרטיה, והכל אך ורק בשם הזכות הדמוקרטית. והוא - - - "אינו יודע להסביר זאת" ...

מעתה אתמהה, הלזה ייקרא "שר"? הוא אשר בידיו הופקדו ביטחונם של שמונת מליון תושבי ישראל?

ובכן, נעבור לחכם הבא:

אעלה על במתי עב, אדמה לעליון...
טור דעה: מה קורה כשמתחנפים לרשעים?
לא יזכר ולא יפקד: "בין הזמנים" במקורות של חז"ל
ההנהגה - הנהגת הדור והקהילה החרדית בארץ ישראל
גלרייה בלעדית • הכינרת ירדה במספר המטיילים • כהוראת גדולי הדור
תיעוד וגלריה: ליל ט"ו באב בכותל המערבי
בין הזמנים: אבא מול בחור ישיבה (דעה)
'תשעה באב – עבר' אך החורבן ממשיך לא רק מ'היהודים הבאים' גם מכמה 'יהודים הנמצאים'
זעקת הגרב"ש דויטש: "כשנצא מזה, יצטרכו לבנות את עולם התורה כמעט כמו אחרי השואה"
טור דעה: כיצד נזיל דמעה על חורבן בית המקדש?
"סעודה מפסקת" של הלכות לקראת תשעה באב