הילולת הרש"ב מליובאוויטש | הגר"י משה שליט"א

לכבוד הילולת הרש"ב (ב' ניסן), הגאון הגדול הרב ישראל משה שליט"א בדברים מרתקים כחלק מהסדרה "ההילולא היומית"

הילולת הרש"ב מליובאוויטש | הגר"י משה שליט"א

ב' ניסן– האדמו"ר הרש"ב מליובאוויטש זיע"א

פעם טייל הרבי הרש”ב עם בנו הרבי הריי”צ זצוק”ל ועברו על יד שדה של שיבולים, ואמר הרבי הרש”ב לבנו, תראה שעכשיו יש רוח שמנענעת את השיבולים לכאן ולכאן, ותדע שהכל כבר נגזר מראשית הבריאה, ואפילו איזה שיבולת תזוז מהרוח, ולאיפה. וההשגחה העליונה מסובבת שדווקא שיבולת זו תתנוענע ודווקא לצד זה. והמשיכו בטיולם. ותוך כדי שחושב הרבי הריי”צ על דברי אביו, מבלי משים לב תלש בידו עלה והפילו ארצה. אמר לו הרבי הרש”ב, איך יכולת לגדוע את העלה מתפקידו שהבורא נתן לו מששת ימי בראשית, ואף שהוא צומח ואתה מדבר, עדיין יש לו תפקיד בעולם, ויש בו כוונה אלוקית. ואמר לו שבזה התכוונו חז”ל "אדם מועד לעולם, בין ער ובין ישן" (בבא קמא פ"ב מ"ו). הישן אינו רואה, והער רואה. היית ישן, ועוררתי אותך לראות האלקות שבבריאה, אלא שאדם מועד לעולם...

הרבי הרש”ב היה מאד מאריך בשבחם של היהודים הפשוטים, ופעם כשהפליג בשבחם, שאל אותו גביר אחד שהיה סוחר ביהלומים, מדוע הרבי כל כך מאריך בשבחם, והרי לא ניכר בהם כלום, נענה לו הרבי ואמר אפשר לראות את סחורתך? והשיב לו הסוחר בודאי, ושטח את היהלומים לפני הרבי, ושאל אותו הרבי איזה יהלום הכי יקר פה, והצביע הסוחר על אחד מהיהלומים, ושאל אותו הרבי, והרי לא ניכר שום מיוחדות בהיהלום הזה משאר היהלומים, וענה לו הסוחר שבכדי להבין איזה יהלום יקר ואיזה יהלום פחות, צריך להיות מבין ביהלומים. ענה לו הרבי אכן כך הדבר כל יהודי הוא יהלום ממש, ובכדי להבין ביוקר היהודי ובחשיבותו צריך להבין ביהלומים שכאלו!

סיפר האדמו"ר הרבי מליובאוויטש זצוק”ל שסיפר לו חמיו האדמו"ר הרבי הריי”צ זיע"א, שפעם כשהיה ילד ראה את אביו הרבי הרש”ב עובר על פתקאות שהביאו התלמידים, והבחין שיש פתקאות שאביו עובר עליהם במהירות ויש פתקאות שממש מתבוננן בהם ומשקיע זמן. ושאל אותו על העניין, וענה לו הרבי הרש”ב שדבר זה תלוי, אם רואה אני שהעניין בסדר אז אני מניח אך אם רואה אני שהיהודי זקוק לישועה אז אני משקיע עליו הרבה בתפילה. הוסיף הרבי הריי"צ ואמר חסידים אינם יודעים עד כמה גדולה הייתה אהבת ישראל של אבי, באופן של "טרם יקראו ואני אענה", שעוד לפני שהם מבקשים מהרבי הרש"ב את הברכות, הוא כבר דואג להם".

פעם ניגש לרבי הרש"ב חסיד וכאב לפניו, חסר לי אמת, וכל מה שאני עושה בעבודת השם יתברך, זה ללא אמת. ולא רק זה אלא גם מה שאני מדבר עכשיו גם את זה אני אומר ללא אמת. ובתוך כדי כך התעלף אותו חסיד. כשראה את זה הרבי, אמר עליו, החסיד הזה מחפש את האמת באמת.

פעם ניגש לרבי גביר אחד, ושאל אותו, רבי תסביר לי מה זה רבי, וביקש שזה יהיה הסבר פשוט ומובן, שגם איש פשוט מהשדה יבין זאת. וענה לו הרבי ושאל אותו איך מרגיש אצליכם השבת הקדושה, ענה לו הגביר שבת קודש. טובלים במקווה עושים הכנות, ובדחילו ורחימו שבת קודש נכנסת. ושוב שאל אותו ואיך חודש אלול? ענה לו הגביר, המלך בשדה, וקול שופר... ושאל אותו הרבי ומה הם ימי הסליחות? - וענה לו כמובן, כמה שמתקרבים לראש השנה, ההתעוררות גדולה עוד יותר. - ומה זה ראש השנה? ענה לו ימי הדין, והמלכת השם, ההתעוררות היא באופן אחר לגמרי! - ומהו ערב יום כיפור? - אז יש התעוררות גדולה יותר לתשובה. - ומהו "כל נדרי"? - ענה לו אז בכלל נמצאים בעולם אחר, התשובה היא גדולה הרבה יותר! - ומה לגבי "נעילה" ? -ענה לו ממש כמו מלאכים! ענה לו הרבי הרש”ב, רבי - בתפילה פשוטה ביום חול יש לו התעוררות גדולה כמו ההתעוררות הגדולה ביותר שיש לאדם פשוט בנעילה!

זכותו יגן עלינו ועל כל ישראל אחינו אמן!

הילולת הרש"ב מליובאוויטש | ההילולא היומית | הגר"י משה שליט"א

דורשי - בית מדרש לדורשי ה'

בבי"כ המאולתר: גפני בסיור בשכונת גני איילון באחיסמך - לוד
כיצד מגרשים אישה שאיבדה את צלילות דעתה? • דף היומי
האדמו"ר מאמשינוב בשמחת השבע ברכות עם האדמו"ר מפרמישלאן • גלריה
האם יכולה היבמה לידור הנאה מן היבם? • דף היומי
פנינה יקרה: להיות מחובר באמונה
האם יכולה היבמה לידור הנאה מן היבם? • דף היומי
שידור חי: מרן הראשל"צ הרב יצחק יוסף שליט"א
הדף היומי מסכת יבמות דף קי
מסר קצר לפרשת קרח • הרב אשר וייס
כשהסוס הרתום לעגלה משתולל • פרשת קרח • צפו