ראשי הישיבות במעמד: "המייסדים הם בבחינת ארון הברית" • גלריה

השבוע התקיים בבני ברק מעמד הכנה לבני שיעור א' שהתקבלו לישיבה הגדולה החדשה דעת חכמה בראשות רבי יעקב קדוש. במעמד השתתפו הרב רוזן ר"י אור ישראל, הרב ויזמן ...

ראשי הישיבות במעמד: "המייסדים הם בבחינת ארון הברית" • גלריה

השבוע התקיים בבני ברק מעמד הכנה לבני שיעור א' שהתקבלו לישיבה הגדולה החדשה דעת חכמה בראשות רבי יעקב קדוש.

במעמד השתתפו הרב רוזן ר"י אור ישראל, הרב ויזמן ר"י יסודות, המשגיח הרב משקובסקי וראשי ורבני הישיבה.

את המשא המרכזי נשא הגר"י רוזן שאמר שמייסדי מקום תורה חדש הם בבחינת ארון הברית וכשם שהארון נשא את נושאיו, כך המייסדים מקום תורה מתרוממים וזוכים לסייעתא דשמיא מיוחדת מעבר לדרגתם ויכולותיהם הטבעיות, אך זה בתנאי שיהיו במצב של נושאי הארון.

כן נשא דברים הרב ויזמן שאמר שמכח נסיון העבר, אותם שזכו להיות ממקימי ישיבה חדשה זכו להיות מרביצי תורה וגדולים בישראל והוסיף להפליג בגודל האחריות המוטלת על המייסדים שהם מטביעים את חותמם על המשך דורות הישיבה, ומאידך את גודל הזכות שנזקפת לזכותם שעומדת לנצח נצחים.

מעמד פתיחת ישיבה חדשהמעמד פתיחת ישיבה חדשהמעמד פתיחת ישיבה חדשהמעמד פתיחת ישיבה חדשהמעמד פתיחת ישיבה חדשהמעמד פתיחת ישיבה חדשהמעמד פתיחת ישיבה חדשהמעמד פתיחת ישיבה חדשהמעמד פתיחת ישיבה חדשה
תקשיב מה ה' רוצה ממך - שיעור מרתק בפרשת עקב מאת הגר"י צמח שליט"א
הרב מיכאל לסרי - רק לטובה
"דרך אמונה - בחרתי": ישוב חרדי חדש הוקם בהרי יהודה • גלריה
הערב י''ט מנחם-אב יומ''ד רבא של רבי יהודה יחיאל • האזינו
"בושה לעם היהודי": משאית שופכת זבל בתוככי הר הבית מול מקום המקדש
מעמד יומא ט"ובא לרבנן בזוטשקא בראשות האדמו"ר • גלריה
החכמה מאין תמצא? • צפו
מה דינו של חתול שאכל תרנגול? • דף היומי
״רגלי חסידיו ישמור״: חכם שלום כהן אושפז בשל זיהום שהתפתח ברגלו
האדמו"ר מבוטושאן בתפילה בכותל המערבי • צפו