ממתק לשבת פרשת ואתחנן תש"פ עם הרב נחמיה וילהלם

מידי שבוע, הרב נחמיה וילהלם, שליח חב"ד בעיר בנגקוק, בתאילנד, מגיש ווארט על הפרשה בלשון קלה ומרתקת, שתוכלו להעביר בעצמכם בשולחן השבת

ממתק לשבת פרשת ואתחנן תש"פ עם הרב נחמיה וילהלם

החסיד ר' בנימין מן העיירה קלוצק היה חסיד של הרבי בעל התניא, הוא היה סוחר עצים ופעם אחת, ישב לעשות חשבון הכנסות והוצאות של עסקיו, כשהגיע לשורת הסיכום התחתונה כתב:

"סך הכול: אין עוד מלבדו!"

אחד מהחברים שלו הוכיח אותו ואמר לו. " אתה לא יודע שלכל דבר זמן משלו? צריכים לקבוע זמן מיוחד להתבוננות מעמיקה ברעיונות מתורת החסידות ובאחדותו של הבורא, אבל זמן העסקים הוא זמן שהאדם צריך להתמקד בעסקיו. הרי גם משא ומתן יכולים להיות חלק מעבודת השם".

ענה לו רבי בנימין:
"אני ממש לא מצליח להבין! למה, כאשר באמצע התפילה, נופלות לנו מחשבות על עסקים – זה בסדר גמור. אבל שתיפול מחשבה אלוקית באמצע העסקים – זה כבר לא מקובל עליך?

בפרשת השבוע אנחנו קוראים את הפסוק "וידעת היום והשבות אל לבביך כי השם הוא האלוקים בשמים ממעל ועל הארץ מחת אין עוד" הפסוק אומר לנו שהשם הוא האלוקים בכל התחומים, בשמים, על הארץ ו"אין עוד" מבטא גם את כל מה שיש בין שמים וארץ בחלל העולם, בספר התניא שואל הרבי למה צריכה התורה כל כך לפרט לי, האם הייתי חושב שיש עוד אלוקים מתחבא במים מתחת לארץ או בחלל העולם? עד כדי שהתורה צריכה להזהיר "והשבות אל לבבך".

מוסבר בתורת החסידות שהפסוק בא לא רק לשלול את מציאות האלוקים אלא להסביר שהאלוקות היא המציאות האמיתית והיא קיימת בכל דבר ודבר, בלי הניצוץ האלוקי שבכל דבר לא היה קיום לדבר בעולם.הייתי חושב שרק בדברים שבשמיים קיים הכוח האלוקי בא הפסוק ללמד אותי שגם בארץ מתחת, קיים הכח האלוקי אבל עדיין הייתי חושב, גם הארץ נאמרה בעשרה מאמרות שבהם נברא העולם אבל מה עם כל היצורים שקיימים בחללו של עולם אולי להם יש מציאות משל עצמם, מוסיפה התורה ואומרת אין עוד שכל מה שקיים במציאות בעולם מציאותו האמיתית היא מציאות הבורא והכח האלוקי שנמצא בתוכו.

אם כן יוצא שהעולם הזה הוא כמו משחק מחבואים הקב"ה מתחבא ואנחנו תפקידנו לחפש ולמצוא אותו בכל דבר בדומם, בצומח בחי ובמדבר, רק שעלינו לזכור את תפקידנו במשחק ולא להתחבא ולתת לקב"ה לחפש אותנו.

אם נתמקד בתפקידנו נזכה לגלות את האלוקים שבתוכנו ולהכין את העולם כולו לביאת משיח צדקנו בקרוב ממש.

שבת שלום הרב נחמיה וילהלם
בית חב"ד בנגקוק תאילנד

חינוך לזהירות בבין הזמנים | מאת מרן הרב אשר וייס שליט"א
מכתב חריף: רבני בני ברק בהנחיות מחמירות לקיום חתונות ושמחות
חרדי טבע למוות בחוף הנפרד בטבריה
מלונית קורונה: האבא התמגן ושימש סנדק בברית לבנו
אריה ברונר בענייני פרשת השבוע מתובלים בטעם הניגון - פרשת עקב
בהוראת מרן האדמו"ר ויז'ניץ: כלל הבחורים ישובו מחו"ל
צפו בהגאון הרב דוד יוסף - פרשת עקב: "תורה או עבודה"
צפו בהרב ברוך רוזנבלום: פרשת עקב - פרשה שניה מהשבעה דנחמתא - ענייני ברכת המזון
צפו בתיעוד: שמחת נישואי נכד האדמו"ר מבעלזא
הילולת צדיקים: רבי משה פארדו זצ''ל