המונים השתתפו ב"מלווה מלכה השנתי" לטובת הגמ"ח של מדינות חבר העמים

בראשות רבה הראשי של רוסיה רבי בערל לאזאר ובהשתתפות נגידים ותומכים רבים בסימן הגדלת הפעילות

המונים השתתפו ב"מלווה מלכה השנתי" לטובת הגמ"ח של מדינות חבר העמים מלווה מלכה למען הגמ''ח המרכזי במדינות חבר העמיםמלווה מלכה למען הגמ''ח המרכזי במדינות חבר העמיםמלווה מלכה למען הגמ''ח המרכזי במדינות חבר העמיםמלווה מלכה למען הגמ''ח המרכזי במדינות חבר העמיםמלווה מלכה למען הגמ''ח המרכזי במדינות חבר העמיםמלווה מלכה למען הגמ''ח המרכזי במדינות חבר העמים

במעמד רב רושם ובאווירה נעלית ומיוחדת כשבת אחים גם יחד, התכנסו רבנים ושלוחים לצדם של נגידים וידידים, לסעודתא דדוד מלכא משיחא, לכבודה של קרן גמילות חסדים המרכזי "קרן חיה מושקא", שהחל דרכו לפני 21 שנה עם אנשים ספורים ופעילות מצומצמת, וברבות השנים התפתח הארגון בס"ד והוא נחשב היום כגמ"ח הגדול ביותר, המסייע במשך כל ימות השנה לכלל הרבנים והשלוחים בכל מדינות חבר העמים ומסייע במגוון מסלולי פעילות לכלל המשפחות והנזקקים ושמו יצא בכל העולם, כסמל ודוגמא של הענקת צדקה וחסד לנזקק מתוך כבוד וניהול קפדני ומסור.

במוצאי שבת קודש פרשת תצוה, בסמוך ליום היארצייט ה-25 של הילדה חיה מושקא ע"ה, בת יבחלט"א רבה הראשי של רוסיה רבי בערל לאזאר, התאסף ציבור המונים באולם המרכזי של הבנק הגדול ביותר ברוסיה 'סברבנק', שניאות לבקשת הנהלת הגמ"ח, והעמיד את מרכז האירועים היוקרתי שבמרכז מוסקבה, לקיום האירוע המכובד לכבוד עולם החסד היהודי, שמצודתו פרוסה ממוסקבה אל כל המדינות הסומכות לה.

המעמד נפתח בעריכת 'הבדלה' על-ידי רב קהילת דוברי אנגלית במוסקבה הרב יעקב הלוי קליין, והמשיך במכתב קודש שכתב הרבי מליובאוויטש זי"ע לקרן גמילות חסדים, אותו הקריא חבר הנהלת הגמ"ח הרב דוד מונדשיין, והנגיד מר חיים-ניסן באייאר תרגמו לרוסית מדוברת.

כמדי שנה, נשא את המשא המרכזי והמיוחד רבה הראשי של רוסיה, שקידם את האורחים הרבים בברכת ברוכים הבאים, והעמיק בדיבורו על מצוות גמילות חסדים בכלל, תוך הזכרת הפעילות של הארגון בכל השנים ובמיוחד בשנתיים שחלפו בתקופת ההתמודדות עם הקורונה.

בזה אחר זה, הוזמנו ועלו הנגידים והתומכים שקיבלו מידי הרב הראשי תשורות יוקרתיות ונאות, כהערכה והוקרה על תמיכתם בשנה החולפת, שבזכותם הורחב באופן ניכר מעגל העזרה וההיענות לבקשות המגיעות תמידין כסדרן לידי הנהלת הגמ"ח, ויחד עם צוות מתנדבים, עוברים ומטפלים במסירות ובעקביות בכל מקרה.

רגעים מיוחדים היו בעת שהציבור העלה בכתב את התחייבויותיו, מתוך מגוון אפשרויות תרומה, וכל הטפסים הוכנסו לתוך תיבת הגרלה, ממנה שלף שמש בית הכנסת המרכזי ר' גרישה גרשוי את פתקו של הזוכה הנגיד מר זלמן דווידוביץ, בעל רשת גדולה של מרפאות ברוסיה וידיד נאמן לארגון.

דברי ברכה נשאו גם הרב יצחק קוגן, הנגיד החסידי ר' לוי לבייב, הרב אלכסדר לייב ברדה, הנגיד מר גרמן זכרייב, הנגיד ר' יהודה דווידוב, הנגיד מר ברוך בן-ציון גורביץ, והנחיית האירוע הופקדה השנה בידיו המוכשרות של הנגיד מר אלכסדר בוכמן.

בברכת המזון כובד מנהל הקהילה היהודית במוסקבה הרב מרדכי ויסברג, ובשעה מאוחרת ובתחושה נעלית והתרוממות הנפש מול עשיית החסד הגדולה שמוסקבה זכתה - ננעל המעמד המיוחד שהותיר רושם עמוק בקרב המשתתפים, שותפי האמת לקרן הגמ"ח.

המלוה מלכה השנתי | השנה העשרים ואחד

צילום: לוי ניאזוב

מלווה מלכה למען הגמ''ח המרכזי במדינות חבר העמיםמלווה מלכה למען הגמ''ח המרכזי במדינות חבר העמיםמלווה מלכה למען הגמ''ח המרכזי במדינות חבר העמיםמלווה מלכה למען הגמ''ח המרכזי במדינות חבר העמיםמלווה מלכה למען הגמ''ח המרכזי במדינות חבר העמיםמלווה מלכה למען הגמ''ח המרכזי במדינות חבר העמיםמלווה מלכה למען הגמ''ח המרכזי במדינות חבר העמיםמלווה מלכה למען הגמ''ח המרכזי במדינות חבר העמיםמלווה מלכה למען הגמ''ח המרכזי במדינות חבר העמיםמלווה מלכה למען הגמ''ח המרכזי במדינות חבר העמיםמלווה מלכה למען הגמ''ח המרכזי במדינות חבר העמיםמלווה מלכה למען הגמ''ח המרכזי במדינות חבר העמיםמלווה מלכה למען הגמ''ח המרכזי במדינות חבר העמיםמלווה מלכה למען הגמ''ח המרכזי במדינות חבר העמיםמלווה מלכה למען הגמ''ח המרכזי במדינות חבר העמיםמלווה מלכה למען הגמ''ח המרכזי במדינות חבר העמיםמלווה מלכה למען הגמ''ח המרכזי במדינות חבר העמיםמלווה מלכה למען הגמ''ח המרכזי במדינות חבר העמיםמלווה מלכה למען הגמ''ח המרכזי במדינות חבר העמיםמלווה מלכה למען הגמ''ח המרכזי במדינות חבר העמיםמלווה מלכה למען הגמ''ח המרכזי במדינות חבר העמיםמלווה מלכה למען הגמ''ח המרכזי במדינות חבר העמיםמלווה מלכה למען הגמ''ח המרכזי במדינות חבר העמיםמלווה מלכה למען הגמ''ח המרכזי במדינות חבר העמיםמלווה מלכה למען הגמ''ח המרכזי במדינות חבר העמיםמלווה מלכה למען הגמ''ח המרכזי במדינות חבר העמיםמלווה מלכה למען הגמ''ח המרכזי במדינות חבר העמיםמלווה מלכה למען הגמ''ח המרכזי במדינות חבר העמיםמלווה מלכה למען הגמ''ח המרכזי במדינות חבר העמיםמלווה מלכה למען הגמ''ח המרכזי במדינות חבר העמיםמלווה מלכה למען הגמ''ח המרכזי במדינות חבר העמיםמלווה מלכה למען הגמ''ח המרכזי במדינות חבר העמיםמלווה מלכה למען הגמ''ח המרכזי במדינות חבר העמיםמלווה מלכה למען הגמ''ח המרכזי במדינות חבר העמיםמלווה מלכה למען הגמ''ח המרכזי במדינות חבר העמיםמלווה מלכה למען הגמ''ח המרכזי במדינות חבר העמיםמלווה מלכה למען הגמ''ח המרכזי במדינות חבר העמיםמלווה מלכה למען הגמ''ח המרכזי במדינות חבר העמיםמלווה מלכה למען הגמ''ח המרכזי במדינות חבר העמיםמלווה מלכה למען הגמ''ח המרכזי במדינות חבר העמיםמלווה מלכה למען הגמ''ח המרכזי במדינות חבר העמיםמלווה מלכה למען הגמ''ח המרכזי במדינות חבר העמיםמלווה מלכה למען הגמ''ח המרכזי במדינות חבר העמיםמלווה מלכה למען הגמ''ח המרכזי במדינות חבר העמיםמלווה מלכה למען הגמ''ח המרכזי במדינות חבר העמיםמלווה מלכה למען הגמ''ח המרכזי במדינות חבר העמיםמלווה מלכה למען הגמ''ח המרכזי במדינות חבר העמיםמלווה מלכה למען הגמ''ח המרכזי במדינות חבר העמיםמלווה מלכה למען הגמ''ח המרכזי במדינות חבר העמיםמלווה מלכה למען הגמ''ח המרכזי במדינות חבר העמיםמלווה מלכה למען הגמ''ח המרכזי במדינות חבר העמיםמלווה מלכה למען הגמ''ח המרכזי במדינות חבר העמיםמלווה מלכה למען הגמ''ח המרכזי במדינות חבר העמיםמלווה מלכה למען הגמ''ח המרכזי במדינות חבר העמיםמלווה מלכה למען הגמ''ח המרכזי במדינות חבר העמיםמלווה מלכה למען הגמ''ח המרכזי במדינות חבר העמיםמלווה מלכה למען הגמ''ח המרכזי במדינות חבר העמיםמלווה מלכה למען הגמ''ח המרכזי במדינות חבר העמיםמלווה מלכה למען הגמ''ח המרכזי במדינות חבר העמיםמלווה מלכה למען הגמ''ח המרכזי במדינות חבר העמיםמלווה מלכה למען הגמ''ח המרכזי במדינות חבר העמיםמלווה מלכה למען הגמ''ח המרכזי במדינות חבר העמיםמלווה מלכה למען הגמ''ח המרכזי במדינות חבר העמיםמלווה מלכה למען הגמ''ח המרכזי במדינות חבר העמיםמלווה מלכה למען הגמ''ח המרכזי במדינות חבר העמיםמלווה מלכה למען הגמ''ח המרכזי במדינות חבר העמיםמלווה מלכה למען הגמ''ח המרכזי במדינות חבר העמיםמלווה מלכה למען הגמ''ח המרכזי במדינות חבר העמיםמלווה מלכה למען הגמ''ח המרכזי במדינות חבר העמיםמלווה מלכה למען הגמ''ח המרכזי במדינות חבר העמיםמלווה מלכה למען הגמ''ח המרכזי במדינות חבר העמיםמלווה מלכה למען הגמ''ח המרכזי במדינות חבר העמיםמלווה מלכה למען הגמ''ח המרכזי במדינות חבר העמיםמלווה מלכה למען הגמ''ח המרכזי במדינות חבר העמיםמלווה מלכה למען הגמ''ח המרכזי במדינות חבר העמיםמלווה מלכה למען הגמ''ח המרכזי במדינות חבר העמיםמלווה מלכה למען הגמ''ח המרכזי במדינות חבר העמיםמלווה מלכה למען הגמ''ח המרכזי במדינות חבר העמיםמלווה מלכה למען הגמ''ח המרכזי במדינות חבר העמיםמלווה מלכה למען הגמ''ח המרכזי במדינות חבר העמיםמלווה מלכה למען הגמ''ח המרכזי במדינות חבר העמיםמלווה מלכה למען הגמ''ח המרכזי במדינות חבר העמיםמלווה מלכה למען הגמ''ח המרכזי במדינות חבר העמיםמלווה מלכה למען הגמ''ח המרכזי במדינות חבר העמיםמלווה מלכה למען הגמ''ח המרכזי במדינות חבר העמיםמלווה מלכה למען הגמ''ח המרכזי במדינות חבר העמים
ביידן אישר: איראנים ששירתו במשמרות המהפכה - יוכלו להיכנס לארה"ב
הותר לפרסום: חוליית טרור נעצרה בטורקיה, חיי קבוצת תיירים ניצלו
פסיקה דרמטית בארה"ב בתחום הנשק: מיליונים נוספים זכאים לרישיון
במעמד שגריר ישראל ורבנים: נחנך מרכז החסד האירופאי בבירת גיאורגיה
אסון ענק באפגניסטן: 955 הרוגים ברעידת אדמה
הטייס שנעצר בארגנטינה - דמות מפתח במשלוחי הנשק האיראניים
"2.2 מיליון יהפכו לנזקקים למזון": האו"ם מזהיר מאסון בלבנון
דיווח: איראן ויתרה על הדרישה להסיר את משמרות המהפכה מארגוני הטרור
צפו: סודות חכמת המזלות וכיצד קשורות המלחמות לכוכבי הלכת
תנועת ה-BDS פרסמה "מפה של הקשרים היהודיים" ועוררה סערה