צפו בהגר"ד קוק: הארת הפנים העצומה שמתגלה ב"נחמו נחמו עמי"

צפו בהסבר נפלא של הגר"ד קוק על הפטרת שבת נחמו "נחמו נחמו עמי יאמר אלקיכם"

צפו בהגר"ד קוק: הארת הפנים העצומה שמתגלה ב"נחמו נחמו עמי"

הפטרת שבת נחמו פותחת "נחמו נחמו עמי יאמר אלקיכם". ולכאורה יש שאלה בתוך הפסוק, כי הרי נאמר בהפטרת שבת הגדול "אני ה' לא שניתי ואתם בני יעקב לא כילתם" (שפירושו אני ה' לא שניתי וחזרתי פעמיים על אותו הדבר), ואילו בהפטרת שבת נחמו נאמר פעמיים "נחמו נחמו עמי" - נחמו נחמו זה פעמיים, אך דע לך מה ש"לא שניתי" זה רק לצורך עצמי לא שניתי, אבל אם אני מדבר על צורך ישראל שאני צריך לנחם אותם, אני שובר את מידותי ונוהג שלא כמנהג המקום, ומנחם אותכם בכפול, נחמה כפולה. זה כבר מדבר בנחמה הראשונה, הגיע למעשה שבת, "כל מעשה שבת כפולים" אבל זה התחיל כבר ברישא, שברתי את מידותי והכפלתי את עצמי לצורך ישראל, השבע נהיה אחרון, כי כל מעשה שבת כפולין וזה נהיה בטל זה כבר לא איזה מקרה, זה כבר פתיח בתוך השבת.


(ביאור קטן - לאחר תשעה באב יש שבעה שבתות של נחמה עד ראש השנה ונקראות שבתות אלה "שבע דנחמתא", והשבת הראשונה בנחמות זו שבת נחמו שבה נאמר נחמה כפולה "נחמו נחמו עמי". ואז הקב"ה כביכול שובר את מידותיו ומדבר עמנו בלשון כפולה כלשון בני אדם, אף שכל מעשה שבת כפולים הם -לחם משנה, תפילת מוסף ועוד...- וממילא אף שיש שבע שבתות של נחמה וכל שבת בעצמה מעשה כפולין וזה מגלה על נחמה כפולה, כי הרי שבת היא השביעית ושבע שבתות של נחמה זה שבע ושבע, עם כל זה הכל נכלל כבר בשבת הראשונה הפותחת את שבע דנחמתא שהיא "שבת נחמו" שמקבלים נחמה כפולה "נחמו נחמו עמי").


ואין לך הארת פנים גדולה מזו. שבתוך הנחמות אני שובר את מידותי ומתנהג כמנהג המקום שלך ומשעבד את עצמי אליך. וז שאמרו חז"ל "דיברה תורה כלשון בני אדם", ושורש הדברים מהפסוק "זאת התורה אדם" - כלשונך התורה מדברת. וזה השבח הגדול שהתורה מדברת כלשונך אף שבמתן תורה בסיני עדיין לא היית קיים, התורה קדמה לעולם, ו"זאת התורה אדם" והתורה דיברה כלשון בני אדם.

נשיא המועצת בקריאה וזעקה להורים לקראת זמן אלול לשלוח את הבנים לישיבות: "אין שום תרוץ להשתמט מחובתם זו"
השטייגען שלנו תלוי בנו! • קמפיין חדש של משרד הבריאות • צפו
דאגה: האדמו"ר מפיטסבורג פונה לבית החולים כשהוא סובל מקשיי נשימה
תפילות ותחנונים: הדיין הגאון רבי זלמן נחמיה גולדברג פונה במצב קשה לבית החולים
מיוחד ועילאי ומעורר געגועים • צפו באדמו"ר זורק תפוחים
אפליית בתי הכנסת: הממשלה אישרה את השוואת ההגבלות בבתי הכנסת ובמסעדות
לְהַאי שׁוּפְרָא דְּבָלֵי בְּעַפְרָא: האדמו"ר מסדיגורא בבואו לנחם את מרן הגר"ע
פרשת שבוע: רְאֵה אָנֹכִי נֹתֵן לִפְנֵיכֶם הַיּוֹם בְּרָכָה וּקְלָלָה - צפו
צפו במסר של חיזקי לתקופה: "אהבת חינם" ומדוע יצא להלווית האדמו"ר מסאדיגורה
ממתק לשבת פרשת ראה תש"פ עם הרב נחמיה וילהלם