קול רנה וישועה: שמחת בית ויז'ניץ - סערט ויזניץ - זוויעהל מאנסי

קול רנה וישועה באהלי צדיקים: שמחת בית ויז'ניץ - סערט ויזניץ - זוויעהל מאנסי • סקירה וגלריה מפוארת - מראות קודש

קול רנה וישועה:  שמחת בית ויז'ניץ - סערט ויזניץ - זוויעהל מאנסי שמחת החתונה בחצרות ויזניץ-סערט ויזניץ-זוויעהל מאנסישמחת החתונה בחצרות ויזניץ-סערט ויזניץ-זוויעהל מאנסישמחת החתונה בחצרות ויזניץ-סערט ויזניץ-זוויעהל מאנסישמחת החתונה בחצרות ויזניץ-סערט ויזניץ-זוויעהל מאנסישמחת החתונה בחצרות ויזניץ-סערט ויזניץ-זוויעהל מאנסישמחת החתונה בחצרות ויזניץ-סערט ויזניץ-זוויעהל מאנסישמחת החתונה בחצרות ויזניץ-סערט ויזניץ-זוויעהל מאנסישמחת החתונה בחצרות ויזניץ-סערט ויזניץ-זוויעהל מאנסישמחת החתונה בחצרות ויזניץ-סערט ויזניץ-זוויעהל מאנסישמחת החתונה בחצרות ויזניץ-סערט ויזניץ-זוויעהל מאנסישמחת החתונה בחצרות ויזניץ-סערט ויזניץ-זוויעהל מאנסישמחת החתונה בחצרות ויזניץ-סערט ויזניץ-זוויעהל מאנסישמחת החתונה בחצרות ויזניץ-סערט ויזניץ-זוויעהל מאנסישמחת החתונה בחצרות ויזניץ-סערט ויזניץ-זוויעהל מאנסישמחת החתונה בחצרות ויזניץ-סערט ויזניץ-זוויעהל מאנסישמחת החתונה בחצרות ויזניץ-סערט ויזניץ-זוויעהל מאנסישמחת החתונה בחצרות ויזניץ-סערט ויזניץ-זוויעהל מאנסישמחת החתונה בחצרות ויזניץ-סערט ויזניץ-זוויעהל מאנסישמחת החתונה בחצרות ויזניץ-סערט ויזניץ-זוויעהל מאנסישמחת החתונה בחצרות ויזניץ-סערט ויזניץ-זוויעהל מאנסישמחת החתונה בחצרות ויזניץ-סערט ויזניץ-זוויעהל מאנסישמחת החתונה בחצרות ויזניץ-סערט ויזניץ-זוויעהל מאנסישמחת החתונה בחצרות ויזניץ-סערט ויזניץ-זוויעהל מאנסישמחת החתונה בחצרות ויזניץ-סערט ויזניץ-זוויעהל מאנסישמחת החתונה בחצרות ויזניץ-סערט ויזניץ-זוויעהל מאנסישמחת החתונה בחצרות ויזניץ-סערט ויזניץ-זוויעהל מאנסישמחת החתונה בחצרות ויזניץ-סערט ויזניץ-זוויעהל מאנסישמחת החתונה בחצרות ויזניץ-סערט ויזניץ-זוויעהל מאנסישמחת החתונה בחצרות ויזניץ-סערט ויזניץ-זוויעהל מאנסישמחת החתונה בחצרות ויזניץ-סערט ויזניץ-זוויעהל מאנסישמחת החתונה בחצרות ויזניץ-סערט ויזניץ-זוויעהל מאנסישמחת החתונה בחצרות ויזניץ-סערט ויזניץ-זוויעהל מאנסישמחת החתונה בחצרות ויזניץ-סערט ויזניץ-זוויעהל מאנסישמחת החתונה בחצרות ויזניץ-סערט ויזניץ-זוויעהל מאנסישמחת החתונה בחצרות ויזניץ-סערט ויזניץ-זוויעהל מאנסישמחת החתונה בחצרות ויזניץ-סערט ויזניץ-זוויעהל מאנסישמחת החתונה בחצרות ויזניץ-סערט ויזניץ-זוויעהל מאנסישמחת החתונה בחצרות ויזניץ-סערט ויזניץ-זוויעהל מאנסישמחת החתונה בחצרות ויזניץ-סערט ויזניץ-זוויעהל מאנסישמחת החתונה בחצרות ויזניץ-סערט ויזניץ-זוויעהל מאנסישמחת החתונה בחצרות ויזניץ-סערט ויזניץ-זוויעהל מאנסישמחת החתונה בחצרות ויזניץ-סערט ויזניץ-זוויעהל מאנסישמחת החתונה בחצרות ויזניץ-סערט ויזניץ-זוויעהל מאנסישמחת החתונה בחצרות ויזניץ-סערט ויזניץ-זוויעהל מאנסישמחת החתונה בחצרות ויזניץ-סערט ויזניץ-זוויעהל מאנסישמחת החתונה בחצרות ויזניץ-סערט ויזניץ-זוויעהל מאנסישמחת החתונה בחצרות ויזניץ-סערט ויזניץ-זוויעהל מאנסישמחת החתונה בחצרות ויזניץ-סערט ויזניץ-זוויעהל מאנסישמחת החתונה בחצרות ויזניץ-סערט ויזניץ-זוויעהל מאנסישמחת החתונה בחצרות ויזניץ-סערט ויזניץ-זוויעהל מאנסישמחת החתונה בחצרות ויזניץ-סערט ויזניץ-זוויעהל מאנסישמחת החתונה בחצרות ויזניץ-סערט ויזניץ-זוויעהל מאנסישמחת החתונה בחצרות ויזניץ-סערט ויזניץ-זוויעהל מאנסישמחת החתונה בחצרות ויזניץ-סערט ויזניץ-זוויעהל מאנסישמחת החתונה בחצרות ויזניץ-סערט ויזניץ-זוויעהל מאנסישמחת החתונה בחצרות ויזניץ-סערט ויזניץ-זוויעהל מאנסישמחת החתונה בחצרות ויזניץ-סערט ויזניץ-זוויעהל מאנסישמחת החתונה בחצרות ויזניץ-סערט ויזניץ-זוויעהל מאנסישמחת החתונה בחצרות ויזניץ-סערט ויזניץ-זוויעהל מאנסישמחת החתונה בחצרות ויזניץ-סערט ויזניץ-זוויעהל מאנסישמחת החתונה בחצרות ויזניץ-סערט ויזניץ-זוויעהל מאנסישמחת החתונה בחצרות ויזניץ-סערט ויזניץ-זוויעהל מאנסישמחת החתונה בחצרות ויזניץ-סערט ויזניץ-זוויעהל מאנסישמחת החתונה בחצרות ויזניץ-סערט ויזניץ-זוויעהל מאנסי

בארה"ב נחגגה בשבוע האחרון שמחת צדיקים- שמחת החתונה לנכדו של כ"ק האדמו"ר מסערט ויזניץ שליט"א בן בכור לבנו בכורו הרה"ג ברוך הגר שליט"א חתן כ"ק מרן האדמו"ר מויזניץ שליט"א, עם בת הרה"צ מזוויעהל מאנסי שליט"א. החתונה נערכה בעיירה מאנסי בהשתתפות סב החתן כ"ק האדמו"ר הקוה"ט מויזניץ שליט"א, אשר הגיע יחד עם עם מאות חסידים מארץ ישראל, ורבים מאירופה וקנדה. כ"ק האדמו"ר מסערט ויזניץ שליט"א השתתף מרחוק במסיבת לחיים שנערכה בביתו ביום החתונה ומשלחת מכובדת מחשובי חסידי סערט ויזניץ נשלחה במיוחד בשמו לחתונה ואף רבים מבני המשפחה אחי המחותן הרב יחיאל יהושע הגר והרב שלום עוזר הגר והגיסים באו והשתתפו .

החתונה נערכה ביום ד' לפרשת תולדות, כאשר ימים רבים קודם נערכה הוועדה המכינה שע"י חסידי ויזניץ להפקת החתונה בעיירת מאנסי שבניו יורק וזאת לאחר מרתון ישיבות קדחתניות עם הגורמים והעסקנים בעיירת מאנסי להשגת האפשרות לקיום החתונה, תוך מאמצים רבים ובתנאים מגבילים.

מעמד הקבלת פנים והחופה

האות לפתיחתה של שמחת הצדיקים ניתן כבר בצהרי יום רביעי בהם התקיימו מעמדי הקבלת פנים והחופה בביהמ"ד בעלזא במאנסי. במעמד החופה השתתף כ"ק האדמו"ר מויזניץ בארא פארק שליט"א, כ"ק האדמו"ר מזוויעהל שליט"א (ארץ ישראל) וכ"ק האדמו"ר מזוויעהל שליט"א ארה"ב וכן נכח כ"ק האדמו"ר מביאלא ב"ב - גיס המחותן כ"ק אדמו"ר מסערט ויזניץ שליט"א.

בברכות כובדו הסבים, בסידור קידושין כובד כ"ק מרן האדמו"ר הקוה"ט שליט"א מויזניץ. לאחר מעמד החופה בירך האדמו"ר מויז'ניץ את קהל האלפים שהשתתף בשמחה הקדושה, "זכות האבות הקדושים שבאים להשתתף בשמחת צאצאיהם כמובא בזוהר הק' נזכה לגאולה השלימה ונושע מכל צרה מחלה ומגיפה", בסיום דבריו נעמדו כ"ק ה אדמו"ר עם יתר האורחים ובני משפחות המלכות לריקוד דביקות ושמחה

שמחת החתונה

שמחת החתונה נערכה במתחם האירועים "עטריום" ברוב פאר והדר, שמחה של מצווה, באו והשתתפו קהל רב מחצרות החסידים ויזניץ, סערט ויזניץ, זוויעהל ועוד אורחים רבים, במהלך החתונה השתתפו אדמורי"ם ורבנים ובראשם כ"ק האדמו"ר מסקוירא וכ"ק האדמו"ר מסאטמר שליט"א גיסי כ"ק האדמו"ר הקוה"ט מויז'ניץ, כ"ק האדמו"ר מויז'ניץ מאנסי שליט"א כן השתתפו כ"ק האדמו"ר מזוויעהל שליט"א (ארה"ק) והאדמו"ר מביאלא ב"ב שליט"א האדמו"ר מצאנז זוועהיל יוני סיטי ואדמו"ר מגורליץ, ועוד רבנים ובני משפחת המלוכה, במהלך החתונה שוררו חברי מקהלת ויזניץ ניגוני שמחה והודיה, ובמהלכה רקד כ"ק האדמו"ר מויזניץ עם החתן, המחותנים והסבים. השמחה הרקיעה שחקים בעת שניגנו הניגון 'ענבי הגפן' אותה חיברו בחתונה הראשונה לנכדו הבכור של האדמו"ר מויז'ניץ, בברכת המזון כובד האדמו"ר מביאלא בארא פארק.

מצווה טאנץ

בשעה היעודה, נערך מעמד המצווה טאנץ, תחילה הזמין הגראמער את כ"ק האדמו"ר מסערט ויזניץ שליט"א אשר נבצר ממנו להגיע, כאשר הוא מציין הקשר החזק בין האדמו"ר לבנו הרב ברוך שליט"א וכן לסביו בעל החכמת אליעזר זי"ע, לאחר הקריאה שוררו הניגונים אותו נוהג האדמו"ר מסערט לשיר בעת נישואי צאצאיו, ובריקוד רקדו בני וחתני הרבי שליט"א, לאחמ"כ הזמין הגראמער את כ"ק האדמו"ר הקוה"ט מויזניץ שליט"א ברגש ובכיסופים לאחר הקריאו קם האדמו"ר שליט"א לריקוד בניגון הקפות שישית, אמות הסיפים רעדו מעוצמת השירה, ההרגשים עלו, הלב התרומם נוכח המחזה, לאחמ"כ המשיך הגראמער בקריאת המחותנים והסבים, במהלך המצווה טאנץ רקד המחותן הרב ברוך הגר עם נכבדי קהל חסידי סערט ויזניץ בארץ ישראל אשר הגיעו והשתתפו בשמחה יחד עם חסידי סערט ויזניץ תושבי ארה"ב.

השמחה המרוממת והמפוארת הסתיימה לה בשעת בוקר מוקדמת כאשר בארץ עוקבים המוני חסידים בהתרגשות ובהתלהבות אחר השידור החי במוקדי החסידות ברחבי הארץ ובעולם.

טראמפ בנאום הפרידה: "אנחנו מתפללים להצלחת הממשל החדש"
פומפאו: מגנה את יחס סין לאויגורים
מפגש מרגש באבו דאבי: הניצולים מתימן הודו לרבה של רוסיה • צפו
איך עושים משהו מכלום: האזינו לצליל:
דיווח: ארה"ב תקפה בעיראק
לאחר שהורעל: מנהיג האופוזיציה ברוסיה נעצר
האם הפיצוץ בביירות קשור למשטר אסד?
"הממשל יתייעץ עם ישראל על איראן"
27,000 חיילים סוגרים על וושינגטון • צפו בתיעודים
בפעם השנייה: הקונגרס אישר את "הדחתו" של טראמפ