ירושלים: ממצאים ארכיאולוגים נמצאו מימי חזקיה מנס ההצלה מסנחריב

..עוד מימיו של חזקיה, בא סנחריב וצר על ירושלים. צפו בממצאים ארכיאולוגים שנמצאו מתכסיסי חזקיהו מלך יהודה ומאידך מיוהרת סנחריב: מה קרה בסוף? חזקיה התפלל והלך לישון ובבוקר נמצאו כל החיילים הצרים -פגרים מתים מסביב חומות ירושלים.

ירושלים: ממצאים ארכיאולוגים נמצאו מימי חזקיה מנס ההצלה מסנחריב

ללא קרדיט

ללא קרדיט

מתפילת חזקיה: "ה' אלוקי ישראל יושב הכרובים, אתה הוא האלוקים לבדך לכל ממלכות הארץ, אתה עשית את השמים ואת הארץ. הטה ה' אוזנך ושמע, פקח ה' עיניך וראה, ושמע את דברי סנחריב אשר שלחו לחרף אלקים חי. ועתה ה' אלקינו הושיענו נא מידו, וידעו כל ממלכות הארץ כי אתה ה' אלקים לבדך"


מתשובת ישעיהו הנביא אל תפילתו של חזקיה: "כה אמר ה' אלקי ישראל, אשר התפללת אלי... שמעתי. זה הדבר אשר דיבר ה' עליו, בזה לך לעגה לך בתולת בת ציון, אחריך ראש הניעה בת ירושלים. ויספה פליטת בית יהודה הנשארה שרש למטה ועשה פרי למעלה. לכן כה אמר ה' אל מלך אשור לא יבוא אל העיר הזאת ולא יורה שם חץ ולא יקדמנה מגן ולא ישפוך עליה סוללה. וגנותי אל העיר הזאת להושיעה למעני ולמען דויד עבדי"


סוף הסיפור: "ויהי בלילה ההוא ויצא מלאך ה' ויך במחנה אשור מאה שמונים וחמישה אלף, וישכימו בבוקר והנה כולם פגרים מתים"


הסיפור מספר מלכים ב' פרק יט.

הילולה קדישא: הרבי האחרון מרדומסק הי''ד
זמני שבת קודש פרשת עקב
האם הרבה ילדים זו ברכה או קללה? תלוי! פרשת עקב
בעל הביאורים: הרב עדין שטיינזלץ נפטר
ממתק לשבת פרשת עקב תש"פ עם הרב נחמיה וילהלם
הילולת צדיקים: רבי רפאל יהושע עזריאל זצ''ל
חינוך לזהירות בבין הזמנים | מאת מרן הרב אשר וייס שליט"א
מכתב חריף: רבני בני ברק בהנחיות מחמירות לקיום חתונות ושמחות
חרדי טבע למוות בחוף הנפרד בטבריה
מלונית קורונה: האבא התמגן ושימש סנדק בברית לבנו