היסטוריה בבני ברק: נשיא המועצת חנך סמינר ע"ש הרבנית ע"ה

בהוראת נשיא המועצת הוכרז על הקמת סמינר חדש בבני ברק • סמינר ״מעלות יעל״ ע״ש ולזכרה של אשת חבר הרבנית יעל כהן ע״ה

היסטוריה בבני ברק: נשיא המועצת חנך סמינר ע"ש הרבנית ע"ה שיא המועצת חנך סמינר עשיא המועצת חנך סמינר עשיא המועצת חנך סמינר עשיא המועצת חנך סמינר עשיא המועצת חנך סמינר עשיא המועצת חנך סמינר עשיא המועצת חנך סמינר עשיא המועצת חנך סמינר עשיא המועצת חנך סמינר עשיא המועצת חנך סמינר עשיא המועצת חנך סמינר עשיא המועצת חנך סמינר עשיא המועצת חנך סמינר עשיא המועצת חנך סמינר עשיא המועצת חנך סמינר עשיא המועצת חנך סמינר עשיא המועצת חנך סמינר עשיא המועצת חנך סמינר עשיא המועצת חנך סמינר עשיא המועצת חנך סמינר עשיא המועצת חנך סמינר עשיא המועצת חנך סמינר עשיא המועצת חנך סמינר עשיא המועצת חנך סמינר עשיא המועצת חנך סמינר ע

אמש נערך מעמד מרגש ורב רושם במעונו של הרב שלום כהן, כנס יסוד להקמת סמינר בית יעקב "מעלות יעל" בבני ברק על שמה ולזכרה של הרבנית יעל כהן ע"ה אשת חבר.

במעמד נטלו חלק גדולי ראשי הישיבות הרב אברהם סאלים שליט"א ראש ישיבת מאור התורה, הגאון הרב בן ציון אטון שליט"א ראש ישיבת ראשית חכמה, הגאון הרב שמואל יונה ראש מוסדות מעלות קדושים, הגאון הרב יעקב כהן ר"י נזר התלמוד, והמנהל הרוחני של הסמינר הגאון הרב יחיאל יונה הוכרז על הקמתו של הסמינר הנושא את שמה של הרבנית ע"ה אשר יעמוד תחת נשיאותו של מרן שליט"א ובהכוונת הגאון הרב מסעוד בן שמעון שליט"א ראש ישיבת אור אליצור ורבה של בני ברק.

בדברים שנשא הרב שלום כהן במעמד שנערך במעונו ציין כי זהו יום שמחה על הקמת סמינר אשר בו יגדלו בדרך התורה והיראה מתוך צניעות וקדושה, מרן שליט"א בדבריו ציין את הרוח הנושבת היום ברחובותינו, לצערנו כאשר רוחות זרות מנסות להיכנס בתוככי ביתנו וב"ה כשמקימים סמינר בהשקפה ובדרך הנכונה על מנת לגדל דורות של בנות צדיקות אשר כל שאיפתם הוא להקים בית של תורה עם אברכים יראי שמיים, זהו יום של שמחה.

בדבריו התחייס נשיא המועצת למצב ואמר "בזמן שרוצים לעקור את התורה, התשובה שלנו זה ריבוי התורה, כאשר יענו אותו כן ירבה וכן יפרוץ".

בתוך כך לאחר הכינוס ההיסטורי במעונו של נשיא מועצת חכמי התורה, בעיר בני ברק נערך אמש מעמד פתיחת הסמינר "מעלות יעל" בראשות גדולי ישראל שליט"א ורבני הקהילות ובהשתתפות גדולי ישראל הגר"ש בעדני חבר מועצת חכמי התורה, הגר"מ בן שמעון ר"י אור אליצור ורבה של בני ברק, הגר"פ קורח ראש קהילת שערי ההלכה, הגר"צ פדידה ראש מוסדות אור גאון, הגר"ש יונה ראש מוסדות מעלות קדושים, הגר"ש לוי רבה של שכונת רמת אהרון ועוד עשרות רבני קהילות בעיר.

רבני הקהילות הביעו את התרגשותם מהמעמד האדיר בו מתכנסים יחד גדולי ישראל ורבני הקהילות לפתיחת הסמינר וציינו כי ציבור בני התורה בעיר ב"ה הולך ומתרבה וזהו יום בשורה של ממש לבנות האברכים על הקמתו של סמינר ההולך ע"פ ההשקפה הצרופה כאשר מי שמנווט את הספינה הוא מרן ראש הישיבה הגר"ש כהן שליט"א ועימו הגר"ש בעדני ורבה של בני ברק הגר"מ בן שמעון.

אסור לכבס בערב שבת? הלכות שבת מאת הגאון הרב יחזקאל צמח שליט"א
הצעת חוק: להחליש את הרבנות בבחירת הרב הראשי
שר התורה מזהיר: "מי יודע איזה צרות יגיעו מזה"
הדף היומי מסכת מועד קטן דף טז
נבחנו על 12,000 דפים ומשניות: גלריה מהמעמד לכבוד התורה בסאטמר
איך לזכות לקדושה? שיעור מיוחד מאת הגאון הרב יחזקאל צמח שליט"א
הדף היומי מסכת מועד קטן דף טו
איך ללמוד תורה נכון? פרשת משפטים • הגאון הרב יחזקאל צמח שליט"א
הדף היומי מסכת מועד קטן דף יד
הדף היומי מסכת מועד קטן דף יג