שרים את הפרשה • צפו:

לוקחים מפסוק מהפרשה ושרים אותו • 'ונצעק אל השם' בביצוע של שימעל'ה • צפו:

שרים את הפרשה • צפו:

"ונצעק אל השם אלוקי אבותינו" כמו שנאמר: "...ויאנחו בני ישראל מן העבודה ויזעקו ותעל שועתם אל האלוקים מן העבודה" -הגדה של פסח.

אמר הרבי מליובאוויטש מהו הצורך בענין האנחה, וכי לולי זאת "השופט כל הארץ לא יעשה משפט"?

אך הענין הוא, שדוקא ע"י האנחה מעוררים ופועלים זאת... וכפתגם אדמו"ר רבי יוסף יצחק שניאורסון: "אַ אידישער קרעכץ איז תשובה עילאה" - אנחה יהודית המגיעה בסיבה של לא טוב גשמי הוא גם תשובה גדולה, בפרט אנחה בסיבה של לא טוב רוחני. ודאי וודאי היא תשובה מעולה.

וכן הוא בנוגע לכללות ענין הגלות שעל ידי ה"אנחה" על קושי הגלות כו', פועלים את הגאולה, כמו ביציאת מצרים שכאשר "ויאנחו בני ישראל מן העבודה ויזעקו", אזי "ותעל שועתם אל האלקים".

והיינו, שלמרות גודל התענוג שיש להקב"ה בזמן הגלות מעבודת בנ"י שעומדים בנסיונות וכו'...הנה כאשר מגיעה אנחה של יהודי שבאה מפשיטות הנשמה, אזי מוותרים על התענוג דלמעלה, ומוציאים את בנ"י מן הגלות אל הגאולה, למטה מעשרה טפחים.

ונצעק אל ה'- שמעל'ה

״אודך״ ניגון מבית סבא • דודי פרידמן
זה הזמן לסלוח: הגרסה המרגשת של ארז יחיאל • צפו
'מחר יפציע האור': שמעון בר יוחאי שער בקליפ מילים חדש
השיר על השוויגער: דוד שפירא - "אמא שלי"
שלומי גרטנר מקפיץ עם הלחן הגנוז של פינקי וובר: "ותתן לנו"
'אותו חלום': אליהו חייט ואריה קונסטלר בקליפ מילים
'הוא יברך': עקיבא אלבוגן ואלי דקס בסינגל חדש
"לחן טישים": קלי למה למה עזבתני
'שפע עד בלי די': מוישי שווארץ בקליפ לשמחת פורים
'לבוא אל המלך': ארי היל, יואלי קליין & שייע גרוס