צפו: שיעורו של הגר"י רצאבי למוצש"ק קרח התשפ"ב

השיעור השבועי של פוסק עדת תימן הגאון הרב יצחק רצאבי שליט"א - מוצש"ק קרח התשפ"ב

צפו: שיעורו של הגר"י רצאבי למוצש"ק קרח התשפ"ב

קרח התשפ"ב

נושאי השיעור: המשך בעניין השאלה מדוע הרמב"ם לא הביא בספרו משנה תורה את י"ג עיקרי הדת שהביא בפירוש המשניות, דברי ספר שערי שמים בעניין זה והערות מרן שליט"א עליו, וחיזוק ביאור מרן שליט"א כי לדעת הרמב"ם המספר י"ג הוא רק עניין טכני, וראיה מעניין קכ"ג 'הללו־יה' שאומרים כאשר ההלל בקירוי. המשך בעניין אל תרבה שיחה עם האשה, סיבת חומר העניין, ובירור מי היתה אשתו של קרח. תשובה לשאלה מדוע העולם אינם נזהרים בעניין דלעיל, האם ישנו הבדל בין כשמשוחח עמה פנים מול פנים לבין אם מסיט פניו ממנה, דברי מרן בשבח הפרק המיוחד בעניין דלעיל שכתב הרה"ג יעקב לוי שליט"א בספרו גן נעול, וביאור כמה נקודות בעניין זה. השלמה לגבי השאלה האם גם על האשה ישנו את העניין לא להרבות בשיחה עם האיש.

"מידת הדין מתוחה": הרב עמאר ערך תפילה לפצועים בברית • צפו
מצמיח ישועות: האדמו"ר ממעזיבוז במסע לאוקראינה - הונגריה • גלריה
אמונת חכמים - נותנת חיים | פרשת ואתחנן | הגר"י צמח שליט"א
התפללת? תפעיל מונה… • פרשת ואתחנן • צפו
הדף היומי מסכת כתובות דף לז
הרב מיכאל לסרי - מסר לפרשת ואתחנן
הרב עמאר במחנה של רבי ברוך מרדכי אזרחי • גלריה
בשעה טובה: הונחה אבן הפינה להקמת מקווה הטהרה בשכונת בצוותא
סיפורים מיוחדים מתלמידי הבעש"ט על הגאולה | הגר"י צמח שליט"א
שלום בית בדקה אחת! • צפו