מסע הלווית האברך החשוב הרב יחיאל יהושע וועקנין ז"ל • גלריה

שנלב"ע לאחר יסורים והשאיר אחריו ששה יתומים קטנים, מסע ההלוויה יצא מבית מדרש לעלוב ברחוב ר"ע בבני ברק שם נפרדו ממנו בקול בוכים הרבנים החשובים רבי חיים יו...

מסע הלווית האברך החשוב הרב יחיאל יהושע וועקנין ז"ל • גלריה

שנלב"ע לאחר יסורים והשאיר אחריו ששה יתומים קטנים, מסע ההלוויה יצא מבית מדרש לעלוב ברחוב ר"ע בבני ברק שם נפרדו ממנו בקול בוכים הרבנים החשובים רבי חיים יוסף בידרמן רב קהילת לעלוב ב"ב, רבי אלימלך בידרמן, רבי יהודה צארום רב קהילת חניכי הישיבות ועוד, בתום מסע ההספדים ילדיו הרכים אמרו קדיש בקול בכי הקהל ואחרי כן המשיכה מסע ההלוויה לעבר בית מדרש ביאלא ב"ב ברחוב ירושלים שם נפרד ממנו אביו ר' יוסף דוד וועקנין ואחרי כן המשיך מסע ההלוויה לעבר ביתו בצפת והובא למנוחות עולמים בבית העלמין בצפת. יצויין כי הוקם קרן עבור האלמנה והיתומים שיחיו.

מסע הלווית האברך החשוב הרב יחיאל יהושע וועקנין זמסע הלווית האברך החשוב הרב יחיאל יהושע וועקנין זמסע הלווית האברך החשוב הרב יחיאל יהושע וועקנין זמסע הלווית האברך החשוב הרב יחיאל יהושע וועקנין זמסע הלווית האברך החשוב הרב יחיאל יהושע וועקנין זמסע הלווית האברך החשוב הרב יחיאל יהושע וועקנין זמסע הלווית האברך החשוב הרב יחיאל יהושע וועקנין זמסע הלווית האברך החשוב הרב יחיאל יהושע וועקנין זמסע הלווית האברך החשוב הרב יחיאל יהושע וועקנין זמסע הלווית האברך החשוב הרב יחיאל יהושע וועקנין זמסע הלווית האברך החשוב הרב יחיאל יהושע וועקנין זמסע הלווית האברך החשוב הרב יחיאל יהושע וועקנין זמסע הלווית האברך החשוב הרב יחיאל יהושע וועקנין זמסע הלווית האברך החשוב הרב יחיאל יהושע וועקנין זמסע הלווית האברך החשוב הרב יחיאל יהושע וועקנין זמסע הלווית האברך החשוב הרב יחיאל יהושע וועקנין זמסע הלווית האברך החשוב הרב יחיאל יהושע וועקנין זמסע הלווית האברך החשוב הרב יחיאל יהושע וועקנין זמסע הלווית האברך החשוב הרב יחיאל יהושע וועקנין זמסע הלווית האברך החשוב הרב יחיאל יהושע וועקנין זמסע הלווית האברך החשוב הרב יחיאל יהושע וועקנין זמסע הלווית האברך החשוב הרב יחיאל יהושע וועקנין זמסע הלווית האברך החשוב הרב יחיאל יהושע וועקנין זמסע הלווית האברך החשוב הרב יחיאל יהושע וועקנין זמסע הלווית האברך החשוב הרב יחיאל יהושע וועקנין זמסע הלווית האברך החשוב הרב יחיאל יהושע וועקנין זמסע הלווית האברך החשוב הרב יחיאל יהושע וועקנין זמסע הלווית האברך החשוב הרב יחיאל יהושע וועקנין זמסע הלווית האברך החשוב הרב יחיאל יהושע וועקנין זמסע הלווית האברך החשוב הרב יחיאל יהושע וועקנין ז
מדוע רצה אחי היבם בפומבדיתא לפסול את היבמה? • דף היומי
מעמד לגיונו של מלך: חלוקת מטבעות לבוני ומקימי המרכז עולמי ויזניץ
דינר "מקושרים לדורות" לבנין קהל ישועות משה ויזניץ ביתר | גלריה
הושלמו ההכנות לקראת שני ימי ראש השנה במוסקבה | גלריה
הבעל תוקע של הבעל שם טוב | סיפורי הבעש"ט | הגר"י צמח שליט"א
הדף היומי מסכת כתובות דף פ
להתבונן בגדולת הבורא! שיעור מרתק מאת הרב ישראל משה שליט"א
הבטחות אחרית הימים | הרב יחזקאל צמח שליט"א
מסר קצר לראש השנה תשפ״ג • הרב אשר וייס
עבירה גוררת עבירה • פרשת נצבים • צפו