מה נשתנה במרפסות? הגר"י זילברשטיין מכריז: "שמע ישראל ברחובות" • צפו

ראשוני ב-'בימה': זוכרים את שירת מה נשתנה ממרפסות בני ברק? • יוזמתו החדשה של הגר"י זילברשטיין - לרחובות בליל כיפור: "שמע ישראל ה' אלוקינו ה' אחד"

מה נשתנה במרפסות? הגר"י זילברשטיין מכריז: "שמע ישראל ברחובות" • צפו

לאחר ההצלחה האדירה של אמירת 'מה נשתנה' במרפסות בליל הסדר, יוזמה נוספת של הגר"י זילברשטיין תופסת תאוצה בעולם היהודי: קבלת עולם מלכות שמים של כל העם ישראל בליל יום הכיפורים. בשעה 21.00 ייצאו כולם למרפסות ולמרחבים הפתוחים ויקראו שמע ישראל ה' אלוקינו ה' אחד.

"לאחי ורעי אהובים והיקרים אנחנו נמצאים במצב מאד קשה" פתח הגאון, "אומות העולם אומרים שאנחנו הכי חמורים בעולם, והגזירה הזאת, אנחנו הכי חמורים בעולם, רוצה אני לבקש מאחי היקרים, ביום הכיפורים עמד הכהן הגדול בירושלים וצעק אנא ה' ושמעו את הקול עד ירחו, אין לנו כהן גדול שיצעק עד לירחו, אבל יש לנו היום אנשים היום שיכולים לצעוק עד השמים עד ירחו - לא, אבל עד השמים - כן".

מה אני רוצה שיצעקו "שמע ישראל ה' אלוקינו ה' אחד, ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד, ה' מלך ה' מלך ה' ימלוך לעולם ועד".

"אבינו מלכנו תוציא אותנו מהמגיפה הזאת, תוציא אותנו תושיע אותנו שהקול ישמע עד סוף העולם ויבואו רחוקים ויגידו יחד אתנו בשעה 21:00 כולנו נצעק ברחובות אבינו מלכנו תושיע אותנו מהנגיף הזה, ישמעו רחוקים ויבואו ויתנו לך כתר מלוכה".

הקב"ה יתן לנו שיהיה יום כיפור ויתכפרו כל עוונותינו ובזכות כל הצעקות הקב"ה ישלח לנו רפואה שלימה ונזכה לשמוע את הכהן הגדול צועק אנא ה' הושיעה נא עד יריחו.

הדברים הנ"ל נאמרו למורי ורבי גיסי הגאון ר' חיים קנייבסקי ובירך את כל מי שיכריז את הדברים הנ"ל שמע ישראל יברכהו הקב"ה בגמר חתימה טובה". ‏

הילולת צדיקים: בעל ה"המקור ברוך" זצ''ל
צפו: תיעוד נוסטלגי של רבי ברוך מרדכי אזרחי על מרן
הגאב"ד רבי אשר וייס מספר בשבחו של מרן רבי עובדיה
הגאון הרב דויד יוסף חושף על אביו:
סיפורו של מרן מאת בנו הראשל"צ שליט"א:
הסתיימה הפגנת האלפים בערד: "קול ברור נגד ההסתה"
הילולת סניגורן של ישראל הרבי מברדיטשוב זי"ע אצל כ"ק אדמו"ר מבוטשאן שליט"א
מראות קודש: כ"ק האדמו"ר מאונגוואר שליט"א בחגי תשרי • גלריה
לקיים בנו: ראש הישיבה הגרב"מ אזרחי נמצא חיובי לנגיף הקורונה
לכבוד ההילולה: עצרת סליחות בכותל לרגל הילולת מרן