מעמד חלוקת הפרסים למצטייני מפעל הבחינות בת"ת נודע בשערים בבית שמש

מעמד חלוקת הפרסים למצטייני "מפעל הבחינות" בת"ת נודע בשערים בבית שמש נערך השבוע בהתרגשות עצומה ובהתרוממות הרוח והנפש. היה זה מחזה מלהיב וסוחף כאשר כמאה ו...

מעמד חלוקת הפרסים למצטייני מפעל הבחינות בת"ת נודע בשערים בבית שמש

מעמד חלוקת הפרסים למצטייני "מפעל הבחינות" בת"ת נודע בשערים בבית שמש נערך השבוע בהתרגשות עצומה ובהתרוממות הרוח והנפש.

היה זה מחזה מלהיב וסוחף כאשר כמאה ושישים חתני התורה מכתות ד – ח, ישבו על מקומותיהם ושוררו דברי שבח והודיה לה' יתברך על ששם חלקם ביושבי בית המדרש.

עין לא נותרה יבשה כאשר התלמידים שרו במנגינה מרגשת של מילות תפילה בשפת האידיש בהן הם מבקשים את נפשם לדבר אחד – גישמאק בתורה, מתיקות בתפילה, קרבת ה', ולעולם לא, לעולם לא, - לסור חלילה מדרך הישר.

בפתח המעמד נאם המנהל הרב גולדמן והדגיש את החובה להודות לה' יתברך על שזכינו להיות ספונים בבית גדול וקדוש זה ששמו נודע בשערים כמקום שמגדלים בו תלמידים לתורה ולתעודה.

את שולחן המזרח פארו רבני הת"ת, המנהל הדגול הרב שלמה גולדמן ראש מוסדות דעת מישרים באה"ק והמפקח החינוכי הרב שלמה כהן.

התרגשות שיא נרשמה עת הופיע בהדרת כבוד תורתו המרא דאתרא הגאון הרב נתן קופשיץ שציין כי בא לחלוק כבוד לעמלי התורה הצורבים וברכם ואחלם בהתרגשות רבה שימשיכו לעשות חיל בלימוד תורתם עוד כהנה וכהנה.

בהמשך המעמד הופיע ודרש המגיד מישרים הרב ישראל מאיר שושן שדיבר במתיקות לשונו והרחיב בעניין ההתמדה בלימוד התורה – בהדגישו את המסר שבעמל ובהתמדה בתורה קונים מליצי יושר העוזרים ומסייעים לתלמיד להמשיך בלימודו לאורך ימים ושנים.

לקראת סיום האירוע חולקו לחתני התורה תעודות מרהיבות ופרסים יקרי ערך בשווי של עשרות אלפי שקלים וזאת תוך כדי ביטוי הערכה לעמלי התורה

בסיום המעמד צעדו התלמידים לביתם כאשר תחת ידיהם שקית עם סטים של הראשונים ואחרונים זה צועד עם סט ריטב"א וחברו עם סט רשב"א מפואר ומהודר שקבלו זה עתה במעמד הגדול.

מה נאה ומה יאה כשתלמודם בידם לצאת כך לחופשת בין הזמנים מצוידים בכוחות רוחניים להמשך דרך פוריה בתורה ובשביליה.

מעמד חלוקת הפרסים למצטייני מפעל הבחינות בתמעמד חלוקת הפרסים למצטייני מפעל הבחינות בתמעמד חלוקת הפרסים למצטייני מפעל הבחינות בתמעמד חלוקת הפרסים למצטייני מפעל הבחינות בתמעמד חלוקת הפרסים למצטייני מפעל הבחינות בתמעמד חלוקת הפרסים למצטייני מפעל הבחינות בתמעמד חלוקת הפרסים למצטייני מפעל הבחינות בתמעמד חלוקת הפרסים למצטייני מפעל הבחינות בתמעמד חלוקת הפרסים למצטייני מפעל הבחינות בתמעמד חלוקת הפרסים למצטייני מפעל הבחינות בתמעמד חלוקת הפרסים למצטייני מפעל הבחינות בתמעמד חלוקת הפרסים למצטייני מפעל הבחינות בתמעמד חלוקת הפרסים למצטייני מפעל הבחינות בתמעמד חלוקת הפרסים למצטייני מפעל הבחינות בתמעמד חלוקת הפרסים למצטייני מפעל הבחינות בתמעמד חלוקת הפרסים למצטייני מפעל הבחינות בתמעמד חלוקת הפרסים למצטייני מפעל הבחינות בתמעמד חלוקת הפרסים למצטייני מפעל הבחינות בתמעמד חלוקת הפרסים למצטייני מפעל הבחינות בתמעמד חלוקת הפרסים למצטייני מפעל הבחינות בתמעמד חלוקת הפרסים למצטייני מפעל הבחינות בתמעמד חלוקת הפרסים למצטייני מפעל הבחינות בתמעמד חלוקת הפרסים למצטייני מפעל הבחינות בת
מדוע רצה אחי היבם בפומבדיתא לפסול את היבמה? • דף היומי
מעמד לגיונו של מלך: חלוקת מטבעות לבוני ומקימי המרכז עולמי ויזניץ
דינר "מקושרים לדורות" לבנין קהל ישועות משה ויזניץ ביתר | גלריה
הושלמו ההכנות לקראת שני ימי ראש השנה במוסקבה | גלריה
הבעל תוקע של הבעל שם טוב | סיפורי הבעש"ט | הגר"י צמח שליט"א
הדף היומי מסכת כתובות דף פ
להתבונן בגדולת הבורא! שיעור מרתק מאת הרב ישראל משה שליט"א
הבטחות אחרית הימים | הרב יחזקאל צמח שליט"א
מסר קצר לראש השנה תשפ״ג • הרב אשר וייס
עבירה גוררת עבירה • פרשת נצבים • צפו