אושר סופית: העלאת מס הרכישה על דירה שנייה

יו''ר וועדת הכספים לשעבר , ח''כ גפני זעם: "איך מוזילים את מחירי הדיור? גובים כסף מהאזרחים"

אושר סופית: העלאת מס הרכישה על דירה שנייה

לאחר דחיית כל ההסתייגויות, מליאת הכנסת אישרה בקריאה שנייה ושלישית את הצעת חוק מיסוי מקרקעין. בקריאה שלישית תמכו בהצעה 17 חברי כנסת, מול 10 שהתנגדו.

בהצעת חוק זו, מוצע לתקן את חוק מיסוי מקרקעין, ולהעלות את שיעור מס הרכישה במכירת זכות במקרקעין שהיא דירת מגורים, לגבי מי שזו אינה דירת המגורים היחידה שלו, על מנת לבלום את מחירי הדיור ולמתן את הביקוש לרכישת דירות בידי משקיעים. החוק נקבע כהוראת שעה ל-3 שנים עם אפשרות הארכה בשנתיים נוספות באישור ועדת הכספים.

בדברי ההסבר להצעה נכתב: "שוק הדירות למגורים מאופיין בהיצע קשיח בטווח הזמן הקצר, בלא אפשרות להתאים את ההיצע לשינויים בביקוש לדירות כאמור. בהתאם לכך, שינויים בביקוש מובילים באופן ישיר לעלייה של מחירי הדירות. נתוני העבר מצביעים על כך שעלייה בביקוש לדירות מגורים להשקעה מייצרת "ביקוש עודף" אשר בא על חשבון רכישות של דירות מגורים בידי זוגות צעירים. עלייה זו בביקוש לדירות מגורים גורמת לעלייה במחירי הדירות ודוחקת את הזוגות הצעירים אל מחוץ לשוק".

עוד נכתב: "לפי נתוני משרד האוצר, הפחתת שיעור מס הרכישה במסגרת תיקון 95 הביאה לעלייה חדה במספר דירות המגורים הנרכשות לצורכי השקעה, הן במונחים כמותיים והן כשיעור מסך העסקאות בשוק זה. שיעור הרכישות של דירות מגורים שנעשו בידי משקיעים מאז הפחתת מס הרכישה כאמור עלה לכ־20% מסך העסקאות בשוק הדיור לעומת שיעור של כ־13% מסך העסקאות כאמור בחודשים שלפני ההפחתה. במקביל נרשמה האצה בקצב עליית מחירי הדירות על פי מדד מחירי הדירות שעורכת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. כך, בשנים עשר החודשים שחלפו מאז הפחתה זו של שיעור מס הרכישה בתקופה שמיולי 2020 עד יולי 2021, עלו מחירי הדירות בשיעור של 2.9% שיעור העלייה הגבוה ביותר במחירי הדירות מאז שנת 2010".

עוד נכתב: "לנוכח העלייה הניכרת בביקוש לרכישת דירות מגורים והעלייה במחיריהן, שהחלה כאמור מאז הופחת מס הרכישה במסגרת תיקון 95,ביולי 2020,מוצע לקבוע כי במכירת זכות במקרקעין שהיא דירת מגורים, לגבי מי שזו אינה דירת המגורים היחידה שלו, יחול מס רכישה בשיעור של 8% על חלק השווי שעד 5,843,565 שקלים חדשים, ומס רכישה בשיעור של 10% על חלק השווי העולה על סכום זה."

גפני כיו''ר ועדת הכספים בעברו

יו"ר ועדת הכספים ח"כ אלכס קושניר הציג את ההצעה ואמר: "אנחנו מציגים לכם כאן הצעת חוק שמטרתה להעלות את מס הרכישה עבור המשקיעים מ-5% ל-8%. אנחנו טוענים, שהעלאת המס הזאת תקטין את כמות העסקאות שמבוצעות על ידי משקיעים בצורה משמעותית וכך תפנה דירות לזוגות הצעירים".

עוד אמר: "אני חייב להגיד, שבמהלך דיוני הוועדה הצלחנו להגיע להסכמות עם חברי הכנסת מהאופוזיציה ובשבוע שבועיים הקרובים אנחנו נביא הצעת חוק של הוועדה שתעלה את מדרגות המס עבור הזוגות הצעירים שרוכשים את הדירה הראשונה וככה ניתן להם אפשרות להתקרב לדירה".

ח"כ משה גפני: "הצעת החוק הזאת היא הצעת חוק שמצטרפת לקודמותיה, שמשרד האוצר מביא אפשרויות שונות איך הוא גובה כסף מהאזרחים, מהתושבים, בעיקר ממעמד הביניים ומהשכבות החלשות, והוא עוטף את זה במעטפת של דברים שאנחנו כולנו מעוניינים בהם. הדוגמה שהגיעה עכשיו על ידי ועדת הכספים למליאת הכנסת, הוזלת מחירי הדיור".

עוד זעם: "איך מוזילים את מחירי הדיור? גובים כסף מהאזרחים. מעלים את מס הרכישה על דירה שנייה מ-5% ל-8%. אני רוצה לספר לך, אדוני היושב-ראש, שבעבר, כשאני הייתי יושב-ראש הוועדה, העליתי את זה ל-8% בגלל הטענה הזאת שהאוצר בא ואמר, אכן זה יוזיל את מחירי הדירות. ולא היו דברים מעולם, מס הרכישה עלה ומחירי הדירות לא ירדו. המציאות הזאת שבאים ואומרים, שזה יוזיל את מחירי הדירות, לא מיני ולא מקצתי".

ח"כ יואב קיש: " החוק לא ישיג את מטרתו, הוא יפגע בשוק ויפגע בשוכרים. המשקיעים הרי לא מטומטמים, הם רואים שיושב פה שר אוצר שאומר שאולי אם הוא יצליח, המחירים יעלו רק בעוד שישה אחוז. אני לא מכיר הרבה תשואות היום בשוק של שישה אחוז וזה אומר שהמשקיעים יישארו בשוק הזה, ומה שיקרה זה שבסוף העלות של המס הזה תגולגל על השוכרים שהם החלשים בשרשרת המזון".

יו''ר וועדת כספים, ח''כ קושניר
אושר: 10 מיליון ל-10 ערים לפרוייקטים למניעת הגירה שלילית
שר האוצר חתם על צו לביטול מכסים למוצרי חלב
האם כ-100 עובדים זמניים הם צוואר הבקבוק ליוקר המחיה בישראל?
126 מיליון ש''ח: מבקר המדינה חשף את הגרעונות בכספי המפלגות
400 מיליון ש''ח: אומדן הנזק מפריקה בלתי יעילה בנמלים
ועדת הכספים אישרה את המיסוי על כלים חד-פעמיים מפלסטיק
16 מיליארד: נוספו לתקציב המדינה
אושר בטרומית: ניתן יהיה לשלם בתשלומים גבוה מ-250 ש"ח
משרד השיכון: חצי מיליון דירות חדשות בארבע השנים הקרובות
משרד האוצר: לאן נעלמו 33 מיליון שקלים כספי פיקדון של עובדים זרים?