הילולת צדיקים: רבי חיים לייב הלוי שמואלביץ זצ''ל

רבי חיים ליב הלוי שמואלביץ זצ''ל היה ראש ישיבת מיר בליטא, וממצילי עולם התורה בתקופת שהותה בשנגחאי שביפן במהלך השואה • שמעו על גדולתו:

הילולת צדיקים: רבי חיים לייב הלוי שמואלביץ זצ''ל רבי חיים שמואלביץ זצ''ל

מעט על בעל ההילולה

על חייו:
רבי חיים זצ''ל נולד בקובנה לרב רפאל אלתר שמואלביץ, שהיה במשך תקופה ר"מ בישיבת נובהרדוק ולאחר מכן גם ראש ישיבה בסטוצ'ין שבפולין, ולאטל, בתו של רבי יוסף יוזל הורוביץ - הסבא מנובהרדוק.

עד גיל 16 למד תורה מפי אביו. כנער נחשב לעילוי, ובגיל צעיר נשלח ללמוד בישיבת שער התורה שבעיר גרודנה. ראש הישיבה הרב שמעון שקופ השפיע על דרך לימודו, והוא מינה אותו כמגיד שיעור בישיבה לתלמידים הצעירים. בשנת ה'תרפ"ה עבר לישיבת מיר, ושם התפרסם בכינוי "העילוי מסטוצ'ין". בישיבה נודע כמתמיד ובעל בקיאות רבה.

רבי חיים שמואלביץ' זצ''ל נישא בג' בטבת תר"צ לחנה מרים פינקל, בתו של ראש הישיבה הרב אליעזר יהודה פינקל. בחורף תרצ"ו התמנה לר"מ בישיבה והחל למסור שעורים.

בפרוץ מלחמת העולם השנייה, גלתה ישיבת מיר לווילנא ולאחר כחודשיים לקיידאן. לאחר כשבעה חדשים עזבו את המקום בפקודת השלטון הקומוניסטי בעיר. התלמידים הצליחו לקבל אשרת כניסה ליפן בעזרתו של סוגיהארה, הקונסול של יפן בליטא שזכה להציל כ10,000 יהודים במהלך שנות השואה.

תלמידי הישיבה שהו בקובה כ-6 חודשים, ולאחר מכן עברו לשנגחאי. כיוון שחמיו ראש הישיבה, נסע לא"י לגיוס תרומות ולא יכול היה לחזור, ניהלו רבי חיים ורבי יחזקאל לוינשטיין את חיי היום-יום בישיבה.

כשעברה הישיבה לשנגחאי, טיפל רבי חיים בעניינים הכספיים של כל הישיבות שגלו לעיר, בהן ישיבת ליובאוויטש, ישיבת קלצק וישיבת קמניץ. הישיבה שכנה בשנגחאי במשך חמש וחצי שנים. בחודש טבת תש"ז נסע עם הישיבה לארצות הברית, וכחצי שנה אחר כך עלה לארץ ישראל וסייע לחמיו בייסוד ישיבת מיר שם. עם פטירת חותנו בשנת תשכ"ה מונה לכהן תחתיו בראשות ישיבת מיר. עם פטירת גיסו הרב חיים זאב פינקל אף החל למסור שיחות מוסר.

בשיעוריו נהג להציג קושיות רבות ולתרץ את כולן בסופו של דבר בעזרת יסוד אחד. שילב בשיעוריו את שיטת מורו רבי שמעון שקופ עם פיתוח עצמאי שלו. הקפיד לבוא לחתונתם של כל שומעי לקחו בשיחות המוסר. טרח להודות בלבביות לכל מי שעשה לו טובה, ולו קטנה ביותר. הקפיד להעלות את כל חידושיו על הכתב, והשאיר אחריו אלפי דפים בכל מסכתות הש"ס.

מספר ימים לאחר חג הסוכות תשל"ט, הובהל רבי חיים לבית החולים שערי צדק, שם אושפז במצב קריטי כחודשיים. רבי משה פיינשטיין אמר: "כל העולם נח על כתפיו של ר' חיים".

רבי חיים נפטר בג' בטבת ה'תשל"ט. ונקבר בהר המנוחות בירושלים בהלוויה מרובת משתתפים שבה ספד לו הרב אלעזר מנחם מן שך באמרו: "משמת רבי חיים בטלו השקדנים".

ספריו
את ספריו של הרב חיים ערכו בני המשפחה ותלמידיו:
שערי חיים שעוריו על הש"ס, נכתב בחלקו על ידי תלמידיו ונערך על ידי בני המשפחה, כאשר יצאו מספר כרכים והעבודה עדיין בעיצומה.

קברו של הרב שמואלביץ בהר המנוחות

שיחות מוסר סדרת שיחות מוסר שמסר הרב חיים בישיבת מיר, נכתב בחייו על ידי בנו הרב רפאל שמואלביץ ואחיינו הרב אריה פינקל, ונערך מחדש בשנים האחרונות על ידי נכדיו.


ספר הזיכרון מח ולב נערך לאחר פטירתו של שמואלביץ לזכרו בהוצאת מוריה ובתוכו מאמר בשם מח ולב שנכתב על ידי הרב ראובן גרוסמן. הספר נחשב לתיאור ממצה של דרכו ויצא לאור אחר כך כספר בפני עצמו.


מתלמידיו:

הגאון הרב שמואל יעקב בורנשטיין, ראש ישיבת קריית מלך, בני ברק

הרב חיים וואלקין

הרב שבתי רפפורט

הרב ישראל גרוסמן ראש ישיבת פינסק קרלין


הרב יוסף חיים בלוי רב העיר אשקלון

הרב אליהו ברוך פינקל מראשי ישיבת מיר

הרב אליעזר צבי סילבר ראש ישיבת דרך חכמה

הרב אברהם יפה שלזינגר, רבה של ז'נבה


מבני משפחתו

בנו הרה''ג רבי רפאל, מראשי ישיבת מיר ומעורכי האנציקלופדיה התלמודית

בנו הרה''ג רבי אברהם צבי, ר"מ בישיבת מיר

בנו הרה''ג רבי מאיר, אב"ד בבית הדין לדיני ממונות שעל ידי המועצה הדתית בירושלים וראש מערכת האנציקלופדיה התלמודית.

חתנו הרה''ג רבי נחום פרצוביץ, ראש ישיבת מיר

הכתבה נערכה בעזרת wikipedia

הדף היומי מסכת יבמות דף קי
מסר קצר לפרשת קרח • הרב אשר וייס
כשהסוס הרתום לעגלה משתולל • פרשת קרח • צפו
מהי הדרך להתמודד מול עוקרי התורה? חבר המועצת מגלה
הדף היומי מסכת יבמות דף קט
פרשת קרח תשפ"ב • הרב אשר וייס
הרב מיכאל לסרי - מסר לפרשת קרח
פנינה יקרה: הזמן עובר מהר מאוד
נחמד בחוץ ואלים בבית? הפתרון! • צפו
מהו נוסח המיאון? • דף היומי