בעל הלבוש | הילולא דיומא | הגר"י צמח שליט"א

ג' אדר הילולת בעל הלבוש רבי מרדכי יפה זצ''ל - הצדיק שחיברו את ספריו לפניו

בעל הלבוש | הילולא דיומא | הגר"י צמח שליט"א

ג' אדר - הילולת רבי מרדכי יפה בעל הלבוש.

הילולא דיומא מאת הגאון הגדול הרב יחזקאל צמח שליט"א.

רבי מרדכי יפה זצ''ל הנקרא "בעל הלבוש" היה מהצדיקים העצומים שזכה לעמוד בניסיון כמו יוסף הצדיק, בחייו ניסה לחבר שני חיבורים אך משמים הקדימו אותו בני זמנו.

רבי מרדכי בעל הלבוש מיוחס לרבנים רבים ואף לרש''י הקדוש. את תורתו קיבל מהמהרש"ל והרמ"א. במשך השנים שקד על התורה בעיירות לובלין וקרקוב עד לחופתו. לאחר המשיך לעמול בתורה בעיר פראג.

כעבור מספר שנים גזרה מלכות הרשעה גירוש על היהודים בפראג וכך מצא את עצמו רבנו נודד הרחק ממקום מושבו ורואה בחורבן ישיבתו כמרדכי היהודי בשעתו עת אשר חזה בחורבן הבית והוגלה לבבל.

לאחר הגירוש מפראג נדד הרחק לאיטליה. שם חפץ בכל ליבו לחבר ספר הלכה פסוקה. טרם החל לכתוב את ספרו, יצא לאור ספר הטורים של רבי יעקב בן אשר, המרכז את עיקרי הדינים. למרות שראה כי יצא הספר לאור: "אמרתי אלך לי בעקביו וארשום לי קיצור הדינים ע"פ הסכמתו שכתב להישען על שלושה עמודי ההוראה ז"ל הרי"ף הרמב"ם והרא"ש ולהכריע הרבים נגד היחיד, אבל אסבירם בטעמיהם ובדרכם בקיצור שאפשר. וזה החלי לעשות".

רק החל במלאכתו "וַיִּוָּדַ֤ע הַדָּבָר֙ לְמׇרְדֳּכַ֔י" אשר הקדימו רבי יוסף קארו זצ''ל בכתיבת השולחן ערוך, אזי "מׇרְדֳּכַ֗י יָדַע֙ אֶת־כׇּל־אֲשֶׁר נַעֲשָׂה" במלאכת קיצור הטור והבית יוסף. למרות זאת, לא ישר בעיניו: "כי קצר קצרה ידו בו מאוד, ולא יספיק כלל למעיינים בו, כי הוא כספר החתום וכחלום כלא פתרון, וכאלו היה הכל הלכה למשה מסיני בלי שום טעם".

ולכן גמר בלבבו להמשיך במלאכתו: "לכתוב ולבאר את הדינים הנוהגים באלו הארצות אשכנז". רבי מרדכי החל לכתוב את חיבורו "וַיִּמָּצֵ֣א כָת֗וּב" בהיות כי הרמ''א בד בבד עם רבי יוסף קארו חיברו את חיבוריהם, כך שהרמ''א הקדימו בהגהות לשולחן ערוך, באותו הזמן בו רבי יוסף קארו עסוק היה בחיסור ה'שולחן ערוך, וכך נראה בחוש כי רוח ממרום הטתה את ידיהם למלאכת הקודש.

עם זאת, רבי מרדכי לא התייאש להוציא לאור את חיבורו באומרו: "כי רחוקים וגבוהים דרכיהם מדרכי ומחשבותיהם ממחשבותיי, כי הם כתבו דבריהם בלא טעמים... והנה הם ערכו שלחנם בכל מיני מעדנים מגדים כפרים עם נרדים, אך המאכלים כתפל בלי מלח... כי אי אפשר לדין בלא טעם, כמו שאי אפשר לאכול בלי מלח.., המלח שמקריבין על כל קרבן לא הביאו, והוא המרתיח את התבשיל ומחמם את האדם... וחסרו לדמות מלתא למלתא, והשמיטו כמה דינים מהטור".

"וַיִּכְתֹּב מׇרְדֳּכַ֔י אֶת־הַדְּבָרִ֖ים הָאֵ֑לֶּה"

רבי מרדכי עמד בשער הספר, מצד אחד ראה את הטור, המנוסח בלשון ארוכה ביותר ומצידו השני, ראה את השולחן ערוך, המנוסח באופן הקצר ביותר. ועל כך התעורר רבי מרדכי להוציא לאור את חיבורו. מרוב ענוותנותו קרא לחיבורו הלבוש, שהוא רק כתוספת לשולחן ערוך, ארבעה טורים והרמ''א.

"וּמׇרְדֳּכַ֞י יָצָ֣א מִלִּפְנֵ֣י הַמֶּלֶךְ בִּלְב֤וּשׁ"

רבי מרדכי קרא לחלקים השונים של ספרו על שם הלבושים שהיו למרדכי היהודי: לבוש התכלת - על שולחן ערוך חלק אורח חיים עד הלכות שבת. לבוש החור - על שולחן ערוך חלק אורח חיים מהלכות שבת עד הסוף ועוד על פי הפסוק במגילת אסתר: "וּמָרְדֳּכַי יָצָא מִלִּפְנֵי הַמֶּלֶךְ בִּלְבוּשׁ מַלְכוּת תְּכֵלֶת וָחוּר וַעֲטֶרֶת זָהָב גְּדוֹלָה וְתַכְרִיךְ בּוּץ וְאַרְגָּמָן וְהָעִיר שׁוּשָׁן צָהֲלָה וְשָׂמֵחָה" (מגילת אסתר ח', ט"ו).

"וּפָרָשַׁת֙ גְּדֻלַּת מׇרְדֳּכַ֔י"

מספר מרן ה'חפץ חיים' על גדולת רבי מרדכי בספרו נדחי ישראל: "ונמצא בספרים על הגאון בעל ה"לבוש", שלכך זכה מן השמים לעשות החבורים הנחמדים שלו, והם ספרי הלבושים, שפעם אחת, בימי בחרותו היה לו ניסיון גדול, שבא אצל דוכסית אחת לסחור סחורה, ופתתה אותו לעבירה, ולא היה לו שום מקום להימלט ממנה שהיה חצרה סגור, אם לא תחת מקום בית הכסא".

עוד סיפר החפץ חיים על רבי מרדכי: "וביזה את עצמו ונס ונמלט דרך אותו המקום הבזוי הנ"ל, והיה לבוש אז בכמה מיני בגדים, וימאס וילכלך את כולן, ולכך זכה אח"כ מן השמים לחיבור הלבושים". וכך התקיים הפסוק: "וּמׇרְדֳּכַ֞י יָצָ֣א" שלם "מלפני המלך".

הסיפור לא נגמר בזאת. מסופר כי טרם מלחמת העולם הראשונה, כל בחורי ישיבת מאקוב הניסו את בניהם למקומות מבטחים. בישיבה זו היה עילוי, בחור יפה תואר אשר לא היה נראה כמותו. לעומתו אביו אשר הגיע לאסוף את בנו לביתו, היה גוץ ואף עם גוון פנים שחור.

מרוב פליאה פנו חבריו לעילוי ואף תמהו בפניו (תרתי משמע) על כך. העילוי, השיב כי הינו מצאצאיו של ר' מרדכי יפה בעל הלבושים. עוד גילה כי ר' מרדכי זצ''ל התפלל באותה השעה שבה עמד בניסיון, אשר במשך עשרה דורות צאצאיו יהיו כעורים למראה, כדי שלא יגיעו לידי הניסיון". סיים הבחור יפה התואר את דבריו ואמרי: "עשרת הדורות נגמרו אצל אבי, ואילו אני הדור האחד עשר"!...

בעל הלבוש רבי מרדכי יפה | ההילולא היומית | הגאון הרב יחזקאל צמח שליט"א

דורשי - בית מדרש גבוה לדורשי ה'

האם יכולה היבמה לידור הנאה מן היבם? • דף היומי
פנינה יקרה: להיות מחובר באמונה
האם יכולה היבמה לידור הנאה מן היבם? • דף היומי
שידור חי: מרן הראשל"צ הרב יצחק יוסף שליט"א
הדף היומי מסכת יבמות דף קי
מסר קצר לפרשת קרח • הרב אשר וייס
כשהסוס הרתום לעגלה משתולל • פרשת קרח • צפו
מהי הדרך להתמודד מול עוקרי התורה? חבר המועצת מגלה
הדף היומי מסכת יבמות דף קט
פרשת קרח תשפ"ב • הרב אשר וייס