הרבי מצאנז: "בורא עולמים מנהיג העולם הזה בהנהגה של הסתר פנים"

בעיצומו של טיש נעילת החג השמיע הרבי מצאנז שיחת חיזוק ארוכה ונלהבת שחרשה חריש עמוק בלב אלפי החסידים. הדברים שפכו אור בהיר והתייחסות למאורעות התקופה האחרונה

הרבי מצאנז: "בורא עולמים מנהיג העולם הזה בהנהגה של הסתר פנים" הרבי מצאנז בטיש נעילת חג השבועותהרבי מצאנז בטיש נעילת חג השבועות הרבי מצאנז בטיש נעילת חג השבועות הרבי מצאנז בטיש נעילת חג השבועות הרבי מצאנז בטיש נעילת חג השבועות הרבי מצאנז בטיש נעילת חג השבועות הרבי מצאנז בטיש נעילת חג השבועות

בעיצומו של טיש נעילת חג השבועות בחסידות צאנז, השמיע כ"ק האדמו"ר מצאנז שליט"א בפני אלפי החסידים ששהו בחג שיחת חיזוק ארוכה ונלהבת שחרשה חריש עמוק בלב החסידים.


הדברים שפכו אור בהיר והתייחסות למאורעות התקופה האחרונה, בטרגדיות המזעזעות שפקדו את העולם היהודי בכלל והציבור החרדי בפרט.


"בורא עולמים מנהיג העולם הזה בהנהגה של הסתר פנים" – האריך האדמו"ר בדבריו הנרחבים – "אמנם לפעמים בצורה יוצאת מן הכלל יש גילויים של ניסים, אבל ההנהגה הכללית היא בהסתר פנים, כפי שכבר שאל משה רבינו מדוע 'צדיק ורע לו רשע וטוב לו'.

יש לפעמים שהצדיקים זוכים להבין את דרכי הבורא, ויש לפעמים שאפילו הצדיקים לא מבינים ורק המלאכים בשמים יודעים את פשר הנהגת העולם, ויש פעמים שאפילו המלאכים לא מבינים ולא יודעים על מה עשה ה' ככה, זה סוד כמוס שרק הוא יתברך שמו לבדו יודע מהי הכוונה והתכלית במאורעות אלו".


"המטרה בהנהגת הסתר הפנים" – הסביר האדמו"ר - "כדי להעמיד את בני ישראל בנסיון האמונה. וזו תפארתם ומעלתם של בני ישראל, שגם בתקופות האפלות והנסתרות ביותר, מתחזקים באמונה תמימה וטהורה, אינם שואלים שאלות ולא מבקשים להבין את דרכי הבורא, ורק מתחזקים באמונה שהוא לבדו מנהיג את עולמו ברחמים ובחסדים".


כאן הקדיש האדמו"ר דברים מיוחדים על מאורעות התקופה האחרונה, ובבכי נרגש קרא מנהמת לבו: "כאשר מתבשרים בבשורות קשות שפוקדות אותנו אסונות ופורענויות אשר תצילנה אוזן משמוע, כשרואים שדווקא במקום קדוש וביום קדוש (האסון בל"ג בעומר במירון) נקטפים מכרם ישראל נשמות מובחרות וקדושות, חובתנו לדעת שמאורעות אלו באו משמים במטרה לנסות אותנו בנסיון האמונה, אלו הם הנסיונות שלפני ביאת המשיח. אל לנו לתלות את המאורעות בסיבות טכניות או בהסברים טבעיים, אלא לשנן בלבנו כי מאת ה' היתה זאת, ורק הוא ידוע מה טוב עבור העולם, ועלינו מוטל רק לעצום את העיניים ולהתחזק באמונה פשוטה".


"אמונה זו גם בזמנים הקשים - משתיקה את כל המקטרגים למעלה, וממנה בוקעת אורם ויופיים של בני ישראל, ובזכותה נזכה לגאולה השלימה, כמאמר חז"ל שאין ישראל נגאלים אלא בזכות האמונה.


לקראת סיום דברות החיזוק, עורר האדמו"ר על החובה להתחזק בכבוד התורה ולהתנתק בשעת לימוד התורה מכל המפריעים סביב, ועורר על כך שהפסקה באמצע הלימוד לצורך שיחה טלפונית וכד' היא פגיעה בכבוד התורה. כן קרא לקבוע תקנה קבועה בכל היכלי הכוללים של חסידי צאנז, שאין להכניס לתוכם מכשיר פלאפון בשעת סדרי הכולל. כן קרא לכל קובעי עיתים לתורה לנתק את מכשיר הטלפון הנייד לחלוטין בשעת שיעורי התורה. האדמו"ר שליט"א אמר שתקנה זו, היא קרבן התודה שאנו חייבים לבורא עולם על כך שזיכה אותנו שוב להתכנס יחד בהיכלי תורה ותפילה וחסידות לאחר כמעט שנה שהדבר נבצר מאתנו.

האם עדיף ללמוד בסוכה או בבית המדרש? • דף היומי
הגרי"ח אוהב ציון: על הרבי מסטמר
פנינה יקרה: ארבעים יום של עת רצון
כינוס מאות שלוחי חב"ד בברית המועצות לשעבר • גלריה וקליפ
מועצת הרבנות הראשית נגד רפורמת הכשרות של כהנא
האם מותר לומר סליחות לפני תפילת מנחה • הלכה יומית
איך מקימים בית עם חיי זוגיות מוצלחים? • צפו
כמה סעודות יש לאכול בחול המועד? • דף היומי
מהטיש ועד המעמד בציון: כך ציינו את הייארצייט הראשון בסדיגורה
בתקציב של 100 מיליון ש''ח: בין היתר לטובת רפורמת הכשרות