אייכלר: "מי שייתן יד לגיורים מזויפים – צאצאיו יתבוללו"

אייכלר על מערך הגיורים: "כל גיור מזויף הוא פגיעה באלפי ילדים שיוולדו לזוגות שאינם יהודים. על כך נאמר 'מעוות לא יוכל לתקון וחסרון לא יוכל להמנות'"

אייכלר: "מי שייתן יד לגיורים מזויפים – צאצאיו יתבוללו" ישראל אייכלר

ח"כ ישראל אייכלר נשא דברים כואבים במליאת הכנסת בעקבות רפורמת הגיור: "אני מוחה בכאב גדול על מלחמה שמנהלת ממשלת ליברמן-בנט נגד יהודי צ'רנוביל, אוקראינה, רוסיה, אמריקה וארצות המזרח וכל היהודים הכשרים בעולם על ידי יצירת מערך גיורים מזויפים בארץ ישראל, בנוסף לשואת ההתבוללות המתחוללת בארצות הברית ובאירופה המערבית".

עוד אמר אייכלר: "בארץ ישראל יש מערך גיור, שאני אישית לא תמיד מאמין ברצון של האדם המתגייר שם לקבל עליו עול תורה ומצוות. שיהיה ברור שלא אנחנו קובעים את ההלכה, אלא הקב"ה נתן לנו בתורה מסיני. ההלכה קובעת שמי שרוצה באמת לקבל עליו עול תורה ומצוות, יכול להיות יהודי כשר. אגב, זאת ההוכחה שהיהדות אינה גזענות. אני אינני יכול להיות בן הגזע הארי או הסלאבי ואפילו לא בן הגזע הערבי. אבל כל אחד מבני הגזעים האלה יכול לקבל עליו עול תורה ומצוות, להתגייר כהלכה ולהיות יהודי כשר".

ח"כ אייכלר הוסיף וזעם על פיטוריו של ראש מערך הגיור: "לזייף את ההלכה, זה דבר חמור ביותר. זה גורם לכך שאנשים תמימים יחשבו על פלוני שהוא יהודי, והצאצאים יהיו גויים גמורים. הגדילה לעשות הממשלה שפיטרה את ראש מערך הגיור נציגו של הרב הראשי נשיא בית הדין העליון הגאון רבי דוד לאו שליט"א, ומנסים לסתום את פיו של הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף שליט"א. נציגי 'ישראל ביתנו' אף מאיימים בפיטורי הרבנים הראשיים".

עוד זעם: "תארו לעצמכם ששר בממשלה יפטר יועץ ממשלה או חשב של משרד ממשלתי. הרי אין דבר כזה, שהרי המינוי הוא על דעת היועץ המשפטי לממשלה. כך גם במקרה דנן, אי אפשר לפטר את המינוי של נציג הרב הראשי. אני בטוח שמי שיתן יד לסילוק נציגו של הרב הראשי ויהפוך את הגיור לזיוף, "יזכה" שצאצאיו יתבוללו חס וחלילה וימחו מספר היוחסין של עם ישראל. זה החטא וזה עונשו. על אלה אני בוכיה".

לסיום אמר: "אני מבקש מכם, דווקא אנשים שאינם חרדים וסומכים על הרבנות הראשית, תדאגו שהגיור אכן יהיה כשר, למען הדורות הבאים שלכם. כל גיור מזויף הוא פגיעה באלפי ילדים שיוולדו לזוגות שאינם יהודים. על כך נאמר 'מעוות לא יוכל לתקון וחסרון לא יוכל להמנות'".

אסור לכבס בערב שבת? הלכות שבת מאת הגאון הרב יחזקאל צמח שליט"א
הצעת חוק: להחליש את הרבנות בבחירת הרב הראשי
שר התורה מזהיר: "מי יודע איזה צרות יגיעו מזה"
הדף היומי מסכת מועד קטן דף טז
נבחנו על 12,000 דפים ומשניות: גלריה מהמעמד לכבוד התורה בסאטמר
איך לזכות לקדושה? שיעור מיוחד מאת הגאון הרב יחזקאל צמח שליט"א
הדף היומי מסכת מועד קטן דף טו
איך ללמוד תורה נכון? פרשת משפטים • הגאון הרב יחזקאל צמח שליט"א
הדף היומי מסכת מועד קטן דף יד
הדף היומי מסכת מועד קטן דף יג