רבני חב"ד: חולי קורונה פטורים מלצום

רבני חב"ד יצאו בפסק דין ובו רשימה של אלו הפטורים מלצום, ביניהם חולי הקורונה

רבני חב"ד: חולי קורונה פטורים מלצום המכתב שיצא השבוע

בימים האחרונים יצא מכתב עליו חתומים רבני בית הדין של חב"ד בישראל בו הם מורים כי אלו החולים בנגיף הקורונה פטורים מלצום בצום י"ז תמוז שיחול מחר.

במכתב עליו חתומים גם רבני שכונת קראון הייטס החב"דית שבברוקלין נאמר כי "במענה לשאלת רבים אודות הצום בשבעה עשר בתמוז, לפועל כל אחד ואחת יעשו כפי הוראת המרא דאתרא בקהילתו. באופן כללי לאחר התייעצות שקיימנו עם רופאים ידידים מומחים, לדעתנו:

א. נשים מעוברות ומניקות פטורות מהצום.
ב. מי שחולה , או חולה קורונה פטור מהצום.
ג. חולים במחלות כרוניות וכן הנמצאים בקבוצות סיכון פטורים מהצום ובמקום ספק יתייעצו עם הרופא האישי. הנמצאים בבידוד ואינם חולים , וכן החוששים מכל סיבה שהיא יתייעצו עם הרופא האישי המכיר את מצבם בהתאם לרמת החשיפה לנגיף ורמת הסיכון הרפואי שלהם".

הרבנים מסיימים את המכתב באיחול כי "בעומדנו בסמיכות לימי בין המיצרים - יהפכו במהרה לששון ולשמחה , כל או"א יתחזק בקיום הוראת רבינו נשיאנו להוסיף בלימוד התורה,ובפרט בלימוד הלכות בית הבחירה ולהרבות בצדקה ויקוים בנו "ציון במשפט תפדה ושביה בצדקה" "והסירותי מחלה מקרבך" בגאולה האמיתית והשלמה תיכף ומיד ממש ".

הילולה קדישא: הרבי האחרון מרדומסק הי''ד
זמני שבת קודש פרשת עקב
האם הרבה ילדים זו ברכה או קללה? תלוי! פרשת עקב
בעל הביאורים: הרב עדין שטיינזלץ נפטר
ממתק לשבת פרשת עקב תש"פ עם הרב נחמיה וילהלם
הילולת צדיקים: רבי רפאל יהושע עזריאל זצ''ל
חינוך לזהירות בבין הזמנים | מאת מרן הרב אשר וייס שליט"א
מכתב חריף: רבני בני ברק בהנחיות מחמירות לקיום חתונות ושמחות
חרדי טבע למוות בחוף הנפרד בטבריה
מלונית קורונה: האבא התמגן ושימש סנדק בברית לבנו