קיבל קהל שעה ביום - בעל השואל ומשיב | הגר"י צמח שליט"א

לכבוד הילולת רבי יוסף שאול נאטנזאהן בעל השואל ומשיב (כ"ז אדר), הגאון הגדול הרב יחזקאל צמח שליט"א בדברים מרתקים על הצדיק שקיבל קהל שעה אחת ביום

קיבל קהל שעה ביום - בעל השואל ומשיב | הגר"י צמח שליט"א

רבי יוסף שאול לא נמנה בין החסידים, עם זאת בהרבה מספריו נראה הערכתו הגדולה לתורת החסידות. מתשובותיו בהלכה נראה שהיה בקשר חזק עם גדולי החסידות בימיו: הדברי חיים מצאנז, בחידושי הרימ מגור, בעל האמרי נועם מדזיקוב ובניו.

מכתב שכתב הגאון רבי חיים סופר זי"ע, מחבר ספר מחנה חיים, להגה"ק רבי יוסף שאול נאטנזאהן זי"ע. רבי חיים סופר היה לוחם מלחמת ה' בגבורה ללא פחד, ואילו רבי יוסף שאול הרביץ תורה בישראל בספריו הקדושים. כותב לו רבי חיים סופר בתקיפות, שאם ימשיך ללמוד תורה ולא יצא ללחום מלחמות ה', בסוף לא יהיה מי שילמד בספריו ח"ו, ולכן עדיף שתסגור את הגמרא לכמה שבועות ותבוא ללחום מלחמות ה'. רבי יוסף שאול השיב לו, וטען שגם בדורות קודמים העמיד ה' יתברך כמה סוגים של צדיקים, חלק מהם תפקידם ללחום נגד הפושעים המתחדשים, וחלק יושבים ולומדים תורה ובזה הם לוחמים בפושעים.

פעם החזון איש אמר שהשואל ומשיב השיג את מדרגתו ע"י שעבר חמישים פעמים על הש"ס.

חז"ל אומרים ששבת הוא "יומא דאורייתא", ולכך הרבה תלמידי חכמים עסקו כל השבת בתורה, ורבי יוסף שאול בעל שואל ומשיב, היה לומד בכל שבת את כל מסכת שבת ועירובין.

קיבל קהל שעה ביום - השואל ומשיב | ההילולא היומית | הגר"י צמח שליט"א

דורשי - בית מדרש לדורשי ה'

"מידת הדין מתוחה": הרב עמאר ערך תפילה לפצועים בברית • צפו
מצמיח ישועות: האדמו"ר ממעזיבוז במסע לאוקראינה - הונגריה • גלריה
אמונת חכמים - נותנת חיים | פרשת ואתחנן | הגר"י צמח שליט"א
התפללת? תפעיל מונה… • פרשת ואתחנן • צפו
הדף היומי מסכת כתובות דף לז
הרב מיכאל לסרי - מסר לפרשת ואתחנן
הרב עמאר במחנה של רבי ברוך מרדכי אזרחי • גלריה
בשעה טובה: הונחה אבן הפינה להקמת מקווה הטהרה בשכונת בצוותא
סיפורים מיוחדים מתלמידי הבעש"ט על הגאולה | הגר"י צמח שליט"א
שלום בית בדקה אחת! • צפו