ח"כ הרב משה אבוטבול יוצא בכנסת נגד התוכנית 'היהודים באים' • צפו בנאום

ח״כ משה אבוטבול (ש״ס) בנאום נגד התוכנית הנלוזה 'היהודים באים' המבזה את קודשי ישראל:

ח"כ הרב משה אבוטבול  יוצא בכנסת נגד התוכנית 'היהודים באים' • צפו בנאום

ח"כ הרב משה אבוטבול בנאומו

ח״כ משה אבוטבול (ש״ס) בנאום נגד התוכנית הנלוזה 'היהודים באים' המבזה את קודשי ישראל:

התוכנית הזו ממומנת מכספי המיסים שלנו ומבזה את ערכינו הבסיסיים לועגת לרבנים וגדולי ישראל ואף מרועה האומה משה רבנו עשו צחוק. התוכנית הזאת היא שנאת חינם כפשוטו ואין מתאים מהעת הזו ערב ט׳ אב שבו נחרב בית המקדש בגלל שנאת חינם להסיר תוכנית זו.

אושר: פריסת סיבים אופטיים כלל ארצית לאינטרנט
162,000 ₪ קנס בגין הטעיית צרכנים בנושא כשרות
חברת החשמל תאפשר לשלם חובות ללא ריביות ועמלות ובפריסה נוחה
טיסתכם שונתה? כעת לא תחכו זמן רב להחזר
לבקשת טסלר: יקודמו משאבות שומרי שבת
ועדת הכלכלה אישרה להאריך את התיקונים ל"חוק טיבי" עד סוף השנה
פרופ' גרוטו: נאפשר כניסה של יותר מ-10 אנשים לחנויות
בידקו: תוקף תעודת הזהות שלכם עומד לפוג
הצפה טוטאלית באזור תחנת הרכבת הרצליה • התחנה נסגרה
נחנך הסניף המחודש של 'שוק מהדרין' בשכונת עמישב