זקן הפוסקים לרבי מויז'ניץ: "הקב"ה מרעיד אותנו"

הרבי מויז'ניץ הגיע השבוע לביקור במעונו של זקן הפוסקים הגר"מ שטרנבוך במהלכו דנו על אסון מירון ועל חובת השעה "אני מפחד מהעתיד להתרחש ל"ע" אמר הראב"ד לרבי

זקן הפוסקים לרבי מויז'ניץ: "הקב"ה מרעיד אותנו"

האדמו"ר מויז'ניץ הגיע אתמול (רביעי) לביקור במעונו של זקן הפוסקים ראב"ד ירושלים הגר"מ שטרנבוך, במהלכו דנו על אסון מירון תשפ"א ועל חובת השעה לאחר האסון.

הראב"ד הגר"מ שטרנבוך אמר בשיחתו עם האדמו"ר כי הקב"ה מרעיד אותנו כדי שנשוב בתשובה. הרבי מויז'ניץ הוסיף כי הקב"ה כולו רחמים, ובזכות ר' שמעון ניפטר ממידת הדין.

בתחילת השיחה הודה הרבי מויז'ניץ לגר"מ שטרנבוך על ביקורו בבית ויז'ניץ בחול המועד פסח האחרון, "ברצוני לחזור ולומר "יישר כוח" על השמועס ששמענו בחול המועד, הציבור מאוד נהנה", אמר האדמו"ר לראב"ד, ולאחר מכן עבר לשוחח על חובת השעה לאחר אסון מירון תשפ"א".

האדמו

הגר"מ שטרנבוך: אני מפחד מהעתיד להתרחש ל"ע, שהלא נאמר בתורה (ויקרא כ"ו, כ"א) "אם תלכו עמי קרי ולא תאבו לשמוע לי, ויספתי עליכם מכה שבע כחטואתיכם", ופירש הרמב"ם (פ"א מהלכות תעניות ה"ג) דקאי כלפי עת צרה, שאם נתלה את הצרות במקרה ולא נתעורר לתשובה, אנו מזמינים ח"ו עוד צרות שעתיד הקב"ה להביא בכדי שיתעוררו ישראל וישובו בתשובה.

הרבי מויז'ניץ: אנחנו מבקשים מהקב"ה ישועה.

הגר"מ שטרנבוך: צריכים להמתיק הדינים ולהביא חסדים, השאלה היא רק איך עושים זאת.

האדמו

הרבי מויז'ניץ: ארלאכע יידן יש להם כוח לזה.

הגר"מ שטרנבוך: יתומים ואלמנות נשארו, הצער גדול, ואין אנו יכולים להבין דרכי ה'. זוכר אני לאחר המלחמה היה אסיפה על מה עשה ה' ככה, והרב אברמסקי זצ"ל נתן דפיקה על השולחן ואמר, אנחנו לא דנים את הקב"ה, כי כאשר גבהו שמים מארץ כן גבהו דרכי מדרכיכם, ואין לנו אפשרות להבין את דרכי ה'.

הראב"ד כיבד את הרבי מויז'ניץ בלחיים ואמר "לחיים, שתראו שמחות ונחת".

האדמו

הרבי מויז'ניץ: ה' יעזור שכל הלבבות השבורים יוושעו, וכל הנשמות יהיה להם עליות, ותזכו לחיים טובים וארוכים, ולקבל פני משיח צדקינו, ולקבל השפעות טובות ברוחניות ובגשמיות ללא עגמת נפש.

הגר"מ שטרנבוך: תזכו לנהל את קהל מרעיתכם עד ביאת המשיח, ועד בכלל.

הרבי מויז'ניץ: כי לישועתך קיוינו כל היום.

הגר"מ שטרנבוך: כשאנחנו חזקים יש לנו את הקב"ה עמנו, אמנם "כי אתם המעט מכל העמים", אבל הקב"ה עמנו והרי אנחנו חזקים יותר מהם.

האדמוהאדמוהאדמוהאדמו

האדמו"ר מויז'ניץ בביקור במעונו של ראב"ד ירושלים הגר"מ שטרנבוך

צילום: רפאל שוורץ

האדמו

במהלך שיחתם אמר הראב"ד לאדמו"ר: "זהו עידנא דריתחא, כל בית ישראל אבלים, ומידת הדין תובעת, וצריכים אנו רחמי שמים. לפני תקופה קיבלנו מכה במגיפת הקורונה, אבל יהודים לא התעוררו מספיק לתשובה, ועכשיו הכה אותנו הקב"ה מכה קשה במקום הקודש סמוך לרשב"י זי"ע בשעה שיהודים באמצע תפילה, וכל זה כדי להרעיד אותנו ולהתריע שנשוב בתשובה".

הרבי מויז'ניץ השיב: רשב"י הרי אמר יכולני לפטור את כל העולם כולו ממידת הדין, והקב"ה כולו רחמים.

הגר"מ שטרנבוך הוסיף ואמר: "אני מפחד מהעתיד להתרחש ל"ע, שהלא נאמר בתורה (ויקרא כ"ו, כ"א) "אם תלכו עמי קרי ולא תאבו לשמוע לי, ויספתי עליכם מכה שבע כחטואתיכם", והרי שאם נתלה את הצרות במקרה ולא נתעורר לתשובה, אנו מזמינים ח"ו עוד צרות שעתיד הקב"ה להביא בכדי שיתעוררו ישראל וישובו בתשובה".

להלן התמליל מעיקרי השיחה הנדירה

הרבי מויז'ניץ: ברצוני לחזור בשנית ולומר "יישר כוח" על השמועס ששמענו בחול המועד, הציבור מאוד נהנה לשמוע את הדברים.

הגר"מ שטרנבוך: נמצאים אנו בעת צרה, כל בית ישראל אבלים, ומידת הדין תובעת, וצריכים אנו רחמי שמים.

האדמו

הרבי מויז'ניץ: רשב"י הרי אמר יכולני לפטור את כל העולם כולו ממידת הדין.

הגר"מ שטרנבוך: זהו עידנא דריתחא, בלא ריתחא לא היה אפשר לבוא מכה קשה כ"כ. לפני תקופה קיבלנו מכה במגיפת הקורונה, אבל יהודים לא התעוררו מספיק לתשובה, ועכשיו הכה אותנו הקב"ה מכה קשה במקום הקודש סמוך לרשב"י זי"ע בשעה שיהודים באמצע תפילה, וכל זה כדי להרעיד אותנו ולהתריע שנשוב בתשובה.

הרבי מויז'ניץ: הקב"ה כולו רחמים.

האדמוהאדמוהאדמוהאדמוהאדמוהאדמוהאדמוהאדמוהאדמוהאדמוהאדמו
יש כמה הדגשים שצריך לשים לב אליהם • הלכה יומית
זוג בלי מדריך כמו רכב בלי מוסך = אסון! • זוגיות • צפו
מה המרחק בין ירושלים לצוק שבעזאזל? • דף היומי
פרשה ופירשה: הרב ברוך רוזנבלום - פרשת חוקת
מרן ראש הישיבה על הממשלה החדשה: "רוצים גזירות להעביר על הדת"
חצור: עצרת לרגל ה-30 לפטירתו של הרב הראשי
היסטוריה נוספת: בית כנסת יוקם בקיבוץ זיקים של השומר הצעיר
ברוך שאמר מכונה כראשו כתם פז • הלכה יומית
בכיר בקואליציה: "נקים ועדה שתבחן נושאי דת ומדינה"
זה מדהים עד כמה אנחנו לא עירניים לטוב שסביבנו • צפו