2021? המבקר חושף את הכשלים הדיגיטליים של בתי הדין הרבניים

דו"ח מבקר המדינה בעניין השירות בבתי הדין הרבנים מציף מספר נקודות בעיתיות, לצד נקודות הנמצאות במגמת שיפור

2021? המבקר חושף את הכשלים הדיגיטליים של בתי הדין הרבניים

מבקר המדינה, מתניהו אנגלמן מפרסם היום דו"ח נרחב העוסק בסוגיית השירות של בתי הדין הרבניים בישראל. משרד מבקר המדינה בדק את השירות לציבור בבתי הדין הרבניים. הביקורת בהנהלת בתי הדין נעשתה ביחידות המטה ובמזכירויות, נאספו ונותחו נתונים ממערכות המידע של הנהלת בתי הדין, ביחידה לשיפור השירות הממשלתי לציבור שברשות התקשוב, הנהלת בתי המשפט וגופים המייצגים מקבלי שירותים בבתי הדין הרבניים.

בביקורת עלה כי הנהלת בתי הדין הרבניים טרם גיבשה תוכנית אסטרטגיית כלל ארגונית אשר מסנכרנת את כלל הפעילויות ליישום סטנדרטים של שירות.

בהיבט של הוועדה להשוואת תנאים לבתי המשפט, ראש הממשלה מינה ועדה מקצועית זו, והיא הגישה דוח הכולל המלצותיה במרץ 2019. דו"ח זה לא נידון בממשלה בשל כך שלדברי משרד ראש הממשלה, לא כל חברי הוועדה אישרו את הדוח בחתימתם. הוועדה מצאה כי קיים פער בנוגע למשאבים העומדים לרשותם של בתי הדין, לעומת המשאבים העומדים לרשותם של בתי המשפט, והמליצה בין היתר על שיפור בתחום המחשוב והבינוי. בפועל טרם ניתן מענה לפערים שעלו.

עוד נמצא כי הנהלת בתי הדין חורגת בשלושה משבעת המדדים שנקבעו באמנת השירות. לגבי שני מדדים - ההנהלה אינה מודדת את מידת השגתם, לגבי מדד אחד - ההנהלה לא הגדירה פרק זמן מרבי לביצוע ולגבי מדד אחד נוסף - עלתה חריגה לעומת יעד הזמנים שנקבע, אולם לפי דברי הנהלת בתי הדין קיימת עמידה ביעד הזמנים אף אם הסגירה במערכת הממוחשבת מתבצעת מאוחר יותר.

עוד נמצא בביקורת כי מגוון הפעולות שניתן לבצע מרחוק באמצעות אתר האינטרנט של בתי הדין הרבניים הוא מצומצם. למשל, להנהלת בתי הדין יישומון אחד המאפשר לציבור זימון תורים לקבלת קהל במזכירויות.

בנוסף, באתר האינטרנט של בתי הדין יש 38 טפסים שניתן להדפיס ולמלא ידנית. שלושה טפסים אחרים הם מקוונים, וניתן לשלוח אותם באתר האינטרנט, טופס אחד מהם - "בקשה כללית" - מאפשר הגשת 65 סוגי בקשות שונים. לגבי טופס זה - הגשת הבקשה אומנם נעשית באופן מקוון, ואולם היא אינה משויכת לתיק הרלוונטי, ועובדי המזכירויות נדרשים לעשות פעולה זו.

עוד עלה כי למרות שהצורך בשדרוג מערכת המחשוב עלה לפני ארבע שנים, עדיין לא הושלם המהלך להחלפתה. באוקטובר 2020 חלה תקלה חמורה במערכת הממוחשבת לניהול תיקים של בתי הדין.

לחיוב מצוין בדוח כי הנהלת בתי הדין ביצעה פעולות לשיפור השירות לציבור ובהם הקמת מוקד טלפוני חדש ב-2019, השתתפות יזומה בסקר של היחידה לשיפור השירות ב-2019 ומינוי מנהלת תחום השירות לציבור ב-2019. כמו כן, הקימה הנהלת בתי הדין מערך דוחות בינה עסקית (BI) המשמשים אותה לניתוח מידע וקבלת החלטות. עם זאת, יצוין כי המערכת נמצאת בשלבי פיתוח נוספים במטרה לשפר את יכולת הניתוח של הנתונים.

"מומלץ כי הנהלת בתי הדין תמשיך לפעול לשיפור השירות לציבור באמצעות תכנון השירות בראייה כלל-ארגונית, תפעל לשדרוג ערוצי הקשר הדיגיטלי עם הציבור ותרחיב את הפעולות העצמאיות שניתן לבצע מרחוק תעדכן, תתקף ותפרסם את אמנת השירות לציבור; ותוודא כי בתי הדין ישיגו את יעדיה, כדי להבטיח שירות איכותי ומיטבי לציבור הבא בשעריה" המליץ מבקר המדינה.

לסיום הוסיף: "על משרד ראש הממשלה לפעול להשלמת גיבוש דוח הוועדה להשוואת תנאים בין בתי הדין לבתי המשפט, ואם מי מחבריה אינו חתום על הדוח, ינחה את חבר הועדה הרלוונטי, או בהיעדרו את נציג המשרד, להוסיף את עמדתו".

אילוסטרציה
היכונו: כך תגיעו להילולת רחל אימנו
זעם על שקד בבני ברק: "יריקה נוספת בפרצופם של תושבי העיר"
תחזית מזג האויר: חם מהרגיל
מבשרת ציון: שני בתים פונו בעקבות שריפה
חוק יסוד ההגירה נדחה בקריאה טרומית
צפו: המשטרה פשטה על המוסכים וקנסה בכ-400,000 ש''ח
תחזית מזג האוויר: מעונן חלקית עם גשם מקומי
פיתוח חדשני: חיישנים יוצבו על מוניות בירושלים
"ישראל היום אינה במקום שהיינו רוצים להיות בו"
יעקב אשר: "תוביל לכאוס ואנרכיה"