צפו: שיעורו של הגר"י רצאבי למוצש"ק שלח לך התשפ"ב

השיעור השבועי של פוסק עדת תימן הגאון הרב יצחק רצאבי שליט"א - מוצש"ק שלח לך התשפ"ב

צפו: שיעורו של הגר"י רצאבי למוצש"ק שלח לך התשפ"ב

שלח לך התשפ"ב

נושאי השיעור: ביאור שלושת הפירושים המובאים בעץ חיים למהרי"ץ זיע"א בתפילת ליל שבת, אתה קדשת את יום השביעי לשמך, תכלית מעשה שמים וארץ. המשך ביאור דברי הגמרא בשבת קיט: כל המתפלל ואומר ויכולו מעלה עליו הכתוב כאילו נעשה שותף להקב"ה וכו'. שלושה פירושים בביאור בעל אור החיים בעניין דלעיל. בירור נוסף בעניין דברי האור החיים לגבי כשרות החגבים, ודעת החולקים עליו, ושלוש תשובות על דבריו. ביאור המושג 'ולא היא' המובא פעמים רבות בגמרא. ביאור המעשה המובא בגמרא לגבי רבי יוסי הגלילי ששאל את ברוריה 'באיזה דרך נלך ללוד', ומה שענתה לו, והאם אכן ישנו איסור בכך של להרבות שיחה עם האשה, ומסקנת מרן שליט"א להלכה ולמעשה.

"חסר זכות התורה": הרב אדלשטיין על אסונות בין הזמנים • צפו
עצות וסגולות לחינוך הילדים | הגאון הרב יחזקאל צמח שליט"א • צפו!
המגרש החיובי של החיים • צפו
מתי זוכה האדון בכסף שלושים השקלים של עבדו? • דף היומי
תקשיב מה ה' רוצה ממך - שיעור מרתק בפרשת עקב מאת הגר"י צמח שליט"א
הרב מיכאל לסרי - רק לטובה
"דרך אמונה - בחרתי": ישוב חרדי חדש הוקם בהרי יהודה • גלריה
הערב י''ט מנחם-אב יומ''ד רבא של רבי יהודה יחיאל • האזינו
"בושה לעם היהודי": משאית שופכת זבל בתוככי הר הבית מול מקום המקדש
מעמד יומא ט"ובא לרבנן בזוטשקא בראשות האדמו"ר • גלריה