הגר''י יוסף ליועמ"ש: הקפא את פסק הדין להכנסת חמץ בפסח לבתי החולים

הגר''י יוסף פונה במכתב ליועץ המשפטי בו מבקש כי בפסח לא יכנס חמץ לבתי החולים

הגר''י יוסף ליועמ"ש: הקפא את פסק הדין להכנסת חמץ בפסח לבתי החולים הגר''י יוסף

כפי שדיוונו מעל 'בימה' זו, לפני מספר חודשים הופר הסטטוס קוו המונהג במדינה במשך שנים רבות, לאחר שהסכים הבג''ץ לדרישות עמותה נגד הדת בשם הפורום החילוני.

לאחר שבג''ץ הסכים לבקשת העמותות, נגזר כי תותר הכנסת חמץ לבתי החולים. בעקבות זאת, הרבנות הראשית הגישה בקשה לדיון נוסף. אולם נשיאת בית המשפט דחתה את הבקשה לדיון נוסף בטענה כי ההחלטה להכניס חמץ לבתי החולים הינה לגיטימית, ואף אין לערער עליה.

בעקבות זאת, כאשר חג הפסח מתקרב, הרב הראשי לישראל הראשון לציון הגאון הרב יצחק יוסף, שיגר היום מכתב ליועץ המשפטי לממשלה, ד"ר אביחי מנדלבליט, בבקשה כי יפעל לדחיית מועד כניסתו לתוקף של פסק הדין של בג"ץ שאפשר להכניס חמץ לבתי החולים בפסח ולהארכת ההשעיה בת 10 חודשים שנקבעה בפסק הדין, באופן שיאפשר להתמודד עם המציאות החדשה שנוצרה באמצעות חקיקה שתמנע פגיעה בציבור המבקש לשמור פסח כהלכתו.

"ביום ו' אייר תש"פ ניתן פסק דין של בית המשפט העליון בדעת הרוב כי בתי חולים יחויבו לאפשר הכנסת מזון, לרבות חמץ, למתחם בית החולים במהלך חג הפסח", פותח הגר"י יוסף את מכתבו.

הגר''י יוסף מוסיף: "לאחר פסק הדין ובאישורך, הגישה הרבנות הראשית לבית המשפט, באופן עצמאי, בקשה לקיום דיון נוסף בפסק הדין, אשר זכתה מאוחר יותר לתמיכתך, וכאן המקום להודות לך על עמידתך לימין הרבנות הראשית לישראל ובעיקר לימין הציבור היהודי המבקש לשמור פסח כהלכתו שהוא הרוב הדומם במדינת ישראל".

"למרבה הצער", זועק הראשון לציון "בהחלטתה מיום כ"ו טבת תשפ"א החליטה נשיאת בית המשפט העליון לדחות את הבקשה. הנני פונה אליך בבקשה כי הפרקליטות תפנה לבית המשפט בבקשה לדחות את מועד יישום פסק הדין, באופן שלא יחול על חג הפסח תשפ"א הקרב ובא".

"למותר לציין", הוסיף הגר"י יוסף: "את משבר הקורונה שפקד את המדינה שלא אפשר לגורמים הנוגעים בדבר להקדיש מזמנם כראוי לתת מענה למציאות שנוצרה בעקבות פסק הדין, ובייחוד שמענה שכזה טעון את שיתוף משרד הבריאות שנציגיו נאלצו להקדיש את מירב זמנם להתמודדות עם משבר הקורונה, במסירות ובאחריות".

"זאת ועוד, כידוע, בעקבות פסק הדין הונחו על שולחנה של הכנסת הצעות חוק פרטיות מטעם חברי כנסת שנועדו להתמודד עם קביעות פסק הדין וליתן מענה לסוגיה זו. דא עקא, שבעקבות הבחירות הצפויות לכנסת ה-24, ומשבר הקורונה שפקד אותנו נבצר מהגורמים הנוגעים בדבר לקדם מהלך חקיקתי בנדון".

"בעקבות הבקשה לדיון נוסף קיווינו שפסק הדין שיש לו השלכות בעייתיות מאד על שומרי הכשרות מקרב באי בתי החולים ופגיעה בחולים שימנעו מלהתאשפז בחג הפסח, שמא יוכשלו באיסור חמץ, ישונה, אך כאמור תקוותנו נכזבה".

"נודה מאד לכב' לאישור הגשת בקשה דחופה מתאימה לבית המשפט לדחיית מועד כניסתו לתוקף של פסק הדין ולהארכת ההשעיה בת 10 חודשים שנקבעה בפסק הדין, באופן שיאפשר להתמודד עם המציאות החדשה שנוצרה בעקבותיו, לרבות על דרך חקיקה בנושא, וימנע פגיעה בציבור המבקש לשמור פסח כהלכתו", חתם הראשון לציון את מכתבו.

מקורב לבנט: "אם נדבר על הסוגיה הפלשתינית – הממשלה תתמוטט"
ח''כ ארבל: "סבב המינוים במפלגת העבודה מעלה חשש לאפליה"
דרעי: "יש לימינה אג'נדה לחסל את כל היהדות החרדית בארץ ישראל"
"הממשלה הורסת לחקלאים את החיים": ח"כ בן גביר נגד הממשלה
השר לשירותי דת מתן כהנא מגבש מתווה טיסות לאומן עם שגריר אוקראינה
גנץ בצרפת: "ישראל בודקת את הנושא ברצינות המירבית"
"אתם בחרתם להשפיל את עולם התורה": ח"כ מעוז נגד מיסוי על החד פעמי
"עלוקות וטפילים": משרד המשפטים יקים ועדה להגדרת הגזענות
הוועדה המשותפת ממליצה להכריז על מצב חירום לשנה נוספת
ח"כ מקלב: מי שיבחר כעת את הדיינים אלו אנשים שרמסו את כבוד המשפחה