תשובתו של מרן שר התורה: על מה עשה ד' ככה לנו

מרן שר התורה הגר"ח קניבסקי התייחס לאסון הנורא ואמר: "זו גזירת שמים ואין איתנו יודע חשבונות שמים. יש להתחזק בהתמדת התורה, בצניעות, ובכוונת הברכות

תשובתו של מרן שר התורה: על מה עשה ד' ככה לנו בימה - המעודכנים מעדכנים

במכתב חיזוק מיוחד מרשכבה"ג מרן שר התורה הגר"ח קניבסקי שליט"א לאור המצב והאסון הקשה, עונה מרן בעל ה'דרך אמונה' שליט"א ומפלס נתיבות במענה לשאלת רבים 'על מה עשה ד' ככה'.


במכתב שפרסם בנו חביבו הגאון רבי יצחק שאול קניבסקי שליט"א, נכתב "ישבתי קמיה אאמו"ר מרן שליט"א בשב"ק אחרי האסון הכבד שפקד אותנו בל"ג בעומר במירון ואמרתי כולם שואלים ובקשוני לשאול על מה עשה ד' ככה לנו ומה יש לתקן לעצור מדת הדין הנוראה, והשיב "זה גזירת שמים ואין איתנו יודע חשבונות שמים", הגאון רי"ש שליט"א מוסיף ומציין כי "ושאלתי במה לתקן" ומרן שר התורה שליט"א השיב "להתחזק בתורה ובהתמדת התורה"וחזר על זה כמה פעמים, ציין בנו חביבו במכתב והוסיף בשם אביו מרן שליט"א "ונשים שיתחזקו בצניעות"


בנו חביבו שליט"א מציין כי אחרי כמה רגעים אמר "שלא מקפידים בהלכות נטילת ידים לסעודה בכל פרטיה ודקדוקי, ושצריך להתחזק בכוונה בברכות להרגיש קרבת אלקים", עכ"ד הקדושים.


במכתבו ציין הגאון רבי יצחק שאול שליט"א על דברי רשכבה"ג מרן שר התורה שליט"א "עי' טור או"ח סי' מ"ו שדוד המלך תקן מאה ברכות לפי שהיו מתים מאה נפשות בכל יום, ועי' זו"ח רות דף ק"ה ב' במעלת נט"י לסעודה".


בסיום מכתבו ציין כי מרן שליט"א בירך ומתפלל "מי שאמר לעולמו די יאמר למלאך המשחית הרף, ולא ישמע שוד ושבר בארצינו". ומרן שר התורה שליט"א הוסיף לאחר חתימת בנו הגרי"ש שליט"א על המכתב חיזוק כי "הדברים נכונים"

מרן שר התורה הגר
מה מותר ואסור לעשות בימי חול המועד • הלכה יומית
זרע שמשון חג הסוכות סגולות הסוכה וענייני האושפיזין
הרץ בערב שבת וכלי בידו, מה ניתן לדעת עליו? • דף היומי
האדמו''ר מקעשניף קרית גת במוצאי יום הכיפורים • גלריה
שידור חי: הרב מאזוז מוצ"ש האזינו תשפ"ב
הדף היומי: מסכת ביצה דף י"ח
סיפורי הבעל שם טוב: הבעש"ט והנביא יונה
משלימים עם הציבור: קריאת פרשת וילך
במהלך בניית סוכה: 3 פציעות ברחבי הארץ
הדף היומי מסכת ביצה דף י"ז