תשובתו של מרן שר התורה: על מה עשה ד' ככה לנו

מרן שר התורה הגר"ח קניבסקי התייחס לאסון הנורא ואמר: "זו גזירת שמים ואין איתנו יודע חשבונות שמים. יש להתחזק בהתמדת התורה, בצניעות, ובכוונת הברכות

תשובתו של מרן שר התורה: על מה עשה ד' ככה לנו בימה - המעודכנים מעדכנים

במכתב חיזוק מיוחד מרשכבה"ג מרן שר התורה הגר"ח קניבסקי שליט"א לאור המצב והאסון הקשה, עונה מרן בעל ה'דרך אמונה' שליט"א ומפלס נתיבות במענה לשאלת רבים 'על מה עשה ד' ככה'.


במכתב שפרסם בנו חביבו הגאון רבי יצחק שאול קניבסקי שליט"א, נכתב "ישבתי קמיה אאמו"ר מרן שליט"א בשב"ק אחרי האסון הכבד שפקד אותנו בל"ג בעומר במירון ואמרתי כולם שואלים ובקשוני לשאול על מה עשה ד' ככה לנו ומה יש לתקן לעצור מדת הדין הנוראה, והשיב "זה גזירת שמים ואין איתנו יודע חשבונות שמים", הגאון רי"ש שליט"א מוסיף ומציין כי "ושאלתי במה לתקן" ומרן שר התורה שליט"א השיב "להתחזק בתורה ובהתמדת התורה"וחזר על זה כמה פעמים, ציין בנו חביבו במכתב והוסיף בשם אביו מרן שליט"א "ונשים שיתחזקו בצניעות"


בנו חביבו שליט"א מציין כי אחרי כמה רגעים אמר "שלא מקפידים בהלכות נטילת ידים לסעודה בכל פרטיה ודקדוקי, ושצריך להתחזק בכוונה בברכות להרגיש קרבת אלקים", עכ"ד הקדושים.


במכתבו ציין הגאון רבי יצחק שאול שליט"א על דברי רשכבה"ג מרן שר התורה שליט"א "עי' טור או"ח סי' מ"ו שדוד המלך תקן מאה ברכות לפי שהיו מתים מאה נפשות בכל יום, ועי' זו"ח רות דף ק"ה ב' במעלת נט"י לסעודה".


בסיום מכתבו ציין כי מרן שליט"א בירך ומתפלל "מי שאמר לעולמו די יאמר למלאך המשחית הרף, ולא ישמע שוד ושבר בארצינו". ומרן שר התורה שליט"א הוסיף לאחר חתימת בנו הגרי"ש שליט"א על המכתב חיזוק כי "הדברים נכונים"

מרן שר התורה הגר
הדף היומי מסכת יומא דף לח
תיעוד: יו"ט שבועות בחצר הקודש סאווראן‎
מרן ראש הישיבה: "נחפשה דרכינו ונחקורה" • צפו
מרן רה"י בשיחה מיוחדת בעקבות המצב הביטחוני והאסונות • שידור חוזר
הדף היומי מסכת יומא דף לז
רבותנו תקנו לנו ברכות לכל המצוות • הלכה יומית
שְׁלַח רְפוּאָה שְׁלֵמָה: התפללו לרפואת הפצועים באסון הפרנצ'עס
קורע לב: הרוגי האסון מובאים למנוחות
טיש נעילת החג בחצר הקודש סאדיגורה • צפו
הכנסת ספר תורה בקהילת המתמידים • תיעוד מלא