האם עדיף ללמוד בסוכה או בבית המדרש? • דף היומי

מי ידע שיחת מלאכים, שיחת שדים ושיחת דקלים? ומי היה ראוי שתשרה עליו שכינה כמשה רבינו? • הדף היומי מסכת סוכה דף כח

האם עדיף ללמוד בסוכה או בבית המדרש? • דף היומי

הדף היומי מסכת סוכה דף כח

הדף היומי מסכת ביצה דף ט"ז
צפו: הגרי''ח אוהב ציון על יום כיפור
שעיר המשתלח • הרב אשר וייס
מסר קצר ליום כיפור • הרב אשר וייס
הגרי"ח אוהב ציון: יום כיפור יום אדיר בימי השנה
איך לצלוח את יום הכיפורים? • ערב יום כיפור • צפו
המוצא תפילין בשבת ברחוב, מה יעשה? • דף היומי
שידור חי: משדר סליחות לערב יום כיפור
ירושלים: חולקו הצללות למנייני התפילות שיערכו בשטח פתוח
הרב מיכאל לסרי - הכנה ליום כיפור תשפ''ב