בעקבות האלימות בבני ברק: הגר''ד יוסף במסר • צפו

חבר מועצת החכמים של תנועת ש"ס הגאון הרב דוד יוסף שליט"א במסר חד ונוקב: הגר"ע יוסף היה יוצא בכל תוקף כנגד אותם פורעים • צפו

בעקבות האלימות בבני ברק: הגר''ד יוסף במסר • צפו

הגר''ד יוסף נגד האלימות

בעקבות שורת האירועים האלימים וההתפרעויות שהתרחשו בימים האחרונים בריכוזים החרדיים, יוצא היום (ב') חבר מועצת החכמים הגר"ד יוסף שליט"א בה הוא מביע את מורת רוחו מתופעת ההפגנות והעימותים עם כוחות המשטרה הגורמות לפגיעה בנפש ורכוש וגורמות לחילול ה'. דבריו מצטרפים לקריאתו של נשיא הראשל"צ הגר''י יוסף שליט"א.

בפתח דבריו אומר חבר מועצת החכמים: כתוב בתורה "הקול קול יעקב והידיים ידי עשיו", חז"ל אומרים: שהכוח של יעקב אבינו, של עם ישראל, זה בפה שלהם. הכוח של עשיו זה באלימות – זה בידיים".

"צר לנו לשמוע שיש יהודים הקוראים לעצמם שומרי תורה ומצוות שמשתמשים באלימות, מחללים שם שמיים. אילו אבי מורי מרן הגר"ע יוסף היה חי היום אין ספק שהוא היה יוצא בכל תוקף כנגד אותם פורעים כנגד אותם אספסוף שהולכים בדרכו של עשיו הרשע. דרכם לא דרכינו. אנחנו צריכים ללכת בדרך תורה".

"עת צרה היא ליעקב", אנחנו נמצאים עכשיו בצרה ומצוקה, אנחנו צריכים לשמור על כל ההוראות ע"פ דין תורה. "ונשמרתם מאוד לנפשותיכם", זה התפקיד שלנו. ולהתפלל כל הזמן וללמוד תורה ולעשות כל מה שאנחנו יכולים לעזור לכלל ישראל. ולא חלילה לעשות ההיפך, להביא קטרוג על עם ישראל בזה שאנחנו נוקטים בשיטותיו של עשיו הרשע, ממש ההגדרה היא עשיו הרשע".

ומסיים הגר"ד את דבריו: "אני שמעתי את דבריו של אחי הגדול מרן הרב יצחק יוסף שליט"א, אני מצטרף לדברים שלו ואני קורא לכולם להוקיע את אותם פורעים. להפסיק את האלימות הזאת, חלילה הדברים הללו יכולים להביא לרצח ולשפיכות דמים. אנחנו צריכים להוקיע את זה להרחיק אותם מתוך המחנה שלנו וללכת בדרך של תורה, העדינות של התורה, הקדושה. תורה, תפילה, יראת שמיים ולהתפלל לקדוש ברוך הוא שיושיע אותנו ויציל אותנו מכל צרה ומצוקה ומכל נגע ומחלה, אכי"ר".

הגר''י יוסף התבטא הבוקר, לראשונה על חילול ה' בשריפת האוטובוס אמש בבני ברק: "שמעתי בכאב רב ובזעזוע על האלימות הקשה והחילול ה׳ החמור שנעשה בימים האחרונים בכמה מקומות ברחבי הארץ, והתנהגותם האלימה של קומץ נערים מנוערים מן התורה ומהמידות ודרך ארץ שמבצעים מעשי אלימות בימים האחרונים".

הגר''י יוסף על ההתפרעות בבני ברק

"בוודאי שאין שום הצדקה למעשים חמורים מעין אלה, אותם שעושים מעשים כאלה בשם התורה, הם מחללים שם שמים ברבים. בגמ׳ (יומא פ״ו ע״א) מבואר עוון חילול ה׳ הוא עוון הכי חמור שיש, אפילו יהיה לו ייסורים אפילו יעבור עליו יום הכיפורים ויחזור בתשובה לא מתכפר לו העוון הזה. לכן יש להוקיע את אותם פורעים ולהתנער מהם".

"דרכנו כדרך התורה ודרך ארץ קדמה לתורה, וחובה קדושה על ראשי העיר ועל רשויות הרווחה בעיר בני ברק להתגייס לטיפול מיידי בנוער זה, שאחרי הכל הוא חלק מבשרנו וכמובן שהוא מיעוט ואינו מלמד על הכלל, מיעוט זה מכתים את תדמיתו של הציבור החרדי כולו, שרובם ככולם רחוקים מאוד מהתנהגויות אלה".

"ואני קורא בקריאת קודש לאותו נוער לחדול מכל מעשי אלימות ולדעת שאין שום הצדקה בעולם לנקוט בדרך של אלימות. כי אנשים אחים אנחנו, כולנו בני אברהם יצחק ויעקב, דרכיה דרכי נועם וכל נתיבותיה שלום. וכולנו מצווים על ואהבת לרעך כמוך".

"כמו כן, על שוטרי משטרת ישראל אני קורא אליכם לנהוג באיפוק כי אנשים אחים אנחנו, כולנו בני אברהם יצחק ויעקב, דרכיה דרכי נועם וכל נתיבותיה שלום. וכולנו מצווים על ואהבת לרעך כמוך".

"ועל המחנכים במוסדות החינוך בכל אתר ואתר, לעמוד בקשר רצוף עם כלל התלמידים בכל התקופה הקשה העוברת עלינו, ללמדם תורה מידות ודרך ארץ". "ויהי רצון שיקויים בנו מה שנאמר בגמ׳ יומא שם: "ואהבת את ה' אלהיך" שיהא שם שמים מתאהב על ידך", ונזכה להרבות בקידוש ה׳ ולא חלילה להיפך".

"ואני תפלה שהשי"ת יאזין לתפילותינו ויעצור המגפה והמשחית מעל העולם כולו ומעל עמו ישראל בכל מקום ומקום. וכל החולים הקב״ה ישלח להם רפואה שלימה אמן ואמן".

האם עדיף ללמוד בסוכה או בבית המדרש? • דף היומי
הגרי"ח אוהב ציון: על הרבי מסטמר
פנינה יקרה: ארבעים יום של עת רצון
כינוס מאות שלוחי חב"ד בברית המועצות לשעבר • גלריה וקליפ
מועצת הרבנות הראשית נגד רפורמת הכשרות של כהנא
האם מותר לומר סליחות לפני תפילת מנחה • הלכה יומית
איך מקימים בית עם חיי זוגיות מוצלחים? • צפו
כמה סעודות יש לאכול בחול המועד? • דף היומי
מהטיש ועד המעמד בציון: כך ציינו את הייארצייט הראשון בסדיגורה
בתקציב של 100 מיליון ש''ח: בין היתר לטובת רפורמת הכשרות