ההדלקה באשלג: האדמו"ר הסביר למה אין "ועל הנצחונות" • גלריה

מעמד ההדלקה בחצר הקודש אשלג: הרבי הסביר מדוע בעל הניסים אנו אומרים ועל המלחמות אבל לא אומרים ועל הניצחונות

ההדלקה באשלג: האדמו"ר הסביר למה אין "ועל הנצחונות" • גלריה הדלקת נר שביעי באשלג

קהל חסידי ואוהדי בית אשלג השתתפו ביום רביעי נר שביעי דחנוכה במעמד מרגש במיוחד של הדלקת נר חנוכה ע"י האדמו"ר.

לאחר הדלקת הנרות החלו לשורר את המזמורים הנהוגים לזמרם בחצר הקודש אשלג. ולאחר מכן התקיים מעמד לחיים טיש שבמהלכו נשא האדמו"ר דברי תורה בעניני דיומא, וכן עורר את הקהל הק' להתחזק בימים אלו בלימוד התוה"ק ובפרט בלימוד הזוה"ק ולפחות את הזוה"ק מחומש חק לישראל.

יצויין כי במשך 25 השנים האחרונות מעורר הרבי את עניין לימוד הזוה"ק ואף חילק האדמו"ר עשרות אלפי ספרי חק לישראל עם פירוש הסולם שהוציא בכמה מהדורות ואף במהדורת כיס כדי שיוכלו ללמוד בו כל יום ויום.

וכן הוסיף ואמר שבעל הניסים אנו אומרים ועל המלחמות מדוע לא אומרים ועל הניצחונות אלא שהמלחמה עם היוונים והמתיוונים נמשכת אף בימינו לדוגמא בזה שרוצים לחייב שילמדו את לימודי הליב"ה וכן לימודים חילונים במוסדות התורה, בתלמודי התורה ובישיבות הק' זוהי המלחמה של היוונים והמתייונים שבדורנו. וקרא להתחזק בלימוד התוה"ק וכן בלימוד הזוה"ק שבעיקר ע"י לימוד הזוה"ק תבוא הגאולה (כדברי הגר"א ועוד). וכן הביא מהספרים הק' שצדיקי הדור מהדורות הקודמים עודדו מאד את לימוד הזוה"ק ובמיוחד בזמנינו צריכים להתחזק בזה. כמובא בתיקוני הזוה"ק ביזה חרב ואבדון באים לעולם בגין דלא בעי לאשתדלא בחכמת הקבלה.

במהלך עריכת שולחן הלחיים התקיים מעמד חלאקה לאחד מילדי החסידים, ולאחר מכן עברו הקהל להתברך לקראת זאת חנוכה ולקבל את מעות החנוכה מידי האדמו"ר.

הדלקת נר שביעי באשלגהדלקת נר שביעי באשלגהדלקת נר שביעי באשלגהדלקת נר שביעי באשלגהדלקת נר שביעי באשלגהדלקת נר שביעי באשלגהדלקת נר שביעי באשלגהדלקת נר שביעי באשלגהדלקת נר שביעי באשלגהדלקת נר שביעי באשלגהדלקת נר שביעי באשלגהדלקת נר שביעי באשלגהדלקת נר שביעי באשלגהדלקת נר שביעי באשלגהדלקת נר שביעי באשלגהדלקת נר שביעי באשלגהדלקת נר שביעי באשלגהדלקת נר שביעי באשלגהדלקת נר שביעי באשלגהדלקת נר שביעי באשלגהדלקת נר שביעי באשלגהדלקת נר שביעי באשלגהדלקת נר שביעי באשלג
האדמו"ר מבוטושאן והאדמו"ר מפיטסבורג בשמחת נישואים
מדוע הלך רבי עקיבא לנהרדעא? • דף היומי
הגר"ד לנדו השתתף אמש בשמחת החתונה לנכדת המשגיח‎‎ • גלריה
חומש סעודה בת"ת פיטסבורג • גלריה
המקובל השיא את בנו, גדולי ישראל באו לברך • גלריה‎‎
האם יש למנוע מילד לשחק במוקצה? • דף היומי
המיסיונר הבכיר הודיע לחבריו שחזר בתשובה שלמה: "יש רק ה' בעולם"
שמחת השבע ברכות המרכזית לבית סאווראן • גלריה
אברכי בית המדרש יחוה דעת הוסמכו לרבנות • גלריה‎‎
הרב יגאל כהן חיתן את בתו, כולם עלו לברך • גלריה‎‎