שנה לפטירת כ"ק מרן אדמו"ר הקוה"ט מקליוולנד זצוק"ל

רעננה מתאחדת ליום חסד • מוקד להעברת קוויטלאך לרגל שנה לפטירת הצדיק מליוולנד זצ''ל

שנה לפטירת כ"ק מרן אדמו"ר הקוה"ט מקליוולנד זצוק"ל

בליל שישי הקרוב, א' דר"ח אדר תמלא שנה לפטירת כ"ק מרן אדמו"ר הקוה"ט מקליוולנד זצוק"ל. בלילה זה יציינו בחסידות קליוולנד בתוך כלל תושבי רעננה את פטירתו של רועה נאמן ואב רחימאי ליבם ואוהבם של ישראל עם פעילויות לעילוי נשמתו הטהורה תוך שמירה מלאה על ההנחיות.

לרגל היום הזה מתאחדים תושבי רעננה בפרויקט מיוחד של חסד ועזרה לקהילה. במסגרת מיזם "ערבים זה לזה" מינהל קהילה בעיריית רעננה הזמינה את ילדי העיר לקחת על עצמם עשיית חסד וערבות הדדית בין תושבי העיר, אמירת תהילים לרפואת חולי הקורונה, הקדשת שמות חולי קורונה לתפילה לימוד משניות לע"נ האדמו"ר, תוכן וחידונים בנושא חסד, הכנסת אורחים ועוד.

בעקבות המצב הקשה השורר בעולם כולו ובעקבות בקשות מרחבי תבל להעברת פתקאות לתפילה בציונו הקדוש של האדמו"ר ביום הילולא – הוצבה הדמיית ענק של מצבת קדשו של האדמו"ר בבית מדרשו שבמרכז העיר רעננה. אלפי תושבים הגיעו במהלך השבוע להכניס פתקאות לתפילה. הפתקאות שנמסרו יועברו ביום ההילולא לציון הקדוש של האדמו"ר.

אוהבם של ישראל כ"ק מרן הקוה"ט אדמו"ר מקליוולנד זצוק"ל, הקים אהלה של תורה וחסידות בקליוולנד וברעננה, ורבים השיב מעוון בפעילות הענפה של קירוב רחוקים תחת כנפי השכינה.

בשנה האחרונה, בעוד משבר הקורונה מכה בעולם כולו, אנשים שנקלעו לצרות מספרים שקיבלו על עצמם להדליק 40 יום שני נרות לע"נ האדמו"ר הרה"ק רבי יצחק אייזיק בן האדמו"ר רבי ישער בער זצוק"ל וביום ה-40 באו להדליק את הנרות בציון בהר הזיתים וראו ישועות למעלה מדרך הטבע.

כדרך האדמו"ר בחייו שקיבל כל יהודי בחביבות, כך המוני בית ישראל עולים להתפלל בציון קודשו שנהפך למוקד תפילה עבור יהודים שהכירו את האדמו"ר ואף לאלה שלא זכו להכירו.

החל מיום חמישי אחה"צ יעלו המונים לפקוד את ציונו הקדוש מכל רחבי הארץ, הסעות יצאו מבית הכנסת קליוולנד ברעננה ובביתר עילית, בכדי להכשיר את המקום לעליית ההמונים הותקן במקום תאורה לכל שעות ההילולא, אוהל תפילה לרווחת ההמונים, ברזי מים לנטילת יד ומתקני שתיה.

ראש עיריית רעננה חיים ברוידא אמר: תושבי רעננה כולם ערבים זה לזה, ברעננה מציינים וממשיכים את מורשתו של האדמו"ר מקליוולנד זצ"ל בערבות הדדית ועשיית חסד בתרומה לקהילה וערבות הדדית לזכרו. בשנה האחרונה מאז פרוץ נגיף הקורונה, עיריית רעננה יוזמת פעילויות של ערבות הדדית ותרומה לקהילה. זכות היא לנו, שהאדמו"ר הנציח ברעננה את מפעלי החסד שהוא ניהל עשרות שנים למען כל תושבי העיר.

הצדיק מקליוולנד זצ''לציונו הקדוש של הצדיק מקליוולנד זצ''ל בהר הזיתים
נשיאות הכנסת אישרה: תוקם שדולה ל"פתרונות דיור למגזר החרדי"
בנט מוסיף הגבלות ו"מאיים" בסגר שיפול כנראה בחגים
השרה להגנת הסביבה: "פועלים להכרזה על מצב חירום אקלימי"
ח''כ ביטן: "נהיינו מדינה עשירה שהורגת את הדיור הציבורי"
שריפה סמוך לשורש: כביש 1 נחסם
אושרה הארכת ההכרזה על מצב חירום
צפו: חילוץ מלב הכנרת
בעקבות מזג האוויר: מאסר על הדלקת מדורות
ירושלים: אותרו פצצות מלפני 60 שנה
ח''כ מקלב: "אסור שמקרים מעין אלו יעבור לסדר היום"