אושר סופית: מענק חד פעמי להגדלת קצבאות הנכות

אושרה בקריאה שנייה ושלישית הצעת חוק הביטוח הלאומי - מענק חד-פעמי חלף הגדלת קצבאות הנכות לשנת התשפ"א-2020. 70 ח"כים תמכו בהצעה ללא מתנגדים

אושר סופית: מענק חד פעמי להגדלת קצבאות הנכות אילוסטרציה

מליאת הכנסת אישרה בקריאה שנייה ושלישית את הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס' 218 – הוראת שעה) (מענק חד-פעמי חלף הגדלת קצבאות הנכות לשנת 2020), התשפ"א-2020. 70 ח"כים תמכו בהצעה ללא מתנגדים.

על פי הצעת החוק המענק ישולם לזכאים על פי חישוב של כ- 150-500 ₪ לחודש כפול 12 חודשים, על פי הקריטריונים שנקבעו. כמו כן, נכים מונשמים יקבלו 5,341 ₪ כפול 12 חודשים (כ-64,000 ₪). המענק ישולם בשתי פעימות- הראשונה כבר במהלך חודש אוקטובר עבור עשרה חודשים והשנייה בחודש דצמבר, עבור החודשיים הנותרים.

בנוסף, מוצע לקבוע כי תשלומים לפי הסכמים שנערכו לפי הוראת סעיף 9 לחוק הביטוח הלאומי בשל ההשפעות הכלכליות של נגיף הקורונה החדש לא ייחשבו הכנסה לעניין כל דין אלא אם נקבע אחרת בהסכם.

בחודש ספטמבר 2019 הוקם צוות ממשלתי בין–משרדי לטיפול בנושא הכולל את נציגי משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים המוסד לביטוח לאומי משרד ראש הממשלה, המועצה הלאומית לכלכלה, בנק ישראל, משרד הבריאות ומשרד האוצר, אולם עבודתו של הצוות נעצרה עקב מערכות הבחירות החוזרות ונשנות

בדברי ההסבר להצעה נכתב: "החל מחודש מרס 2020 מתמודדת המדינה עם מצב חירום שנגרם בשל התפרצות והתפשטות נגיף הקורונה .עקב התפרצות זו הוגבלה עד מאוד פעילות המשק והתקיים מאמץ לאומי לעצירת המשך התפשטות הנגיף בישראל . נסיבות חריגות אלה צמצמו רבות את פעילותם השגרתית של משרדי האוצר והרווחה אשר התמקדו בהתמודדות עם המשבר .חברי הצוות, רובם ככולם, עסקו בטיפול אינטנסיבי בסוגיות הנוגעות למשבר ולצדן בסוגיות פרטניות בעלות דחיפות מיוחדת כפועל יוצא מכך חל עיכוב נוסף בגיבוש המלצות הצוות והשרים.

זמן קצר לאחר כינון הממשלה ה־ 35 התחדשה עבודת הצוות הבין משרדי שהוקם לטיפול בנושא, והוא החל בעבודת גיבושן הסופי של ההמלצות ברבעון האחרון של שנת 2020 , לשם מסירתן לשרים והבאת המלצות השרים לאחר מכן, לאישור הממשלה, במסגרת אישור הצעת חוק התקציב .זאת מתוך הנחה כי היא תובא לפני הממשלה הנכנסת בהקדם .

עקב העיכוב בהגשת ההמלצות ובמטרה לשפר את רמת חייהם של אנשים עם מוגבלות, הוחלט להקצות במסגרת תכנית הפעולה המפורטת כאמור בסעיף 3ב לחוק– יסוד: משק המדינה, לשימוש בסכום ההוצאה הממשלתית לשנת 2020 , סכום של 940 מיליון שקלים חדשים שיוקצו לטובת אוכלוסייה זו, וזאת כל עוד לא חוקק חוק התקציב."

טיסה ראשונה מדובאי נחתה בישראל
האוצר יתמרץ פרישה נרחבת של g5
ח"כ ארבל: תלונה על נהג מונית בגין 3.8 ש"ח
הקבינט אישר את התקנות לפתיחת השווקים
ח"כ אבוטבול דואג לטבריה • צפו
141 חברות ימומנו בסך 50 מיליון ₪ להגברת היצוא
מענק האבטלה של 2,000 ₪ הוארך בשבועיים
רה"ע רובינשטיין: נפיץ הייטק ולא יאשימו אותנו בקורונה
עיריית ירושלים בפעילות למען 88 המשפחות שבתיהם עלו בלהבות
סערה: בג"ץ החליט להתערב בסוגיית התקציב