בקשת סליחה? השאלה רק ממי! • צפו

הרב אליהו רבי: שלום וברכה מורי ורבותי!

בקשת סליחה? השאלה רק ממי! • צפו

בקשת סליחה? השאלה רק ממי!

ואנו מתקרבים בצעדי ענק ליום הכיפורים, יום אדיר בימי שנה.

ושימו לב טוב מורי ורבותי!

המשנה במסכת יומא () מלמדת אותנו שעל עבירות שבין אדם למקום, כלומר, בין אדם לבין האלוקים, יום הכיפורים מכפר.

אבל על עבירות שבין אדם לחבירו, אין יום הכיפורים מכפר.

אתה לא יכול לומר:

"ריבונו של עולם!

אני מבקש סליחה על כך שהכעסתי את חברי או הזקתי לו", אתה אמור קודם כל לגשת לחבר, לפצות אותו, לקבל את סליחתו, ורק לאחר מכן לחזור לאלוקים ולבקש את סליחתו על כך שפגעת באחד מיציר כפיו.

אומר לך הקדוש ברוך הוא:

"אל תחשוב לברוח אלי מסכסוך עם חבר שלך.

אל תחשוב להיות עקום עם כל העולם, וישר מולי, ולחוש בנוח, ממש לא!

קודם כל, אני רוצה אוֹתְךָ מסתדר עם כל החברים, קודם כל, אני רוצה לראות אוֹתָךְ מסתדרת עם כל בנות המשפחה, ורק לאחר מכן להגיע אלי ולבקש סליחה, מחילה וכפרה על היחסים בינינו.

זה אומר שאת היום הזה צריכים להקפיד ולהקדיש ליום בו אנחנו מבקשים סליחה מכל מי שיש סיכוי שנפגע מאיתנו, ליום שבו אנו משלימים עם כל מי שיש סיכוי והוא ברוגז איתנו, ליום שבו אנו מרבים באהבה, אחווה, שלום ורעות , דוקא עם אותם אנשים שאנחנו יודעים, שלא הולכים איתנו ביחד בתלם.

אם ישנו אדם שאנחנו לא אשמים ביחסים הללו, והוא זה שלא מוכן בשום פנים ואופן להשלים איתנו, אנחנו צריכים לעשות צעד אחר!

להקדיש את יום הכיפורים לרפואתו ולהצלחתו, לומר:

"ריבונו של עולם!

למרות שהוא עושה לי צער, למרות שהוא עושה לי נזקים, למרות שהוא הבעייתי מבין השניים, אני מבקש ממך, תתיחס אליו כאל חולה, תרפא אותו ממחלתו, תרפא אותו גם מהצרות שהוא עושה לי, וגם מהצרות שהוא עושה לעצמו.

גם מהצער שהוא גורם לי, וגם מהצער שהוא גורם לעצמו.

אני לא מבקש ממך להיות אותו אחד שיזכה ויצא מאושר מהסיפור הזה, אני מבקש ממך, תוציא מהסיפור הזה גם אותי וגם אותו, כי שנינו צריכים להיות מאושרים".

האהבת ישראל שלי לא נפגמת מול האדם שמחולל לי לרעה, כי אני יודע להשיב טובה תחת רעה, כי בדיוק כפי שכל המשיב רעה תחת טובה, לא תמוש רעה מביתו, כמאמר הפסוק במשלי (), כך כל המשיב טובה תחת רעה, לא תמוש לעולם, בעזרת ה' ובישועתו, טובה מביתו.

ברכת הצלחה רבה לכולנו באחד ממבחני החיים הקשים ביותר, וברוכים תהיו!

גלריה: שמחת החג ב'צאנז' - פתח תקוה של ילדי הקהילה
מהסוכה ועד לשלום הבית • חג הסוכות • צפו
מדוע אסור לאכול בשר גדי בליל הסדר? • דף היומי
גדר הפקר פירות שביעית • הרב אשר וייס
הגרי"ח אוהב ציון: הילולות הצדיקים בסוכות
אלפים במעמד ברכת הכהנים בכותל • גלריה
שמחה ללא גבולות • חג הסוכות • צפו
אדם שלא הניח עירוב תבשילין, מה יאכל? • דף היומי
הכח של הסוכה לרפא כל מחלה • צפו
הרב מיכאל לסרי - שמחה