שוב בימינה: הח''כ החדש חולק על הגר''י יוסף שליט''א

רק נכנס לכנסת וכבר חולק על הרב הראשי: שוב מכה מהמפלגה הדתית, ח''כ יום טוב כלפון חולק על הרב הראשי הגאון רבי יצחק יוסף שליט''א

שוב בימינה: הח''כ החדש חולק על הגר''י יוסף שליט''א הגר''י יוסף שליט''א

בושה בכנסת: ח''כ יום טוב כלפון חלק על דברי הרב הראשי הגר''י יוסף שליט''א. בשיעורו השבועי כאשר לצידו ישב רבי חיים ביתאן,הרב הראשי של תונסיה, הזכיר הגר''י יוסף שליט''א שאלה שנשאל בה מאחד מתושבי תוניסיה האם כדאי לו לעלות ארצה.

סיפר הגר''י יוסף: "אמרתי להם 'תלוי איפה יגורו, אם יגורו בישיבה חרדית או על יד 'כסא רחמים', אז שיעלו. אבל אם יגורו בהרצליה וכל מיני מקומות של חילונים - יבואו כאן וחס ושלום יתקלקלו, שיישארו שם". הגאון סיכם: "גדול המחטיאו יותר מן ההורגו".

בעקבות דברי הראשון לציון, חלק על דבריו ח״כ יום טוב כלפון מימינה ואמר: ״כבוד הרב, מצוות ישוב ארץ ישראל שקולה כנגד כל המצוות שבתורה".

עוד טען כי: "במסכת כתובות דף קי ע"ב כתוב: ״תנו רבנן, לעולם ידור אדם בארץ ישראל אפילו בעיר שרובה עובדי כוכבים, ואל ידור בחו"ל ואפילו בעיר שרובה ישראל, שכל הדר בארץ ישראל - דומה כמי שיש לו אלו-ק, וכל הדר בחוצה לארץ - דומה כמי שאין לו אלו-ק…״.

לסיום הקשה על דברי הגר''י יוסף שליט''א וטען: "מתקשה להבין כיצד הרב יכול להמליץ ליהודי תוניסיה, שחווים אנטישמיות והתבוללות, שלא לעלות לארץ.כמי שעלה מצרפת, וחי שם בקהילה יהודית חזקה, אני אומר מפורשות: תמיד תמיד עדיף לחיות בארץ ולא בחו״ל".

ח''כ יום טוב כלפון בהשבעתו לכנסת
ח''כ כהנא על בנט: "מעוניין להפסיק את תפיסת העולם החרדית"
הליכוד על בנט: "משסה הורים אלו באלו"
בנט: "אני רוצה שההורים יריבו אחד עם השני"
לקראת חקירת פרשת הצוללות? בנט נפגש עם יו״ר התנועה לאיכות השלטון
בן גביר: "ההר הוליד עכבר, בנט צריך להתנצל"
חה"כ אבי מעוז הגיש בג"צ נגד ניר אורבך ומיקי לוי
בנט: "למדנו שהטלת הספק היא תנאי הכרחי לניהול חיינו"
סיכום חדשות השבת: הכותרות שלא כדאי שתפספסו
כאסח בין ימינה ולציונות הדתית
גרמניה תעביר 100 מיליון יורו לרשות הפלסטינית