האם מותר לישון ביום שבת לכבוד חג השבועות תשפ"ב • הלכה יומית

צפו: האם מותר לישון ביום שבת לכבוד חג השבועות תשפ"ב • הלכה יומית עם הרב אברהם יוסף שליט"א

 האם מותר לישון ביום שבת לכבוד חג השבועות תשפ"ב • הלכה יומית

הרב אברהם יוסף שליט"א האם מותר לישון ביום שבת לכבוד חג השבועות תשפ"ב

איך למלא את מצבר החיים שלך? - הרב אליהו רבי
הילולת ה'בת עין' אצל המשפיע רבי מיילך בידרמן
הדף היומי מסכת נדרים דף מב
איך תהיה המאושר עלי אדמות? יוס'לה קמצן קדוש! - הרב אליהו רבי
הדף היומי מסכת נדרים דף מא
הסוד לכחות עצומים בכל בוקר מחדש! - הרב אליהו רבי
בני הישיבה פיזזו בהוצאת ספרו של ראש הישיבה
הדף היומי מסכת נדרים דף מ
תזהר לא להרוס לילד את החיים! - הרב אליהו רבי
הדף היומי מסכת נדרים דף לח