הרב שטרנבוך בביקור היסטורי בישיבת 'באר התורה' • גלריה

הרב משה שטרנבוך בא לביקור היסטורי בישיבת 'באר התורה' (גי"ל) לרגל ברית לנכדו של ראש הישיבה בה שימש כזה רק טרם הברית נשא הרב שטרנבוך דברי חיזוק בפני בני ה...

הרב שטרנבוך בביקור היסטורי בישיבת 'באר התורה' • גלריה

הרב משה שטרנבוך בא לביקור היסטורי בישיבת 'באר התורה' (גי"ל) לרגל ברית לנכדו של ראש הישיבה בה שימש כזה רק טרם הברית נשא הרב שטרנבוך דברי חיזוק בפני בני הישיבה במהלכם התייחס ללחימה באוקראינה.

בדבריו אמר: "יש עכשיו מצב קשה מאד אני לא רוצה להגיד בפה איך קשה אבל חז"ל אומרים שלפני ביאת המשיח כולם אומרים אנו לא רוצים מלחמה אבל סוף סוף הקב"ה יבוא ויכריח אותם. וגם אם הם לא רוצים בכל זאת הם יגיעו למלחמה. ואז הקב"ה יעניש בצורה חזקה על כל השנים שהם עשו לנו וגם על מה שאנו תולים הכל בפוליטיקה ולא יודעים שאין מקרה והכל מאיתו".

ואף הוסיף ואמר "אנשים טועים שאומרים שאנו מתפללים עבור היהודים באוקראינה. צריך להתפלל בעדנו כי אם חס ושלום המלחמה תבוא אזי עם ישראל בכל מקום נמצאים בצרה גדולה מאד"

את דבריו סיים ואמר "שצריך לנצל את ימי הספירה ולחטוף כמה שיותר.ואז יביא הקב"ה את משיח צדקנו."

הרב שטרנבוך בביקור היסטורי בישיבת 'באר התורה'

בימה

הרב שטרנבוך בביקור היסטורי בישיבת 'באר התורה'הרב שטרנבוך בביקור היסטורי בישיבת 'באר התורה'הרב שטרנבוך בביקור היסטורי בישיבת 'באר התורה'
המקובל השיא את בנו, גדולי ישראל באו לברך • גלריה‎‎
האם יש למנוע מילד לשחק במוקצה? • דף היומי
המיסיונר הבכיר הודיע לחבריו שחזר בתשובה שלמה: "יש רק ה' בעולם"
שמחת השבע ברכות המרכזית לבית סאווראן • גלריה
אברכי בית המדרש יחוה דעת הוסמכו לרבנות • גלריה‎‎
הרב יגאל כהן חיתן את בתו, כולם עלו לברך • גלריה‎‎
מדוע אין כתובה בנישואי חרשת? • דף היומי
המונים התכנסו בבנייני האומה לזכר הרב מרדכי אליהו זצ"ל • גלריה
הסידור ההיסטורי של הרבי מקרעטשניף הגיע לידי נינו • גלריה
האדמו"ר מבוטושאן בשמחת השבע ברכות לבת מקורבו • צפו