ישיבה נסגרה עקב סדרי בטיחות

בצעד חריג הורה מפקד מחוז ירושלים על צו סגירה מידי לנכס המשמש כישיבה בקרית יערים, הסיבה לסגירה לדברי המפקד: אי קיום סדרי בטיחות אש בנכס המהווה סכנה מידית...

ישיבה נסגרה עקב סדרי בטיחות סגירת הישיבה בקרית יערים

בצעד חריג הורה מפקד מחוז ירושלים על צו סגירה מידי לנכס המשמש כישיבה בקרית יערים, הסיבה לסגירה לדברי המפקד: אי קיום סדרי בטיחות אש בנכס המהווה סכנה מידית וממשית לחיי אדם.

היום בשעות אחר הצהריים התקיים שימוע במפקדת המחוז בהשתתפות מפקד המחוז, ראש מחלקת ההגנה מאש וקצינים נוספים וכן נציגי בעל הנכס, אנשי ישיבת "ישרי לב" השוכנת בישוב קרית יערים.

הרקע לשימוע היה הפרה מתמשכת של תקנות ההגנה מאש מאז שנת 2015. בין היתר במקום לא הותקנו ברזי כיבוי, לא נרכש ציוד כיבוי בסיסי הכרחי, לא קיימים פתחי מילוט ראויים ועוד. אולם הדברים הגיעו לשיאם לאחר שבמקום נבנתה קומה נוספת המשמשת ללינת התלמידים ללא היתר ומחומרים דליקים.

בין הנימוקים לסגירת המקום כפי שנאמרו מפי מפקד המחוז טפסר ניסים טויטו: "בנכס על כל חלקיו קיימת סכנה ממשית ומידית לשוהים בו ובסביבתו. אחריותי כמפקד מחוז לשמור על התלמידים השוהים במבנה, ועל כל הבאים בשעריו ואף של השוהים בסביבתו. אחריות זו חלה בראש ובראשונה עליכם כמחזיקים וכאחראים לנכס. נוכח ליקויים כה רבים, לצערי אין מנוס אלא להורות על הפסקת כל שימוש בנכס, למעט תיקון הליקויים". צו הסגירה נכנס לתוקפו באופן מידי.

סגירת הישיבה בקרית יעריםסגירת הישיבה בקרית יעריםסגירת הישיבה בקרית יעריםסגירת הישיבה בקרית יערים
האם יכולה היבמה לידור הנאה מן היבם? • דף היומי
פנינה יקרה: להיות מחובר באמונה
האם יכולה היבמה לידור הנאה מן היבם? • דף היומי
שידור חי: מרן הראשל"צ הרב יצחק יוסף שליט"א
הדף היומי מסכת יבמות דף קי
מסר קצר לפרשת קרח • הרב אשר וייס
כשהסוס הרתום לעגלה משתולל • פרשת קרח • צפו
מהי הדרך להתמודד מול עוקרי התורה? חבר המועצת מגלה
הדף היומי מסכת יבמות דף קט
פרשת קרח תשפ"ב • הרב אשר וייס