רעיון קצר לפרשת השבוע מאת הרב אשר וייס שליט''א | פרשת ואתחנן - נחמו

תכלית הבריאה - כל מצוה שאדם עושה מקבל הארת פנים מהשי"ת - אדם חוטא לו ולהשי"ת - מחשיך את הבריאה

רעיון קצר לפרשת השבוע מאת הרב אשר וייס שליט''א | פרשת ואתחנן - נחמו

ללא קרדיט

מרן ראש הישיבה: האסונות בבין הזמנים - מפני שאין תורה
הגר"י כהן בזעקה: עסוקים בקורונה השכם וערב אבל מה יהיה על התורה?
צפו במרן הרב עובדיה יוסף שמספר על אשתו הרבנית מרגלית שבאה בחלום לאחר פטירתה...
כמות המתפללים בבתי הכנסת: עד לתחילת שבוע הבא המתווה ישונה ויתוקן
המקובל הרב בניהו שמואלי ערך חתונה לבנו בתוך היכל הישיבה • גלריה
הפוסק הכריע האם צריך לברך על עוגה באמצע הסעודה
הילולת צדיקים: בעל מדרש "ילקוט מעם לועז"
מסיבת הפתיחה למגבית האדירה עבור מפעל החסד 'עזר למשפחות לאנ"ש סאטמר בארה"ק
מרן ראש הישיבה: לא כדאי שהבחורים ילכו לחתונות
סיפורי הבעש''ט: תשובת העגלון