האדמו"ר הפתיע את החסידים ודרש: "לא לבטל תורה בגלל קמפיין"

במעמד השבע ברכות בצאנז בשילוב פתיחת הקמפיין למען המוסדות הופתעו החסידים לשמע דרישתו המפתיעה של האדמו"ר לאברכים "לא לעסוק בגיוס כספים יותר משעתיים ביום"

האדמו"ר הפתיע את החסידים ודרש: "לא לבטל תורה בגלל קמפיין" שבע ברכות אחרון בצאנז שבע ברכות אחרון בצאנז שבע ברכות אחרון בצאנז שבע ברכות אחרון בצאנז שבע ברכות אחרון בצאנז שבע ברכות אחרון בצאנז שבע ברכות אחרון בצאנז שבע ברכות אחרון בצאנז שבע ברכות אחרון בצאנז שבע ברכות אחרון בצאנז שבע ברכות אחרון בצאנז שבע ברכות אחרון בצאנז שבע ברכות אחרון בצאנז שבע ברכות אחרון בצאנז שבע ברכות אחרון בצאנז שבע ברכות אחרון בצאנז שבע ברכות אחרון בצאנז שבע ברכות אחרון בצאנז שבע ברכות אחרון בצאנז שבע ברכות אחרון בצאנז שבע ברכות אחרון בצאנז שבע ברכות אחרון בצאנז שבע ברכות אחרון בצאנז שבע ברכות אחרון בצאנז שבע ברכות אחרון בצאנז שבע ברכות אחרון בצאנז שבע ברכות אחרון בצאנז שבע ברכות אחרון בצאנז שבע ברכות אחרון בצאנז

"אני מבקש בכל עוז, שאברכי הכוללים הממיתים עצמם באהלה של תורה, לא יעסקו בגיוס כספים יותר משעתיים ביום! מובטחני שאברך אשר ימשיך בלימודיו כרגיל, ואדרבה אף יוסיף להצלחת המערכה, בשעתיים אשר יעסוק בזיכוי הרבים – הוא יראה ברכה והצלחה במעשי ידיו כהנה וכהנה הרבה יותר מאלו אשר עמלים על כך כל היום, כי ברכה מיוחדת שורה על מי שממית עצמו על התורה".


"בוודאי זו היא זכות וחובה לכל אחד להתגייס למערכה, לסייע בידי המנהלים להחזיק את עולם התורה והחינוך, אבל חס ושלום שיגרם מזה ביטול תורה, אלא על ידי שנוסיף חיילים לתורה, ונעשה נחת רוח לבורא כל עולמים, לזכותו הטהור של כ"ק מרן אאדמו"ר זיע"א, ע"י לימוד התורה – אדרבה נראה כולנו הצלחה גדול למעלה מדרך הטבע ולמעלה מהמשוער בסייעתא דשמיא".


מיד עם הישמע דברות הקודש, החלו החסידים כולם בהתעוררות רבתית, כשאברכי הכוללים מקבלים על עצמם יעדים גדולים יותר לאור הבטחתו של הרבי שיראו ברכה בעמלם כהנה וכהנה בזכות לימוד התורה. בתוך כך, הוכרזו היום בכל רשתות הכוללים של חסידי צאנז, מבצעי עידוד ללימוד שעות רצופות בתענית הדיבור בימי הקמפיין שיתקיימו בשבוע הבא לקראת יומא דהילולא של הרבי בעל ה'שפע חיים' מצאנז זיע"א.

שבע ברכות אחרון בצאנז

בחצר חסידות צאנז - אשר נמצאת בימים אלו במערכת ענק למען החזקת כלל המוסדות ברחבי הארץ, ערכו אמש מעמד ענק בהשתתפות אלפי החסידים, בשילוב עם שמחת שבע ברכות לנכד כ"ק האדמו"ר שליט"א.


קודם לכניסתו של האדמו"ר למעמד נערכה במקום רתימת הקהל שלקחו על עצמם יעדים של מיליוני שקלים לגיוס למען התאחדות המוסדות בכל רחבי הארץ. עיני הציבור כולו היו נשואות למשאו של האדמו"ר אשר צפוי היה לעורר את החסידים לפעול ולהפעיל למען החזקת התורה ולומדיה.


אולם עם תחילת משאו, הופתעו אלפי החסידים לשמע דרישתו המפתיעה של האדמו"ר שאמר, "הן אנחנו עושים את כל המערכה הזו, למען התורה ולומדיה, זו הייתה דרכו של מרן אאדמו"ר זיע"א, אשר מסר נפשו לתורה ולומדיה, והנה איך יתכן שדווקא הפעילות למען התורה גורמת לרפיון וחלילה לביטול תורה?" שאל האדמו"ר.

מה עושה אדם שאיחר לתפילת ערבית • הלכה יומית
מזועזע מראש ממשלה עם 6 מנדטים? • צפו
מה הם "שנות חיים ושלום"? • דף היומי
הגר''ד מחבר: האם אנחנו משתדלים לעשות הכל כדי שהגאולה תבוא? • צפו
פנינה יקרה: לצאת מהחושך והבעיות
מה עושה אדם שאיחר לבוא להתפלל • הלכה יומית
מה תעשה לאברך או לבחור ישיבה הראשון שתראה? • צפו
צפו: שיעורו של הגר"י רצאבי למוצש"ק חוקת ובלק התשפ"א
מדוע העם העומדים בעזרה הביאו ספרי תורה מהבית? • דף היומי
ילדים זקוקים לסמכות הורית! • צפו