צפו: תשעה באב בקברי צדיקים עם הרב דב קוק

"המשכת כח תחיית המתים מרבי יוחנן לרב כהנא": תשעה באב תשפ"א במחיצת הרב דב קוק כדברי השולחן ערוך על קברי הצדיקים בתשעה באב

צפו: תשעה באב בקברי צדיקים עם הרב דב קוק

המשכת כח תחיית המתים מרבי יוחנן לרב כהנא - תשעה באב תשפ"א במחיצת הרב דב קוק

דוד שדה

הבוקר לאחר תפילת שחרית יצא מו"ר הרב דב קוק שליט"א אל הקברים כמבואר בהלכה שנהגו ללכת על הקברים בתשעה באב, אך הפעם חרג הרב ממנהגו וביקש עשרה כהנים שיצטרפו אליו.

הרב התחיל בציון רבי יוחנן בציון האמוראים כאשר שם ביקש לומר את התפילה של רבי יוחנן "יהי רצון מלפניך ה' אלוקינו שתציץ בבושתנו ותביט ברעתנו ותתלבש ברחמיך ותתכסה בעוזך ותתעטף בחסידותך, ותבוא לפניך מדת טובך וענוותנותך". לאחר מכן הרב הוציא ספר תורה ואף קרא את ההפטרה מתוך הקלף, מחמת שהיו כמה שלא שמעו בבוקר ספר תורה.

לאחר מכן ביקש הרב מר' עובדיה רביע שיקריא ויספר את כל מעשה תחיית המתים עם רבי יוחנן ורב כהנא, כאשר הרב יושב על הארץ מול ציון רבי יוחנן ומקשיב ולאחר מכן הוסיף וביאר מעט.

ומשם המשיך למערת רב כהנא שבה התרחש נס תחיית המתים של רבי יוחנן, ושם הרב ביקש שיקראו מזמור כ"ב ולאחר מכן מזמור ק"ב, וסיים הרב ב"אנא בכח" וקדיש.

עוד אמר מו"ר הרב קוק קודם תשעה באב: "ידוע מזיקני טבריה שעניין רב כהנא המערה שם זה מקום מאוד קדוש, ועושים שם ניסים מאוד גדולים. והסיבה לזה כי שם בזכותו נעשה תחיית המתים, רבי יוחנן עשה תחיית המתים לרב כהנא, ושניהם קבורים בטבריה".

עוד אמר: "עכשיו אם יבואו עשרה כהנים כמו שיש לשון כזו בחז"ל "עשרה כהנים כתובה בפרשה" (מגילה כג:), והם יבואו לרבי יוחנן ויעשו שם ברכת "מחיה המתים" בתפילת מנחה, או שיזכירו תחיית המתים, ואז ילכו מרבי יוחנן למערת רב כהנא, אז בזה עושים המשכה של תחיית המתים מרבי יוחנן לרב כהנא, וזו בעצם המשכה לכל ישראל".

לסיום אמר: "וזו גאולה גדולה, ודבר בעיתו מה טוב לעשות את זה בתשעה באב, כי זה הזמן שיוצאים אל הקברות, ולהמשיך תחיית המתים כי ביום הזה נולד משיח, ומשיח זה תחיית המתים שלנו".

הדף היומי מסכת ביצה דף ט"ז
צפו: הגרי''ח אוהב ציון על יום כיפור
שעיר המשתלח • הרב אשר וייס
מסר קצר ליום כיפור • הרב אשר וייס
הגרי"ח אוהב ציון: יום כיפור יום אדיר בימי השנה
איך לצלוח את יום הכיפורים? • ערב יום כיפור • צפו
המוצא תפילין בשבת ברחוב, מה יעשה? • דף היומי
שידור חי: משדר סליחות לערב יום כיפור
ירושלים: חולקו הצללות למנייני התפילות שיערכו בשטח פתוח
הרב מיכאל לסרי - הכנה ליום כיפור תשפ''ב